Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til møte – 7. september 2015 Alle foreldrekontakter og medlemmer av FAU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til møte – 7. september 2015 Alle foreldrekontakter og medlemmer av FAU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til møte – 7. september 2015 Alle foreldrekontakter og medlemmer av FAU

2 Agenda Del 1 – Årsmøte i Foreldrerådet Del 2 – Informasjon fra skolen Del 3 – FAU og Foreldrekontaktene – Presentasjon – Organisering av samarbeidet mellom skole, FAU og foreldrekontakter – Foreldrekontaktenes arbeidsperm – Årshjulet med faste oppgaver for FAU og Foreldrekontakter – Aktuelle saker for FAU i skoleåret 2015-2016, evt trinnvise diskusjoner 2

3 Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet – 7. september 2015 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

4 4 Saksliste Del 1 – Årsmøte i Foreldrerådet Del 2 – FAU og Foreldrekontaktene starter så snart Del 1 er ferdig 1. Konstituering av årsmøtet a. Valg av ordstyrer b. Valg av referent c. Valg av to representanter til å skrive under årsmøteprotokollen d. Registrering av antall stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av årsberetning for FAU 2014/2015 4. Godkjenning av regnskapet for FAU 2014 5. Godkjenning av Vedtekter for Foreldrerådet ved Saksvik skole 6. Valg av nye medlemmer til FAU styret

5 5 1. Konstituering av årsmøtet –a. Valg av ordstyrer Her forslår FAU, Aslaug Rustad –b. Valg av referent Her foreslår FAU, Siri Aftret Svendsen –c. Valg av to representanter til å skrive under årsmøteprotokollen Forslag fra salen –-–- –-–- –d. Registrering av antall stemmeberettigede –Ihht opptelling og registrering

6 6 2. Godkjenning av innkallelsen Merknad til innkalling fra FAU –Er det merknader ? Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes

7 7 3. Godkjenning av årsberetning for FAU 2014/2015 Årsberetningen refereres i den utstrekning møtedeltakerne ønsker det Årsberetningen er utsendt i forkant –FAUs sammensetting –Arrangementer –Økonomi –FAUs deltagelse i utvalg og prosjekter –Saker behandlet i FAU

8 8 4. Godkjenning av regnskapet for FAU 2014 Resultatregnskap og balanse Er det noen merknader eller spørsmål Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

9 9 5. Vedtekter for Foreldrerådet ved Saksvik skole Vedtektene presenteres - Er det noen merknader eller spørsmål? Ber om godkjennelse av vedtektene

10 10 6. Valg av nye medlemmer til FAU styre Sittende FAU styre har som valgkomité fremmet forslag til nye styreverv : Leder: Øyvind Leistad Styremedlem: Linda Tranung Styremedlem: Ted Sæther Styremedlem: Kasserer: Solveig Oseberg Ose Sekretær: Siri Aftret Svendsen *************************************************** Mulighet for to styremedlemmer til Er det noen som vil fremme forslag til kandidater ?

11 11 Presentasjon av Foreldrekontakter 1.- 4. trinn Trinn/baseNavn 1A Bjørn Lindholt Hanne Marie Frost Eriksen 1A Andreas Trondal Ida Tronstadhagen 2A Kristin Jamt Marte Millerjord Vara Janet Skammelsrud Siv Anita Aursand 2B Solfrid Dalum Kristina Raaen Mjøs Vara Anne Kari Gotvassli Karin Beate Uldal 3A Lena Rønsberg Eva Gabrielsen 3B Magne Skarsbakk Hans Jørgen Kristoffersen 4A Veronika Wist Gunn Jorun Widding 4B Sara Solhaug Janet Balstad 4C Solveig Sandø Sigvor Skjold Sterri

12 12 Presentasjon av Foreldrekontakter 5. – 7. trinn TrinnBase 5A Hanne Hansen Anita Moldver 5B Lise Kirknes Evy Opdal Bekken 6A Marianne By Karlsen Silje Meldal 6B Anita Brøndbo Line Johnsen 7A Siv Landrø Morten Belsvik 7B Øyvind Leistad Tone Akre

13 13 Organisering av samarbeidet mellom FAU og Foreldrekontakter Saksvik skole FAU har en egen hjemmeside under Saksvik skole, se under råd og utvalg (www.malvik.kommune.no) Her legger vi ut informasjon om – Agenda og tidspunkt for neste møte samt møtereferater – Lister over foreldrekontakter og FAU medlemmer – Informasjon om gjennomføring av 17. mai, Saksvikdag, 7. klasseavslutning og transport til Malvikhallen for 6. og 7. trinn. –Plan for nærmiljøanlegg Nyttige lenker – www.fug.no –www.foreldrenettet.no –www.forebygging.no/skole


Laste ned ppt "Velkommen til møte – 7. september 2015 Alle foreldrekontakter og medlemmer av FAU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google