Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPF, lokale og regionale, som ledd i overordnet strategi for pasientbehandling og kvalitet i HMN Kl 09:00 – 09:45 Fagdirektør K.Å. Salvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPF, lokale og regionale, som ledd i overordnet strategi for pasientbehandling og kvalitet i HMN Kl 09:00 – 09:45 Fagdirektør K.Å. Salvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPF, lokale og regionale, som ledd i overordnet strategi for pasientbehandling og kvalitet i HMN Kl 09:00 – 09:45 Fagdirektør K.Å. Salvesen

2 Hva er det Helse Midt-Norge vil med standardisering av pasientforløp

3 Om pasientforøpene

4 PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. Utredning Oppfølging Helse- gevinst Vurdering Behandling Befolkning Pasienter i Helse Midt- Norge skal motta helsehjelp som understøtter mestring av hverdagen med mest mulig bruk av egne ressurser Pasienter i hele Helse Midt-Norges ansvarsområde skal være sikret trygg og kunnskapsbasert spesialisthelsetjeneste, uavhengig av bosted Hva er den overordnede målsettingen? I arbeidet med SPF skal fokuset være fra «hjem til hjem».......... og skal omfatte pasientens ressurser, 1.linje og 2.linjes ressurser

5 Om standardisering

6 PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE Forløpsarbeidet skal definere kvalitetsstandarder. Utredning Oppfølging Helse- gevinst Vurdering Behandling Befolkning Krav* til undersøkelser Krav* til behandlings- tiltak Tidsfrister ihht faglige begrunnede krav* Krav* til vurdering og beslutning Krav* til oppfølgende tiltak i spes.helsetj Krav* / veiledning til fastlege- / primærhelsetjenestens oppfølging Krav* / veiledning til fastlegens undersøkelse, vurdering og alternative beslutninger før henvisning Krav* til overføring til 1.linje Plan CheckDo Act *Kvalitet er evnen til å oppfylle krav (NS ISO) EKSEMPLER Krav til kompetanse / opplæring

7 PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. Utredning Oppfølging Helse- gevinst Vurdering Behandling Befolkning Plan CheckDo Act *Kvalitet er evnen til å oppfylle krav (NS ISO) SPF skal sikre trygge og faglig gode vekslinger mellom aktørene i primær- og spesialisthelsetjenesten når forløpene går over enhetsgrensen

8 PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. VurderingUtredning BehandlingOppfølging Sykehus 2 Sykehus 1 Privat sykehus Avtalespesialist Helse- gevinst Befolkning PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. Utredning Oppfølging Helse- gevinst Vurdering Behandling Plan CheckDo Act SPF skal sikre trygge og faglig gode vekslinger mellom aktørene i primær- og spesialisthelsetjenesten når forløpene går over enhetsgrensen

9 PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. Sykehus 2 Sykehus 1 Vurdering Privat sykehus Avtalespesialist Utredning BehandlingOppfølging Helse- gevinst Befolkning Plan CheckDo Act PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. Sykehus 2 Sykehus 1 Vurdering Privat sykehus Avtalespesialist Utredning BehandlingOppfølging SPF skal sikre trygge og faglig gode vekslinger mellom aktørene i primær- og spesialisthelsetjenesten når forløpene går over enhetsgrensen

10 PASIENT SPESIALIST- HELSETJENESTE 1. LINJETJENESTE. Sykehus 2 Sykehus 1 Vurdering Privat sykehus Avtalespesialist Utredning BehandlingOppfølging Helse- gevinst Befolkning Plan CheckDo Act SPF skal sikre trygge og faglig gode vekslinger mellom aktørene i spesialisthelsetjenesten når forløpene går over enhetsgrensen Tid Dokumentere gjennomføring Dokumentere resultat EKSEMPLER

11 PASIENT NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Unødvendig høyt nivå Uakseptabelt nivå Ønsket nivå Helse Midt-Norge har nådd målene når pasienter, uansett sykehus, får tjenester som oppfyller definerte standarder, -alltid* * I et definert andel tilfeller Plan CheckDo Act

12 PASIENT NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Unødvendig høyt nivå Uakseptabelt nivå Ønsket nivå Helse Midt-Norge har nådd målene når pasienter, uansett sykehus, får tjenester som oppfyller definerte standarder, -alltid* * I et definert andel tilfeller Plan CheckDo Act

13 Helse Midt-Norge forventer at RSHU bidrar med metodeutvikling

14 Helse Midt-Norge forventer at RSHU gjennomfører bestillinger fra RHF –Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern?

15 avtalespes. RHF- styret AD RHF avdelinger AD HF Klinikk HF- Styret avdeling Apotek RSHU, en fellesressurs Fagleder- nettverk Innsats -team Analyse- gruppe RSHU*


Laste ned ppt "SPF, lokale og regionale, som ledd i overordnet strategi for pasientbehandling og kvalitet i HMN Kl 09:00 – 09:45 Fagdirektør K.Å. Salvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google