Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Monogen arv Autosomal dominant Autosomal recessiv X-bundet recessiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Monogen arv Autosomal dominant Autosomal recessiv X-bundet recessiv."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Monogen arv Autosomal dominant Autosomal recessiv X-bundet recessiv

3 Resolusjon: ~5 -10 megabaser ~10 gener / megabase

4

5

6

7

8 Varierende ekspressivitet kan gjøre det vanskelig å avgjøre om et individ er affisert eller ikke

9 Bærertesting Lov om medisinsk bruk av bioteknologi Inngifte

10

11 Ukjent arvegang X-bundet arv har Stor konsekvens for hans søstre ?

12 Kvinner kan være affiserte

13

14 Resolusjon: ~5 -10 megabaser ~10 gener / megabase

15

16 Muskelsyke og genteknologi Diagnosebekreftelse SMA-spinal muskelatrofi Dystrofia myotonica- 2 typer Duchenne/ Becker Facioskapulohumeral muskeldystrofi Limb-Girdle Eikersjuka- Charcot-Marie-Tooth type 2 Diverse andre

17 Muskelsyke og genteknologi Gentesting hos arvebærere Duchenne/ Becker Dystrofia myotonica FSHM (FACIO-SCAPULO-HUMERAL) CMT 2 ”Eiker sjuka” (SMA)

18 Tilsvarende vil bli etablert i Tromsø Tar tid og krever ekspertise Tilsvarende for Charcot-Marie- Tooth gener i Skien Relativt dyrt- 50000

19 CMT2-Eikersjuka Skyldes feil i genet SOD1- Super- oksyddismutase- kjent som ”ALS genet” Men i annen del av genet. Mutasjonen kjent som p.His46ARG- først rapportert i 2 japanske familier i 1993 Proteinet finnes i alle celler- reduserer frie radikaler- ”harskning” Det finnes mange forskjellige mutasjoner ved ALS i dette genet og andre gener.

20 CMT-2 Eikersjuka Ikke samme bilde som ALS- ikke sentralnervøs affeksjon, men nedre motornevron, Lite svelg og tunge. Langsom progresjon - de fleste starter mellom 40-50- noe variasjon. Starter i føttene - senere armene. Som regel ikke smerter

21 CMT2- Eikersjuka Diagnostisk testing - ved symptomer Noen har valgt presymptomatisk testing Fosterdiagnostikk?? Preimplantasjonsdiagnostikk??

22

23

24

25 Muskelsyke og genteknologi Screening Chips/ microarray. SMA – 1/30 genbærere? Formål prefosterdiagnostikk. Neppe etisk/ politisk mulig/ ønskelig.

26 Muskelsyke og genteknologi Lov om Bioteknologi – Rev. 2003. Streng (den strengeste av alle). Regulerer gentesting av friske, fostre og syke. Genterapi er sterkt regulert (vil ta for lang tid i byråkratiet dersom det kommer raske fremskritt?) (Hittil skremmende erfaringer!)

27 Muskelsyke og genteknologi Behøver man frykte misbruk? Neppe. Lang tid fra tanke til behandling. Musemodeller o.a.

28 Muskelsyke og genteknologi Grunn til optimisme? Tatt lang tid fra funn til behandling. Få praktiske medikamenter hittil. Bred forskning vil gi resultater. Vesentlig mer komplisert enn antatt. Enormt satningsområde internasjonalt. Lite i Norge (FUGE).

29 Muskelsyke og genteknologi SMA-behandling Bit av exon 7 mangler - manglende protein SMN, SMN 2 er ”ikke-fungerende” gen nær ved, nesten likt. Kan brukes ved SMA til å gi protein som er delvis fungerende ved Valproat/ Orfiril. Medikament ved epilepsi som gir få bivirkninger. Gir alternativt protein - nesten likt. Cellene må ikke være døde.

30 Muskelsyke og genteknologi Exon skipping - DMD Vanligst med manglende biter (delesjon) av genet ( ˜ 70%). Gir manglende protein (Dystrofin). Prøver å behandle med kjente exoner som gir fungerende protein i rimelig mengde (80% av normalt hos 70% av DMD) i cellekultur og mus.

31 Muskelsyke og genteknologi Siste nytt 2015) Exon skipping ved DMD o.a tilstander som Cystisk Fibrose og MPS 1(PTC 124- ATALUREN) (Valproat (Orfiril) prøvet ved SMA.) Andre medikamenter under utprøving ved SMA1- må tidlig til før cellene dør


Laste ned ppt "Monogen arv Autosomal dominant Autosomal recessiv X-bundet recessiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google