Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre Nanoteknologi og nye materialer, nanovitenskap og integrasjon - NANOMAT Dag Høvik (dr. ing.), programkoordinator NANOMAT, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre Nanoteknologi og nye materialer, nanovitenskap og integrasjon - NANOMAT Dag Høvik (dr. ing.), programkoordinator NANOMAT, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre Nanoteknologi og nye materialer, nanovitenskap og integrasjon - NANOMAT Dag Høvik (dr. ing.), programkoordinator NANOMAT, Norges forskningsråd

2 NANOMATs budsjett i 2008:79 mill kr  Kunnskapsdepartementet: 32,6 mill. kroner  Nærings- og handelsdepartementet: 14, 4 mill. kroner  Fondet for forskning og innovasjon: 20,0 mill kroner  Bevilget fra Orklas gavefond/slutten av 2007: 10,0 mill kroner

3 Bevilgninger og tilsagn i perioden 2002-2007 Totalt 597 mill. kr. fra NANOMAT, samt over 200 mill. kroner fra industrien  31 % av midlene rettet mot ny energiteknologi, 19 % IKT/mikroteknologi og 25 % nanostrukturerte materialer  76 % er forskerprosjekter, 8 % er kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) og 15 % er brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP)  43 dr. grader, 72 postdok er finansiert/finansieres  Økende antall næringsrettede prosjekter  4 FORNY-prosjekter

4 Noen nøkkeltall 2007 Forbruk i 2007:95 mill. kroner  Antall løpende prosjekter:104  Dr. gradsstudenter:24,5 årsverk, hvorav 5,9 er kvinner  Postdoktor-stipendiater: 26,9 årsverk, hvorav 6,1 er kvinner Resulatindikatorer 2007  Nye doktorgrader:10  Vitenskaplige artikler med refereeordning:215  Vitenskaplige artikler uten refereeordning:11  Annen publisering:  178 rapporter, 60 oppslag i massemedia og formidlingstiltak, 214 publiserte foredrag i internasjonale møter, 3 bøker /monografier  Nye patentsøknader og innvilgede patenter:4  Nye produkter/prosesser:6  Nye metoder, modeller, prototyper:12  Nye forretningsområder:1

5  Søknadsfrist 4.6.08  Nasjonalt infrastruktursenter og verktøyplattformer: Inntil 40 mill. kroner for 2009-2011 (forskerprosjekter)  Nanoteknologi og nye materialer for fornybar energi - innen rammen av Klimaforliket (forutsetter budsjettvekst 2009): 15-25 mill. kroner for 2009-2011 (forskerprosjekter og KMB)  Søknadsfrist 13.10.08:  Nanoteknologi og nye materialer for fornybar energi - innen rammen av Klimaforliket (forutsetter budsjettvekst 2009): 15-25 mill. kroner for 2009-2011 (BIP) Utlysninger om prosjektmidler i 2008-2009

6 Partners in MATERA Call 2008 MATERA- utlysning i løpet av 2009: 10-15 mill kroner for 2009-2011 for norske deltagelser i internasjonale prosjekter Kart over deltagere i utlysningen i 2008

7 Enda noen trinn videre  Nye FORNY-utlysninger i 2009  Forslag om å etablere et nanocluster med Oslo Cancer Cluster som modell  Studentoppgave ved BI våren 2008, Torbjørn Aamodt og Oana Ecaterina Man

8 Hjertelig takk for alle foredragsholdere og møtedeltagere! Fra: Innovasjon Norge, NTNU Technology Transfer, Birkeland Innovasjon, Norsk Industri, NANOMAT-TEAMET: Vidar Skagestad, Aase Marie Hundere, Signe Dahle Urbye, Astrid Brenna, Anders Braarud Hansen, Karin Totland, Helge Rynning, Dag Høvik Vi møtes på Lillehammer: NANOMATs internasjonale konferanse, 15.-17.6.2009

9

10 Globale trender innen nanoteknologi  Økende finansiering av nanoteknologi globalt med fokus på:  Bærekraftige løsninger for energi og miljø  Videreutvikling av IKT - nanoelektronikk  Sterkere, lettere materialer med bedre bruksegenskaper  Rettet (nano)medisinering, nanopartikler, nano-bio hybrider  Infrastruktur for modellering, syntese og karakterisering  Etikk, jus, samfunn (inkl. HMS)

11 Fordeling prosjekter Innovasjonsdrevne:  60 industribedrifter  39 prosjekter  Energi og miljø:7  IKT/mikrosystemer:5  Helse og bioteknologi: 3  Hav og mat:2  Nye/funksj. materialer: 20  Katalyse:1  HMS/risiko:1 TypeAntall prosj. BIP20 KMB11 ISP1 Forprosjekter7 Sum innovasjonsdrevne39 Forskerprosjekter61 Internasjonal postdoktor4 Verktøy, infrastruktur og nettverk22 Sum forskerdrevne87 Totalt bevilget124


Laste ned ppt "Veien videre Nanoteknologi og nye materialer, nanovitenskap og integrasjon - NANOMAT Dag Høvik (dr. ing.), programkoordinator NANOMAT, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google