Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy BMJ, 2. juni 2012 Ray Moynihan, Jenny Doust og David Henry.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy BMJ, 2. juni 2012 Ray Moynihan, Jenny Doust og David Henry."— Utskrift av presentasjonen:

1 Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy BMJ, 2. juni 2012 Ray Moynihan, Jenny Doust og David Henry

2 Artikkelens innhold -Problematiserer økende overdiagnostisering -Peker på årsaker til overdiagnostisering -Gir eksempler på sykdommer som typisk er overdiagnostiserte -Kommer med forslag til tiltak for å minske overdiagnostisering

3 Begrepsdefinisjoner Overdiagnostisering Bred definisjon: Problemer relatert til overmedikalisering og følgende overbehandling, cut off-verdier I stadig endring etc…  alle prosesser som reklassifiserer friske mennesker til syke.

4 Overdiagnostisering Smal definisjon: Folk uten symptomer får en diagnose som ikke ville gitt symptomer eller framskyndet død.

5 Begrepsdefinisjoner Pseudosykdom Når et screeningprogram oppdager sykdom selv om pasienten ikke har symptomer, men sykdommen er av en slik art at den aldri vil gi pasienten symptomer eller tidlig død

6 Begrepsdefinisjoner Incidentalomas: -«Tilfeldigomer» -Tilfeldige funn ved undersøkelse av noe annet (f.eks MR nakke) -Scanning av abdomen, bekken, thorax, hode eller nakke vil gi tilfeldige funn hos opptil 40% -De aller fleste er benigne

7 Overdiagnostikk vs. falske positive tester -En falsk positiv test kan føre til overdiagnostisering -Overdiagnostisering er et mye bredere begrep -Overdiagnostisering omfatter i tillegg til falske positive også funn av ikke- behandlingstrengende sykdom

8 Artikkelens innhold -Problematiserer økende overdiagnostisering -Peker på årsaker til overdiagnostisering -Gir eksempler på sykdommer som typisk er overdiagnostiserte -Kommer med forslag til tiltak for å minske overdiagnostisering

9 Årsaker til overdiagnostisering -Teknologiske framskritt -Bredere sykdomsdefinisjoner -Økende sensitivitet på tester -Lovlig sett kan man bli straffet om man underdiagnostiserer, men ikke overdiagnostiserer -Legemiddelindustriens interesser -Kulturell tro på føre-var-prinsippet

10 Eksempler på sykdommer Brystkreft Mammografi, økt oppmerksomhet 15-20% overdiagnostisering ADHD Sekkediagnose, kulturelt betinget, motediagnose Lungekreft, prostatacancer, astma, thyroideacancer, kronisk nyresykdom

11 Tiltak for å minske overdiagnostisering -Økt oppmerksomhet rundt temaet -Flere studier om overdiagnostikk (tidligere kun fokus på viktigheten ved å diagnostisere) -Endre prosessene som fører til definisjoner av sykdom

12 Avsluttende budskap Vil man med økt fokus på å ikke overdiagnostisere miste mange pasienter med behov for behandling?

13 Nei Med overdiagnostisering bruker man ressursene på personer som ikke nødvendigvis behøver hjelp og kan dermed forsømme pasienter med genuint behov for helsehjelp.


Laste ned ppt "Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy BMJ, 2. juni 2012 Ray Moynihan, Jenny Doust og David Henry."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google