Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Bjørn Foros Samfunn i endring – fellesskapets skjørhet – mennesker i skvis. Illustrert drama i tre akter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Bjørn Foros Samfunn i endring – fellesskapets skjørhet – mennesker i skvis. Illustrert drama i tre akter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Bjørn Foros Samfunn i endring – fellesskapets skjørhet – mennesker i skvis. Illustrert drama i tre akter

2 1. akt Det faste moderne: 1920 -1970

3 Tid preget av: - krig, krise og sosial uro - tro på noe bedre - faste politiske grep - en myndig stat

4 De store fortellingene

5 Det forgjettede land

6 Opplysning av folket

7 Et nytt samfunn

8 Innsatsen

9 Enhetens pris

10 Fasthet i skolen

11 Fast modernitet: høykonjunktur for det normative - visshet, fornuft - enhet og fellesskap - tillit til autoriteter - klarhet i roller - sterkt reisverk for oppdragelse og dannelse

12 Fast modernitet: utvekster VISSHET  Meningsterror KONTROLL  Overgrep ORDEN  Mani LIKHET  Ensretting Politisk: autoritære ideologier Pedagogisk: invadering av individet Konsekvens: et tungt autoritetstraume

13 Nye tider (1945  ) - fred i Europa - økonomisk vekst - demokratiske strømninger Grepene løsner

14 2. akt Det flytende moderne: 1970 

15 1970 – tallet: Den radikale bølgen

16 Ungdomsopprør A: Sosialkritikken (samfunnskritikk)

17 Ungdomsopprør B: kunstnerkritikken (kulturkritikk)

18 Relativismens inntog

19 Det inkluderende samfunn

20 1980-tallet: Velstanden øker Nyliberalismens inntog Idealene blekner

21 I velstandens tidsalder Ny allianse: individ + marked

22 Paradoks: Fritt individ i trendenes jerngrep

23 Mulighetenes tidsalder Ny allianse: frihet + marked

24 Frihet på bekostning av trygghet? Frihet på bekostning av likhet?

25 Hvordan det gikk: - samfunnskritikken forstummet - kulturkritikken ble en del av markedet

26 Det fleksible menneske

27 Skolen i endring

28 Enhet under press

29 Flytende modernitet: lavkonjunktur for det normative -autoritetenes sammenbrudd -selvets ekspansjon -frihetens forvandling -verdienes relativisering -enhetens oppløsning -markedets hegemoni - svakt reisverk for det normative

30 Flytende modernitet: utvekster TVIL  likegyldighet FRIHET  egoisme FLEKSIBILITET  utmattelse ULIKHET  den sterkestes rett

31 Reaksjonen mot det flytende - tretthet ved det strukturløse - kritikk av relativismen - oppgjør med snillismen - samfunnsproblemer som krever nye grep

32 3. akt En ny fasthet? 2000 – (midt i det flytende moderne)

33 Men… hva innebærer den nye fastheten?

34 Jakt på det objektive

35 Ny strenghet

36 Skjerpet orden

37 Krav om selvdisiplinering

38 Hva skal binde oss sammen?

39 Tilstramming i skolen

40 Fruktene: lydighet og flinkhet

41 Baksiden av medaljen: - resultatpress/prestasjonstrykk - frafall i skole og arbeidsliv - nye ekskluderingsformer - underskudd på anerkjennelse - selvforakt  vold - psykiske lidelser blant unge - tilbaketrekning til selvverdenen - kritikkens u-vending - lengsel etter mening og tilhørighet

42 Betyr den nye fastheten at: - menneskeforståelsen innsnevres? - produktivitet fortrenger humanitet? - nytte blir alle tings mål? - kontrolliveren tar overhånd? - kravene til oss alle blir større enn vi tåler? - kravene til enhet truer toleranse og mangfold? - fasthet blir til hardhet ?

43 Den nye fastheten – ikke samfunnsetisk rettet (ennå): - større iver etter det produktive enn etter det normative - lydighet mer enn motstand - ansvar for eget beste mer enn for fellesskapet - i skolen: nivå mer enn retning

44 Retning: hva er viktig i vår tid? - peilemerker - nøkkeltemaer - regulative ideer - bærende temaer - som gir kontekst for dannelse - og former skolens fag

45 Økologisk dannelse Nærhet til natur Vern om liv Erkjennelse av grenser Økonomisk dannelse Vekst og kostnader Arbeid og velferd Fordeling av godene Teknologisk dannelse Teknologiens dobbelthet Digitale medier Politisk dannelse Frihet og styring Demokrati og deltakelse Rettigheter og plikter Kulturell dannelse Identitet og fellesskap Kulturell delaktighet Kulturell selvrefleksjon Praktisk dannelse Håndtering av hverdagen Erfaring med praktisk arbeid Dannelsens temaer

46 Det er forskjell på krav og kunnskap knyttet til: - dannelse og refleksjon - produktivitet og konkurranseevne

47 De unges reaksjoner

48 Tillit OG motstand


Laste ned ppt "Per Bjørn Foros Samfunn i endring – fellesskapets skjørhet – mennesker i skvis. Illustrert drama i tre akter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google