Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukerforum 26.03.12 DIPS forprosjekt, Oslo uUniversitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukerforum 26.03.12 DIPS forprosjekt, Oslo uUniversitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukerforum 26.03.12 DIPS forprosjekt, Oslo uUniversitetssykehus

2 Agenda Bakgrunn for og formål med DIPS forprosjekt i Oslo universitetssykehus Organisering av DIPS forprosjekt Leveranser fra DIPS forprosjekt Overordnet prosjektplan for DIPS forprosjekt Status i forprosjektarbeidet Ressurser i prosjektet Spørsmål!

3 Bakgrunn for DIPS forprosjekt Regional strategi for konsolidering av PAS/EPJ til en fellesregional tjeneste i Helse Sør-Øst med DIPS som system («Strategiske føringer klinisk dokumentasjon») Styrevedtak i OUS sitt styre, sak 152/2011 om at det skal gjennomføres et forprosjekt som skal utrede konsekvensene av å innføre DIPS ved OUS Forprosjektet er startet gradvis opp i februar og skal gå til mai 2012 DIPS forprosjekt OUS

4 Formålet med DIPS forprosjekt Formålet med DIPS forprosjekt er å utrede konsekvensene ved å innføre DIPS i Oslo Universitetssykehus HF (OUS), og gi styret i OUS et godt beslutningsgrunnlag for en eventuell innføring av OUS Det sentrale i forprosjektet er å få avdekket tids- og ressursmessige rammer, samt funksjonelle forhold sett i lys av eksisterende portefølje og i et langsiktig perspektiv Avgrensninger; –Kun en eventuell innføring av DIPS som utredes (ingen andre alternativ) –Hovedfokuset for forprosjektet er å planlegge Fase 1 (fra et eventuelt hovedprosjekt starter til man går «live» med DIPS), mens det for en Fase 2 (en definert periode etter driftsstart), vil gis en skisse og et grovestimat av aktuelt innhold, men ikke en detaljplanlegging av denne fasen DIPS forprosjekt OUS

5 Leveranser fra DIPS forprosjektet - Forprosjektrapport Hovedleveransen fra DIPS forprosjektet vil være en forprosjektrapport; –Oppsummering av konsekvensutredningene fra hvert av delprosjektene –Anbefalt innføringsstrategi –Gi et samlet estimat for ressursbehov, tidsplan og budsjett –Totalt risikobilde ved en eventuell DIPS innføring –Eventuelle avhengigheter til andre prosjekter DIPS forprosjekt OUS

6 Leveranser fra DIPS forprosjekt – vedlegg DIPS forprosjekt OUS

7 Organisering av DIPS forprosjektet på OUS DIPS forprosjekt OUS

8 Overordnet prosjektplan for DIPS forprosjekt DIPS forprosjekt OUS

9 Et eventuelt hovedprosjekt Forprosjektet skal gjøre tilstrekkelig kartlegging til at man kan si noe om konsekvensene ved en eventuell innføring av DIPS En evt. beslutning om å innføre DIPS: –Oppstart av hovedprosjekt (sannsynligvis fra høsten av) –I hovedprosjektet vil det kreve en helt annen involvering av organisasjonen  Forprosjektet – overordnet kartlegging  Hovedprosjektet – detaljert kartlegging av hvordan de ulike enhetene vil påvirkes av innføring av DIPS DIPS forprosjekt OUS

10 Hvordan det jobbes i forprosjektet Analyse KonsekvensutredningAnbefaling DIPS forprosjekt OUS Her er vi nå

11 Hvordan ressurser har blitt etterspurt til forprosjektet Det har via ledermøtet i OUS vært etterspurt ressurser til prosjektet Ressursene er utpekt via; –Klinikkleder (godkjent alle ressursene til prosjektet uavhengig av kanal de er utpekt fra) –Helsefaglige nettverk –Andre kanaler Det har tatt tid å få frigjort ressurser, løsningsressursene startet opp i perioden 07.02.12 til 06.03.12 Nå er kartleggingsfasen i hovedsak gjennomført og det jobbes i analyse- og konsekvensutredningsfasen DIPS forprosjekt OUS

12 Ressurser fra OUS/SP i de ulike delprosjektene Prosjektledelsen Andreas Atteraas Grønbekk Endringsledelse/Komm./gevinst Selva Kosiander (stab, kommunikasjon) Siv Fauchald (gevinst, klinikk kreft-kir-transpla.) Jon Gaupta (virksomhetsarkitekt, HSØ) Roar Engen (Virksomhetsarkitekt, HSØ) Jarle Kasbo (virksomhetsarkitekt, SP) Pål Habberstad (Virksomhetsarkitekt, SP) Øyvind Aassve, ( virksomhetsarkitekt, IKT avd) Eigil Gotaas (virksomhetsarkitekt, SP) Test Robyn Lisa Köhlberg DIPS forprosjekt OUS Løsning Leder: Hilde Myhren (lege, med.klinikk, Ullevål) Gunhild Rognstad (lege, med.klinikk, Aker) Pål Gunnar Larrson (lege, kir.nevrofag, RH) Mette Seland (lege, kreft/kir/transpl, Radium) Heidi Evjemo Aursand (merkantil, IKT avd) Merete Ask (merkantil OSS) Mona Iren S. Hamma (merkantil, KK-barn) Monique Renèe Bennet (merkantil, klinikk kir-nevrofag) Asbjørn Syversen (s pl. Klinikk. Psyk.helse) Roy Kenneth Støle (spl. akuttklinikken) Anders Baalsrud/Sissel Bømark (spl) (stab fag- pas.sikkerhet) Bjørn Warhuus (rapportering, OSS) Vebjørn Arntzen (virksomhetsarkitekt, IKT avd) Teknisk infrastruktur Leder: Rune Andreas Skog (SP, innleid) Opplæring Leder: Cathrine Næss Fiske (Spl. IKT avd.) Integrasjon Leder: Aleksander Dragnes (SP, innleid) Van Kim thi Nguyen (Lab, IKT avd) Trude Sjøholdt-Hawkins (rad., klinikk diag. Og intvervensjon ) (systemforvaltere) Forvaltning Leder: Ove Torpe (SP) Cille Nygren (SP, brukerstøtte) Siri Hjerpset ( SP, brukerstøtte) Magnus Weiby (IKT avd.) Torbjørn Heitmann (IKT klinikk kontakt KK-Barn) Konvertering Leder: Terje Halvorsen (SP, innleid) Heidi Evjemo Aursand (merkantil, IKT avd) Mona Hamma (merkantil, KK-barn)

13 Kartleggingsmøter I tillegg til de dedikerte ressursene i prosjektet har forprosjektet mye møtevirksomhet ute, og løpende dialog med de helsefaglige nettverkene og IKT kontaktene DIPS forprosjekt OUS

14 SPØRSMÅL? DIPS forprosjekt OUS


Laste ned ppt "Superbrukerforum 26.03.12 DIPS forprosjekt, Oslo uUniversitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google