Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse Rammeavtale for kjøp av post- og kopitjenester 11.12.2012 kl. 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Skifer, 5. etg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse Rammeavtale for kjøp av post- og kopitjenester 11.12.2012 kl. 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Skifer, 5. etg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse Rammeavtale for kjøp av post- og kopitjenester 11.12.2012 kl. 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Skifer, 5. etg

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Innledning Jus- og innkjøpstjenesten gjennomfører denne konkurransen på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Post- og kopitjenestene er i utgangspunktet adskilte tjenesteområder og det er åpnet for deltilbud. Men vi har valgt å gjøre anskaffelsen samlet da vi for begge tjenestene vil trenge noen leveringsvirksomhet til bl.a. Fylkeshuset. Det vil bli utarbeidet referat fra anbudskonferansen som sammen med denne presentasjonen legges ut på www.doffin.nowww.doffin.no

4 Konkurransegrunnlaget Avtalens varighet 01.03.2013 – 28.02.2015 med mulighet for 1+1 års forlengelse Tidsfrister Spørsmålsfrist:03.01.2013 kl 12.00 Tilbudsfrist:14.01.2013 kl 12.00 Vedståelsesfrist:01.03.2013 kl 12.00 Tilbudet leveres i ett eksemplar Samt ett eksemplar på minnepenn eller CD

5 Avtalens omfang Posttjeneste: -totalt i inneværende fireårsperiode er verdien ca. 1,4 millioner kroner. -anslått verdi for postombæringen i ny avtale antas å kunne ligge lavere da oppdragsgiver nå etterspør en mindre omfattende tjeneste og bruken av papirpost stadig minker. Kopitjeneste: - Volum for trykk- og kopitjenester ventes å ha et årlig omfang på ca. 90 000 sider. Anslagene er veiledende og ikke bindende

6 Minstekrav Konkurransegrunnlagets punkt 3 inneholder kvalifikasjonskrav til tilbyderne, dette er såkalte «må-krav» som er nødt til å være oppfylt. Kravspesifikasjonen inneholder obligatoriske krav til tjenesten. Disse kravene må bekreftes i tilbudet, og det kan medføre avvisning dersom minstekravene ikke er oppfylt. Viktig å bekrefte i tilbudet alle de punktene i konkurransegrunnlaget der det er bedt om det.

7 Miljø Miljøkriterier er overordnet i.h.t. LOA og vektlegges ved offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver stiller krav om at leverandører som er merverdiavgiftsregistrert i Norge er medlem av materialselskapenes ordninger eller er tilknyttet eller selv driver annen tilsvarende godkjent ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Dokumentasjon på slik medlemskap eller annen fyllestgjørende dokumentasjon for tilknytning til annen ordning skal leveres senest ved avtalens inngåelse.

8 Offentlighet Offentleglova av 2006 (pkt. 2.2) Tilbyder skal anmerke i tilbudet hva de mener er forretningshemmeligheter (pkt 2.2)

9 Kvalifikasjonskrav (pkt. 3) Grunnleggende krav Skatter og avgifter –Gyldig attest for betalt mva og skatt –Ikke eldre enn 6 mnd HMS –Skjema vedlegg 1

10 Kvalifikasjonskrav (pkt. 3) Konkurransens kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling –Firmaattest Økonomisk og finansiell kapsitet – god soliditet tilsv. A/AN –Siste årsberetning –Siste årsregnskap –Foretaksrapport fra D&B

11 Kvalifikasjonskrav (pkt. 3) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Erfaring fra tilsvarende oppdrag og god gjennomføringsevne –Bemanning for dette oppdraget –Foretakets viktigste leveranser i siste 3 årene Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem –Redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder er sertifisert

12 Forbehold og avvik (pkt. 2.4) Forbehold skal klart framgå i tilbudet Forbehold skal være presise og entydige Tilbyder skal beskrive hvilke konsekvenser forbeholdene får samt prissette konsekvensene Forbehold om ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til avvisning

13 Deltilbud (pkt. 1.4) Anledning til å gi tilbud på hele eller deler av oppdraget 1. Posttjenesten 2. Kopitjenesten 3. Begge deler Tilbyder skal opplyse om tilbudet gjelder under forutsetning av hele leveransen eller om det også gjelder som deltilbud

14 Tildelingskriterier - post (pkt. 5) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Tildelingskriterier - posttjeneste Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 1-10, hvor 10 er best Kriterium:Vekt:Dokumentasjon: Pris60 %Prisskjema Oppdr.forst, løsn.40 %Egen beskrivelse

15 Tildelingskriterier - kopi (pkt. 5) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Tildelingskriterier - kopitjeneste Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 1-10, hvor 10 er best Kriterium:Vekt:Dokumentasjon: Pris60 %Prisskjema Kvalitet innbind.15 %Trykksak eks. Miljø10 %Erklæring Leveringstid15 %Erklæring

16 Tildelingskriterier (pkt. 5) Pris Laveste pris vil få 10 poeng, poenggivningen for øvrige vil bli vurdert i forhold til laveste pris Prisskjemaet inneholder et utvalg av de antatt meste brukte produktene Prisskjemaet skal være komplett utfylt og underskrevet

17 Tildelingskriterier (pkt. 5) Øvrige tildelingskriterier Kvalitet på innbinding Miljø – resirkulert papir Leveringstid

18 ILO-konvensjonene (vedlegg 2) Erklæring – skal underskrives og legges ved tilbudet Retten til å være organisert i en fagforening Retten til kollektive forhandlinger Forbud mot tvangsarbeid Forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning Fastsette en minimums aldersgrense for å forhindre barnearbeid Forbud mot de grusomste formene for barnearbeid

19 Standard avtalevilkår (vedlegg 4) Omfatter bl.a. bestemmelser om Sosial dumping Etisk handel Betaling og fakturering (Ehandel) Leveringsbetingelser og leveringstider Forsinkelser, feil og mangler Reklamasjoner Oppsigelse og mislighold


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse Rammeavtale for kjøp av post- og kopitjenester 11.12.2012 kl. 12.00-14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Skifer, 5. etg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google