Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig bioenergi Innlegg på Forskningsrådets seminar ”Bioenergi på Kongsgården” Tirsdag 30. august Audun Rosland, Fagdirektør, Klima- og forurensningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig bioenergi Innlegg på Forskningsrådets seminar ”Bioenergi på Kongsgården” Tirsdag 30. august Audun Rosland, Fagdirektør, Klima- og forurensningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig bioenergi Innlegg på Forskningsrådets seminar ”Bioenergi på Kongsgården” Tirsdag 30. august Audun Rosland, Fagdirektør, Klima- og forurensningsdirektoratet

2 Skog - viktig årsak og løsning til klimaproblemet Tid Tonn karbon Brasil Kongo Kina Norge

3 Skog kan bidra med klimatiltak på tre hovedområder: Redusert avskoging og skogforringelse Økning opptak av karbon Erstatte bruk av fossil råvarer

4 Reduserte utslipp fra avskogning samt opptak i skog er avgjørende for å nå togradersmålet

5 Skog i klimaforhandlingene Skogtiltak i utviklingsland (REDD+) - Frivillig – støttet av i-land Skogtiltak i industriland (LULUCF) - Forpliktelse

6 Internasjonale regneregler for skog: –Ulike regler for i- og u-land –Alle forvaltede skogarealer inkludert –Utslipp/opptak = C-stock t2 – C-stock t1 –Både levende biomasse, skogsavfall og jordkarbon –Karbon som tas ut av skogen regnes som umiddelbart utslipp, uten hensyn til langsiktige virkninger –Ett tonn bio-CO2 = ett tonn fossil-CO2 –Alle utslipp/opptak rapporteres til Klimakonvensjonen, men kun liten andel av skog blir kreditert under Kyoto

7 Liten andel av skog inkludert i Kyoto –Skogreising og avskoging skjedd etter 1990 Norge ~ 0 tonn per år –Satt tak på hvor mye av opptaket fra vanlig skogskjøtsel som kan krediteres Norge har fått 1,5 millioner tonn per år –Dagens regler gir få incentiver for nye klimatiltak

8 Klimakur – skog/bioenergi Økt opptak av karbon i skogen: -Endret avvirkning -Gjødsling -Økt plantetetthet -Planting på nye arealer -Foredlet plantemateriale Hva er best anvendelse av skogsressurser i et klimaperspektiv? Hvor lang tid det tar å vinne tilbake karbon som frigjøres ved avvirkning?

9 Økende volum i norske skoger: økt tilvekst – stabil avvirkning

10 Netto-opptaket av CO 2 i norske skoger er doblet siden 1990

11 Klimakur 2020: effekt i skog av nye skogskjøtselstiltak

12 Klimakur – skog/bioenergi Økt opptak av karbon i skogen: -Endret avvirkning -Gjødsling -Økt plantetetthet -Planting på nye arealer -Foredlet plantemateriale Hva er best anvendelse av skogsressurser i et klimaperspektiv? Hvor lang tid det tar å vinne tilbake karbon som frigjøres ved avvirkning?

13 Hvilken anvendelse av biomasse fra skog gir størst klimagevinst? Bioenergi med lav foredlingsgrad som erstatter fossil energi, gir størst utslippsreduksjon. Eks: flis, pellets Prioritere å bruke virke til treprodukter med lang levetid Prioritere bioenergi-bruk der det finnes få alternativer (tungtransport, fly og metallindustri) Bruke avfall fra trevare- og treforedlingsindustri til bioenergi Bruke mer av hogstfallet (GROT)

14 Bedre utnyttelse av hogstavfall gir god klimanytte Pellets, flis Biodrivstoff

15 Klimakur – skog/bioenergi Økt opptak av karbon i skogen: -Endret avvirkning -Gjødsling -Økt plantetetthet -Planting på nye arealer -Foredlet plantemateriale Hva er best anvendelse av skogsressurser i et klimaperspektiv? Hvor lang tid det tar å vinne tilbake karbon som frigjøres ved avvirkning?

16 Modell for å beregne tilbakebetalingstid Kilde: Norsk institutt for skog og landskap Granbestand på middels bonitet med omløpstid på 90 – 100 år Utslipp ved avvirkning

17 Tilbakebetalingstid ved beste anvendelse ( bygningsmaterialer og bioenergi med lav foredlingsgrad) Trevirket erstatter fossilt

18 Skogskjøtselstiltak gir: …økt tilvekstrate, …raskere karbonlagring, …og dermed kortere tilbakebetalingstid.

19 Forlenget omløpstid …reduserer tilbakebetalingstiden, …er positivt for biologisk mangfold, …men reduserer kvaliteten og verdien til trevirket.

20 I et klimaperspektiv er det viktig at: ressursen anvendes der den gir størst klimanytte, eller der det er få eller ingen andre alternativer til å fase ut fossilt større deler av det som avvirkes utnyttes (GROT og annet skogsavfall) det ved avvirkning sørges for foryngelse raskt etter avvirkning (i henhold til forskrift) skjøtselstiltak i skogen som kan øke opptaksrate av CO2 at ikke for ung skog avvirkes

21 Avvirke eller høste? Ja - avvirkning gir utslipp som det tar tid å hente inn – men; …hva er for lang tilbakebetalingstid? …hva skjer med gammel skog – stabilt eller ustabilt lager? …risiko for karbonlekkasje pga import av trevirke ? …behov for å høste av skogens ressurser nå og i fremtiden …Albedo-effekten?

22 Takk for meg!


Laste ned ppt "Bærekraftig bioenergi Innlegg på Forskningsrådets seminar ”Bioenergi på Kongsgården” Tirsdag 30. august Audun Rosland, Fagdirektør, Klima- og forurensningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google