Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk helseplan for Fjellregionen Arbeidsutvalget 10. mai 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen Regionrådet 26. mai Brit Kværness.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk helseplan for Fjellregionen Arbeidsutvalget 10. mai 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen Regionrådet 26. mai Brit Kværness."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk helseplan for Fjellregionen Arbeidsutvalget 10. mai 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen Regionrådet 26. mai Brit Kværness

2 2 Bakgrunn: Arbeidsutvalget vedtok på sitt møte i februar 2010 å igangsette et arbeid som skal munne ut i Strategisk helseplan for Fjellregionen Planen skal gi en enkel oversikt over helsearbeidet i regionen, peke på sentrale og felles utfordringer, mål og strategiske tiltak for å møte morgendagens utfordringer innenfor fagområdet

3 Arbeid i tre faser Status i vår region. Samling av nyere dokumentasjon og rapporter relatert til spørsmålet. Enkel spørreundersøkelse om status i kommunene i forhold til egne oppdaterte helse- og omsorgsplaner, rutiner for intern & ekstern samhandling o.l Informasjons- og diskusjonsdag for politikere og fagfolk i regionen Konkretisering av relevante tiltak for å møte morgendagens utfordringer innenfor fagområdet ”helse” i vår region og utarbeidelse av forslag til Strategisk helseplan for Fjellregionen

4 4 Arbeidsgruppa – fase 1 Brit Kværness (rådmann i Folldal kommune) Mary Anne Bakos (helse- og omsorgssjef i Tynset kommune) Marit Haanæs (helse- og sosialsjef i Røros kommune) Rune Jørgensen (regionrådgiver) sekretær

5 5 Samhandlingsreformen som bakgrunnsteppe Rett behandling – på rett sted – til rett tid Hvor ”er” Fjellregionen per i dag? – i hvilken grad treffer vi blink med vår innsats?

6 Samhandling på ulike plan: Internt i den enkelte kommune Mellom kommuner Med spesialisthelsetjenesten - ALLTID og UANSETT med pasienten

7 samhandling i kommunene Behandling der pasienten bor Se helheten; Fra vugge til grav. Fra forebygging til terminal pleie Kommunene –Jobber på tvers! –Bruker verktøyet INDIVIDUELL PLAN

8 8 Samhandling mellom kommuner Interkommunale ordninger Nettverk –demografi –fylkesgrensen som ”grense”

9 Samhandling med spesialisthelsetjenesten Avtaler med helseforetakene siden 2007/2008 Nettverk og møteplasser fungerer Prosjekt ”forsterket sykehjem” gjennomført høsten 2009

10 10 Hva er ”helsebildet” med samhandlingsreformen? Forebygging har fått større fokus (igjen) Ca 80 % av konsultasjoner FORBLIR i kommunene FOREBYGGING KOMMUNE Spes. helse

11 11 Fase 1; Hva sier kommune i vår region nå Noe ulik fokus og ulik organisering i kommunene Kommunene opplever dels utfordringene som skisseres i samhandlingsreformen, men bare dels Forbedring er alltid mulig: –Bedre intern, tverrfaglig samhandling innad i den enkelte kommune –Aktiv bruk av individuell plan –Bedre utveksling av kompetanse, - hospitering, nettverk, felles kompetanseheving,…. –Styrket samhandling innefor definerte (smale) fagområder? –IKT (utvikling og samhandling sammen med statlige myndigheter)

12 Utfordringer ? Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft -> utfordrende oppgaver lokalt er rekrutterende for kompetansearbeidsplasser Utvikle samhandling innenfor enkelte fagområder Rettighetslovgivning gir (for) store forventinger til tjenesten Tid og ressurser nok til å utvikle egne tjenester, - fra forebygging til behandling til rehabilitering


Laste ned ppt "Strategisk helseplan for Fjellregionen Arbeidsutvalget 10. mai 2010 Regionrådgiver Rune Jørgensen Regionrådet 26. mai Brit Kværness."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google