Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLK 2 2004-2009 Et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemiddel i folkehelsearbeidet (01.07.04 – 30.06.09).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLK 2 2004-2009 Et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemiddel i folkehelsearbeidet (01.07.04 – 30.06.09)."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLK 2 2004-2009 Et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemiddel i folkehelsearbeidet (01.07.04 – 30.06.09). Partnerskap mellom flere aktører. Kostnadsramme på 15. mill. En sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid.

2 FOLK 2 2004-2009 Kjernepartnerskapet: Partnerskapet utvides til flere kommuner og andre aktører:

3 FOLK 2 Organisering Styre Prosjektledelse Tre prosjektgrupper som har ansvar for hvert sitt innsatsområde: Praktisk kultur- og helsearbeid Utdanning Forskning og forskningsformidling Utvidelse av partnerskapet

4 Hva er kultur- og helsearbeid? Systematisk bruk av kulturelle aktiviteter som virkemidler i behandling, rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid både på individ-, gruppe- og befolkningsnivå. Omfatter også utdanning, forskning og forskningsformidling knyttet til feltet. Kulturelle aktiviteter brukt som virkemidler i helsesammenheng kan innebære at folk deltar aktivt selv, men det kan også bety at folk deltar på arrangement skapt av andre.

5 FOLK 2 Hovedmål bidra til å utvikle en helhetlig framtidsrettet kultur- og helsepolitikk gjennom videreutvikling og spredning av kultur- og helsearbeidet. flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner på samme tid som kulturens egenverdi skal styrkes.

6 FOLK 2 Mål Spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner og nye aktører og arenaer. Skaffe fram forskningsbasert kunnskap - initiere og drive forskning i samarbeid med relevante aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Videreutvikle og utvikle nye utdanningstilbud Utvikle effektiv og målrettet formidling Utvikle et aktivt og forpliktende partnerskapsarbeid mellom de ulike aktørene.

7 FOLK 2 Målgrupper barn og unge med særlig vekt på utsatte grupper og grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter. deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

8 Hvordan nå målene ? Spredning Skaffe fram forskningsbasert kunnskap Utvikle et aktivt og forpliktende partnerskapsarbeid - drive samhandling

9 Partnerskapsarbeid og samhandling Partnerskapsavtale og prosjektbeskrivelse Styrets sammensetning og ansvar Prosjektleders ansvar Prosjektgruppenes mandat og arbeid Prosjektgruppenes sammensetning (skal utvides når nye aktører kommer til) Gjennom de enkelte delprosjekt Partnerskapsavtaler med nye aktører Jevnlige samlinger av ulikt slag

10 Prosjektgruppe praktisk kultur- og helsearbeid sørge for spredning gjennom utvikling av partnerskap med nye aktører og iverksetting av delprosjekt på ulike arenar: Partnerskapsavtaler og tiltak i kommuner Partnerskapsavtaler og delprosjekt andre arenaer Partnerskapsavtaler og delprosjekt - frivillige organisasjoner Partnerskapsavtaler og delprosjekt andre aktører

11 Prosjektgruppe utdanning sørge for spredning og kunnskapsutvikling Utvikling av eksisterende utdanningstilbud Utvikling av nye utdanningstilbud Utvikling av kurs Fagdager, seminar osv. Sentrale arenaer for spredning av kunnskap om og innsikt i kultur- og helsearbeid (erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom kultur og helse, metodekunnskap osv.) Sentrale arenaer for utvikling av kunnskap

12 Prosjektgruppe forskning og forskningsformidling skaffe fram forskningsbasert kunnskap om evt. sammenhenger mellom kulturopplevelse/deltakelse og helse og bidra til forståelse og innsikt i hvordan kulturopplevelse/deltakelse påvirker folks helse Knytte forskningsprosjekt til delprosjekt og tiltak i FOLK 2 (ulike arenaer og ulike målgrupper) Initiere og utvikle egne forskningsprosjekt som belyser sammenhengen mlm. kultur og helse Kultur og helse – HUNT 3 Holde oversikt over forskningsfronten på feltet – status forskning, teori, metoder osv. Nettverksarbeid Forskningsformidling

13 Status FOLK 2 – 18. januar Prosjektorganisasjon Finansiering Prosjektplaner Logo Nettside Partnerskapsavtaler med kommuner Andre aktører Støtte til prosjekt


Laste ned ppt "FOLK 2 2004-2009 Et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemiddel i folkehelsearbeidet (01.07.04 – 30.06.09)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google