Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Programsekretariatet - Torkil Bjørnson 08.04.2003 - Justeringer i programdriften fra 1.1.2003 Nye deltagere fra 2003 Resultat 2002 Budsjett 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Programsekretariatet - Torkil Bjørnson 08.04.2003 - Justeringer i programdriften fra 1.1.2003 Nye deltagere fra 2003 Resultat 2002 Budsjett 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nytt fra Programsekretariatet - Torkil Bjørnson 08.04.2003 - Justeringer i programdriften fra 1.1.2003 Nye deltagere fra 2003 Resultat 2002 Budsjett 2003 Utfordringer 2003/04 –Helhetlig innovasjonspolitikk –FORNY-internt

3 Sekretariatet fra 1.1.2003 Adm. funksjoner til NFR –Kontraktsadministrasjon –Automatisk a-konto utbetalinger 1. og 2. tertial –Avregning og revisorbekreftet regnskap 3. tertial/året –Øvrig rapporteringsfrister som før, men til NFR Sekretariat: –Torkil Bjørnson (programkoord./deltid) –Ola Børke (rådgiver NFR) –Jan Egil Pedersen (rådgiver SND/deltid) –Tor Jørgen Thoresen (rådgiver NFR/deltid) –Brit-Lisbet Thoresen (sekretær NFR/deltid)

4 Omorganisert Forskningsråd fra 01.06.2003 Adm. dir. Chr. Hambro Fag- og disiplinutvikling Strategiske satsinger Innovasjon og brukerinit. forsk. Stab Divisjoner

5 Nye deltagere 2003 Universitetssykehus: –Rikshospitalet –Ullevål, Aker, Ahus FoU-institusjoner: –Skogforsk –Planteforsk –Matforsk –Norconserv –Ernæringsinstituttet –NGI –Simula Research Lab. Statlige høyskoler: –Høgskolen i Sør-Trøndelag

6 Kommersialiseringer 2001-2002 - geografisk fordeling -

7 Kommersialiseringer 2002 - geografisk fordeling -

8 Kommersialiseringer 2001-2002 - bransjefordeling -

9 Idé- produksjon 2002

10 270 2.000 FORNY-finansieringVerdiskaping Resultater 1995-2002 (est.) FORNY-budsjett: 270 M NOK Ca. 2.500 forretningsidéer Kommersialiseringer: 332 Verdiskaping: ca 2.000 M NOK

11 Budsjettutvikling 2002-03

12 Fordeling pr departement 2003

13 Vedtatt, foreløpig fordeling

14 Spesielle utfordringer 2003-04 Videreutvikle FORNY: Ny IPR-lovgining for U&H Økt tilbud av verifiseringsmidler innen bioteknologier Utvidet målgruppe: næringsliv og off. virksomhet Økt integrasjon av IPR- og internasjonaliserings- assistanse i kommersialiseringsprosessen Virkemidler for oppstartsbedriftene (samordnede og ”avstemte”) Sikre langsiktighet og forutsigbarhet, samt attraktive rammebetingelser Evaluering av KEene i FORNY Økt fokusering/spissing, økte krav ?

15 HUSK: Konferansen 13.-14. mai i Oslo (UiO/UB) Fra forskning til forretning: nytt ansvar og nye muligheter for universitet og høyskoler Påmelding snarest til: www.program.forskningsradet.no/forny

16 ”IPR fellesprosjekt” Formål: Bistå implementering av lovendringene i Arbeidstakeroppfinnelsesloven ogU&H-loven Bidra til felles overordnede retningslinjer, opplegg og praksis

17 Lovendringene U&H overtar retten til økonomisk utnyttelse (og tilhørende plikter): –Forsker må melde ”oppfinnelse” –Forsker beholder publiseringsretten –U&H må svare innen frist: Om og hvis ja: –Patentere / beskytte –Krever kommersiell vurdering –”Rimelig” fordeling av godene

18 ”IPR fellesprosjekt” Deltagere: –Universitetene / vit. høyskoler –Universitets og høyskolerådet –(UFD) –Programsekretariatet

19 ”IPR fellesprosjekt” Prioriterte oppgaver: –Overordnede retningslinjer –System for melding av ”oppfinnelser” –Motivasjons- og opplæringsopplegg Videre implementering

20 Mulig implementasjon Info om U’s tilbud Melde oppfinnelse Id Passord IPR policy etc. Intro til opplæring (tematisert) Meldeskjema Nyskaping Universitetets hjemmeside

21 IPR-misjonering/-opplæring - målgrupper - Forskere / studenter TTO-ansatte/ veiledere IPR- spesialister Fordypningsgrad Antall MÅL- GRUPPE

22 IPR-misjonering/-opplæring - behov - Forskere / studenter TTO-ansatte/ veiledere IPR- spesialister Fordypningsgrad Motivasjon Bevisstgjøring Muligheter/plikter Adm/koord Initiere IPR-pros. Nettverk mot proff.

23 IPR-misjonering/-opplæring - behov - Forskere / studenter TTO-ansatte/ veiledere IPR- spesialister Fordypningsgrad Kultur- bygging IPR som fag

24 Idégenerering Idévurdering Idéutvikling Idéforedling Realisering Vurd. KSF Idé Forr.pl. Fp.light Såfase Vekst Etablering Kommersialiseringsassistanse Tidligkapital Prosjekt Såkorn- kapital Venture kapital Idéstimulering FoU Prosjekt Verifisering Virkemidler FORNY U&H FoU-inst. Næringsliv Off. virks. Idéhavere:

25 Kritiske suksessfaktorer For å lykkes med den store utfordringen som det er å lage forretning av forskningsresultater Høykvalitets forskning gir grunnlag for stor verdiskaping Profesjonell kommersialiseringsassistanse Godt management team Finansiering i oppstartsfasen (5-7 år) Svakeste ledd i dag

26 FARE ! Utviklingsfaser/finansiering Forr.- idé Etabl. Vekst Idé Forretnings- plan VC Ufødt næringslivEtablert n.liv Nyfødt næringsliv FORNY

27 Kapital i startfasen er problematisk Forr.- idé Etabl. Vekst Idé Forretnings- plan Egenkapitalkilder i startfasen: - FFF - Såkornfond (manglende tilbud) - Private investorer (tilfeldig) - Inst./ind. investorer (spes.pr.) - Venture (sjelden) Off. virkemidler i startfasen: - Prosjektfinansiering tilpasset oppstartsbedrifter - Økt bruk av stipendier Attraktive rammebetingelser

28 Grunnleggende krav Innovasjonssystem tilpasset prosjektene Samordnede og ”avstemte” virkemidler Forutsigbarhet Langsiktighet Motiverende rammebetingelser Midler der hvor prosjektene er

29 Forbedringsområder (internt)  Kommersialiseringsstrategi i FoU-miljø  Kommersialiseringsprosessen: –IPR strategi –Internasjonaliseringsstrategi –Personlige egenskaper / team-sammensetning –Realisme i finansieringsplanen BEDRE FORRETNINGSPLAN

30 That’s it !


Laste ned ppt "Nytt fra Programsekretariatet - Torkil Bjørnson 08.04.2003 - Justeringer i programdriften fra 1.1.2003 Nye deltagere fra 2003 Resultat 2002 Budsjett 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google