Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) v/adm. dir. Bente Mikkelsen Dato: 28.1.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) v/adm. dir. Bente Mikkelsen Dato: 28.1.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) v/adm. dir. Bente Mikkelsen Dato: 28.1.08

2 NSG Opprettet i 2005. Helse Sør-Øst RHF har sekretariatsfunksjonen fram til 2009. Strategisk rådgivende organ i spørsmål knyttet til forskning og kostbart medisinsk utstyr.

3 Mandat for NSG NSG skal: –Gi råd knyttet til forskning i et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av nasjonal forsknings- strategi og samarbeidsrelasjoner og nasjonal arbeidsdeling innenfor forskningsfeltet. –Gi råd knyttet til vurdering av innføring av ny teknologi og kostbart medisinsk teknisk utstyr. –Bidra til samordning av etablering og bruk av biobanker og helseregistre. –Bidra til samordning av forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.

4 Sammensetning av NSG 8 representanter fra Universitetene ( UiO, UiT, UiB og NTNU ) 10 representanter fra RHFene ( 4 fra Helse Sør-Øst + leder, 2 fra hver av de øvrige regionene ) 1 representant fra Sosial- og helsedirektoratet 1 representant fra Kunnskapssenteret 2 representanter fra Norges forskningsråd 1 representant fra Folkehelseinstituttet 2 representanter fra høgskolene 1 observatør fra Helse- og omsorgsdepartementet 1 observatør fra Kunnskapsdepartementet. 2 brukerrepresentanter

5 Saksgang Et arbeidsutvalg prioriterer og fremmer saker som foreslås av de regionale samarbeidsorganene eller andre. Gruppen er rådgivende. Vedtak gjort av gruppen må derfor behandles videre gjennom linjen i de institusjoner/organer gruppens medlemmer representerer, og med vekt på den sentrale utøvende rollen til de regionale samarbeidsorganene.

6 Viktige saker 1:2 Foreslåtte nasjonale forskningssatsinger: –Unikard –Alvorlige psykiske lidelser –NevroNor –Kreftforskning –Rygg/muskelforskning –Helsetjenesteforskning

7 Viktige saker Biobanker og registre: a.Foreløpig nasjonal rapport ”Utnyttelse av norske humane biobanker”. - NSG og de regionale samarbeidsorganene er bedt om å kommentere rapporten. b.Regional rapport fra Helse Sør-Øst RHF ”Regionalt biologisk ressurssenter for medisinsk forskning”. - Rapporten er nå ute på høring hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst, høgskoler og Universitetet i Oslo.

8 Andre saker Kvalitetssikring av forskning, behov for samordning. Høyspesialiserte funksjoner og kompetansesentre. Ressurskartlegging av forskning ved helseforetakene. Endringer i helseforskningssystemet i Storbritannia. Frida – samkjøring.


Laste ned ppt "Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) v/adm. dir. Bente Mikkelsen Dato: 28.1.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google