Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse 3.juni 2014 Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp? Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse 3.juni 2014 Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp? Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse 3.juni 2014 Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp? Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold

2 Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:651778/FULLTEXT01.pdf

3 Avhandlingens artikler Helgesen AK, Larsson M & Athlin E (2010). ‘Patient participation’ in everyday activities in special care units for persons with dementia in Norwegian nursing homes. International Journal of Older People Nursing. 5:169-178 Helgesen AK, Larsson M & Athlin E (2013). How do relatives of persons with dementia experience their role in the patient participation process in special care units? Journal of Clinical Nursing. 22 (11-12):1672-81 Helgesen AK, Larsson M & Athlin E (2014). Patient participation in SCUs for persons with dementia: A losing principle? Nursing Ethics 21.1 (2014): 108-118 Helgesen AK, Athlin E & Larsson M. Relatives’ participation in everyday care in SCUs for persons with dementia. Submitted.

4 Pasientmedvirkning i helsevesenet - ideologi - juridisk rettighet - etisk verdi

5 Demografiske endringer og demens - antall eldre øker - flere personer får demens - demenssymptomene reduserer evnen til å medvirke i avgjørelser - ingen «demenskur» - omsorg som gir positiv effekt på kvaliteten til personen med demens sitt liv er viktig

6 Hensikt med studien Å utforske pleieres erfaringer med pasientmedvirkning ved skjermet avdelinger for personer med demens, med fokus på dagliglivet. Studien er tilrådd av: NSD

7 Utvalg 3 skjermede avdelinger 2 gng intervju med 11 pleiere 4 spl, 4 hjpl/omsorgsarb og 3 assistenter 1. intervju 55 - 75 min 2. intervju 35 - 75 min

8 Metode Grounded Theory (GT) (Strauss and Corbin)

9 Funn: Pasientmedvirkning- så lenge det passer Å la beboeren ta egne avgjørelser Tilpasse valget for beboeren Å ta valget for beboeren Tvang

10 Ulike betingelser Pleieren Beboeren Konteksten

11 Til diskusjon Er pasientmedvirkning er vikende prinsipp? Hva kan gjøres for at pasientmedvirkning skal bli et prinsipp i høysetet? Er pasientmedvirkning ønskelig?

12 Takk for oppmerksomheten Ann Karin Helgesen E-mail: ann.k.helgesen@hiof.no Arbeid: +47 69303135 Høgskolen i Østfold Avdeling for helse og sosial fag N-1757 Halden


Laste ned ppt "Dialogkonferanse 3.juni 2014 Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp? Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen Høgskolen i Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google