Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte om studiekvalitet med fokus på ressurser og læringsmiljø Onsdag 11. mai 2011 Avdelingenes kvalitetsrapporter for året 2010 i forhold til ressurser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte om studiekvalitet med fokus på ressurser og læringsmiljø Onsdag 11. mai 2011 Avdelingenes kvalitetsrapporter for året 2010 i forhold til ressurser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesmøte om studiekvalitet med fokus på ressurser og læringsmiljø Onsdag 11. mai 2011 Avdelingenes kvalitetsrapporter for året 2010 i forhold til ressurser og læringsmiljø. Ved Carina Rømme og Rolf Erling T. Angelsen

2 Formell kompetanse i fagmiljøet

3 KD-EO4.2.1 Andelen førstestillinger av totalt antall undervinsings-, forker- og formidlingsstillinger

4 AFT AFT: Har har som delmål 14 i strategisk plan 2010- 2015 at 50% av de faglige ansatte har førstekompetanse. I 2010 har AFT hatt som tiltak -Arrangere kurs om søknad til førstelektor -Identifisere og legge til rett efor nye kandidater for opprykk til førstestillinger -Prioritere søkere med førstekompetanse ved ansettelser

5 AHS Har startet en faglig og økonomisk prosess for å kunne tilby mastergrasutdanninger innenfor Barnevern og Aktivitet og bevegelse. Det kan bli en utfordring å oppfylle krav om andel professor eller dosentkompetanse. Tilgangen på førstekompetanse er forskjellig på de ulike fagområdene. For flere av programmene er det viktig med ferdighetstrening/praksisstudier. Det kan være sammenheng mellom formell kompetanse og kvalitet.

6 ASP Ligger fortsatt langt unna det målet som er satt og fra det målet som NOKUT stiller til formell kompetanse i fagmiljøet totalt sett. En årsak kan være at det tar lengre tid for stipendiatene og oppnå sin PhD-grad. Har et relativt høyt antall lektorer. Må se nærmere på aktuelle ferdigstillingsordninger for stipendiatene.

7 AITeL Denne indikatoren skal kommenteres i forhold til studentenes opplevde kvalitet. Dette måles i studiekvalitetsundersøkelsen, som vi ikke vil ha data fra før i 2011.

8 ALT Andelen førstekompetente ligger stabilt høyt. Det søkes førstekompetanse i de faste stillingene som lyses ut ved avdelingen. Det forventes av den grunn en jevn økning i andel ansatte med førstekompetanse i tiden fremover.

9 TØH Har en høyt kvalifisert vitenskapelig stab. Det har vært interesse for å delta i forskernettverk og publisering. Det er tydelig behov for å avsette ressurser til professorkvalifisering. Økonomiske rammebetingelser har blitt strammere (2008- 2010) og antall studenter har økt fra 28,1 i 2008 til 32,4 i 2010 per fagstilling. Da samarbeidspartnere og konkurrenter har rammebetingelser som gir et mye mer gunstig tall i forholdet mellom fagstillinger og studenter, opplever man at ansatte slutter eller søker permisjon fra sin stilling ved TØH. (3-stk i 2010-2011) Har også i større grad måtte si nei til oppfordringer og forespørsler fra næringslivet m.m om levering av kurs, da belastningen på de ansatte er strukket til det ytterste.

10 Andre evalueringer og vurderinger

11 AFT Involvert driftsseksjonen for utbedring av luftkvalitet i klasserom Dratt bacheloroppgaver inn i FoU Studiekvalitetsarbeidet har i stor grad dreid seg om å utnytte teknologi bedre i å høyne studiekvaliteten på de ulike studiene. AFT har læringslab, strdentresponssystem, tverrfaglig prosjektering, praksis i både de helseteknologiske og ingeniørstudiene. (hentet fra gjennomførte tiltak og oppsummering)

12 AHS Program for Vernepleie har innspill tilknyttet dårlige tilrettelagte undervisningsrom SHOT2010 viser til utfordringer i forhold til; sosialensomhet, psykisk helseproblematikk, stress, rus og eksamensangst, blant studentene. Man vil benytte seg av SiT`s velferdstiltak som tiltak for denne problematikken.

13 ASP Det er stor misnøye blant studentene pga mangel på lesesalplasser og andre studentarbeidsplasser. Studentene har gitt uttrykk for at redusert åpningstid på biblioteket to av ukens dager, har vært hemmende for læringsaktiviteten. Det oppleves problematikk i forhold til planlegging og gjennomføring av undervisning pga stort press på undervisningsrom; auditorier, klasserom og grupperom.

14 AITeL I forbindelse med at studentene bruker egen PC i studiearbeidet, har det vært ønskelig med mange strømuttak. Det har blitt spesielt pekt på tre rom der to har blitt utbedret. Et tilbakevendende problem er klager på kalde undervisnings- og grupperom i vinter. Der støy har vært et problem har man i en etg fått innstalert skillevegger, venter fortsatt på dette i den andre etg. Det har vært et nært samarbeid mellom SU og Avd.adm for å iverksette aktive tiltak for å forbedre læringsmiljøet. P-labb har blitt ombygd Informasjonstavler på avdelingen i regi linjeforeningen

15 ALT ASKU har ingen innspill her.

16 TØH Administrasjonen hat tett dialog med studentene og dekanen praktiserer ”åpen dør politikk”. Noe som blir flittig brukt blant studentene. Nær kontakt mellom fagutvalg og foreleser. Slik får man løst problemer raskt og sikrer kontinuerlig forbedring av enkeltemner.


Laste ned ppt "Fellesmøte om studiekvalitet med fokus på ressurser og læringsmiljø Onsdag 11. mai 2011 Avdelingenes kvalitetsrapporter for året 2010 i forhold til ressurser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google