Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Populasjoner og vekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Populasjoner og vekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Populasjoner og vekst

2 Faktorer som påvirker populasjons-størrelsene
For at en art skal kunne holde oppe størrelsen på populasjonen, må det leve opp et nytt individ for hvert individ som dør Størrelsen på populasjoner varierer over tid Populasjonsveksten kan være positiv eller negativ. Populasjonsstørrelsen er i stadig endring på grunn av fødsel og død, inn- og utvandring

3 Faktorer som påvirker populasjons-størrelsene
Tetthetsavhengige faktorer: Virker uavhengig av antall individer og tettheten i populasjonen, f. eks vind, nedbør, temperatur, flom, brann, tørke Tetthetsavhengige faktorer Virker inn når populasjonen er stor og tettheten høy Intraspesifikk konkurranse = konkurranse mellom individer av samme art Interspesifikk konkurranse = konkurranse mellom arter

4 Modeller for populasjonsvekst
Eksponentiell vekst Bakterier og gjærsopp formerer seg ved todeling Tallet på bakterier fordobler seg med faste mellomrom Dette typen vekst kalles eksponentiell vekst. Antallet individer øker med en viss prosent per tidsenhet Eksponentiell vekst kalles også ukontrollert vekst Kurven kalles en J-kurve

5 Sigmoid vekst – vekst mot en bæreevne
Populasjonene kan ikke vokse ukontrollert Etter en tid vil mangel på plass, mat og en evt. økende rovdyrbestand gjøre at veksten stopper opp Størrelsen til populasjonen stabiliserer seg rundt bæreevnen til området Kurven kalles en S-kurve Animasjon om populasjonsvekst. Pila som peker nedover på figuren står for alle de faktorene som hindrer videre vekst i populasjonen. En J-kurve blir derfor en S-kurve, også kalt sigmoid kurve.

6 Sykliske populasjonssvingninger
Noen arter har populasjoner som endrer seg mer eller mindre syklisk. Dette kaller vi sykliske populasjonssvingninger Lemen har lenge hatt sykliske populasjonssvingninger, vist ved såkalte M-kurver eller hattekurver Lemenår ca. hvert fjerde år, sist i 2007 og 2011 Snøugle har også vist slike sykliske endringer, som regel med forsinkelse i forhold til de årene det er lemenår

7 Andre arter med sykliske populasjonssvingninger
Mange planter Insekter (årlige svingninger) Mus og rotter Hoggorm Det er mange tetthetsavhengige faktorer som kan føre til sykliske populasjonssvingninger hos en art.


Laste ned ppt "Populasjoner og vekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google