Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsstatistikk – presentasjon av FBF´s prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsstatistikk – presentasjon av FBF´s prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsstatistikk – presentasjon av FBF´s prosjekt

2 Fra ideskisse til prosjektets utforming Kompetanse, lønn og bruk av stillingskode

3 Første skisse Hva ønsker vi å vite: Lønnsstatistikk for hele biblioteksektoren innen UH-sektoren og samtidig undersøke, hvordan stillingskoder benyttes og hvordan disse evt inngår i en lokal ansettelsespolitikk. Hente ut statistikk for alle institusjoner med stillingsbetegnelse bibliotekarer/biblioteksfunksjoner (sekretærer, konsulenter, rådgivere) Undersøke lønnsstatistikk for bibliotekarer i andre sektorer

4 Ferdig skisse Utvalg: bibliotekarer i UH-sektoren Innhold: lønnsstatistikk Metode: spørre arbeidsgivere i UH-sektoren etter følgende anonymisert data/informasjon: stillingsbetegnelse/stillingskode (alle tilsette på ulike bibliotek), kjønn, alder, utdannelse, lønnstrinn Datainnsamling: anonymisert data sendes på epost til prosjektmedlem Databehandling: data legges i excel og analyseres Resultat: rapport og presentasjon av undersøkelsens funn.

5 Pilot UiO >< UiB Utvalg: alle ansatte på UiO og UiB Innhold: lønnsstatistikk Metode: spørre arbeidsgivere på den enkelte institusjon etter følgende anonymisert data/informasjon: stillingsbetegnelse/stillingskode (alle tilsette på ulike bibliotek), kjønn, alder, utdannelse, lønnstrinn Datainnsamling: anonymisert data sendes på epost til prosjektmedlem Databehandling: data legges i excel og analyseres Resultat: rapport og presentasjon av undersøkelsens funn

6 Hva ønsker vi med denne undersøkelse? Undersøke eventuelle lønnsforskjelle i UH-sektoren – geografisk, kjønn mv. Avdekke ulik praksis med hensyn til bruk av stillingsbetegnelser ved ansettelse (bibliotekar <> spesialbibliotekar) Aktivt bruke evetuelle funn i lokale lønnsforhandlinger Avdekke etterslep –mindre lønnsutvikling

7 Personalledelse - rekrutering Har biblioteksledelsen nok kunnskap om våre kompetanser og “kjemper” de for oss? Jobber ledelsen for å bedre bibliotekarenes lønnsutvikling? Be om at utdanningen tar fag- og forskningsbibliotekenes behov for kompetanse på alvor Blannet mottakelse… Hvorfor?

8 Lidt informasjon…. - som ikke er data

9 Konkluderende Kortlegge eventuelle lønnsforskjelle Arbeide for å få spesialbibliotekarer over på ramme Bruke funn i lokale lønnsforhandlinger Avdekke behov for en kvalitativ undersøkelse


Laste ned ppt "Lønnsstatistikk – presentasjon av FBF´s prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google