Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse Rammeavtale for vaktmestertjenester 23.06.15 Møterom Deichmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse Rammeavtale for vaktmestertjenester 23.06.15 Møterom Deichmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse Rammeavtale for vaktmestertjenester 23.06.15 Møterom Deichmann

2 Referat Referatet blir skrevet og distribuert etter tilbyderkonferansen – Presentasjonen blir også vedlagt Spørsmål blir anonymisert Dersom spørsmålet ikke kan besvares i dag vil det legges ut på Doffin sammen med referatet.

3 Bedre bygg, bedre liv Vår visjon:

4 Eiendommene våre Type/funksjon Forvaltningse nheterBTA Sykehjem37293344 Førskole/barnehage355270048 Kommunalt disponerte boliger3767783 Tilbud til personer med rusproblemer2438400 Kulturbygg1235023 Kommunal næringsvirksomhet1427043 Beredskap mot branner og andre ulykker826337 Administrasjonslokaler723177 Institusjonslokaler (sykehjem unntatt)2119283 Diagnose, behandling, re-/habilitering516153 Kultur- og idrettsbygg4512165 Aktiviserings- og servicetjenester eldre/funksjonshemmede106414 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid31524 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende1729 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste1712 Annet6546851 Sum645884986

5 Gjennomgang av konkurranse Åpen anbudskonkurranse - forhandlingsforbud Konkurransegrunnlaget – Oppbygningen følger standard OBY mal Kontrakt – Oslo kommunes standardvilkår for håndverkertjenester – Fire år avtale med 6 måneders gjensidigoppsigelse

6 Gjennomgang av konkurranse Deltilbud – porteføljen er delt inn i 3 områder og det er anledning til å inngi tilbud på minimum 1 gruppe Oppbygging av prisskjema – vedlegg 3 Ytelsesbeskrivelse

7 Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling Leverandøren skal levere HMS-egenerklæring Leverandøren skal være et lovlig foretak Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten Leverandøren skal ha kapasitet til å gjennomføre oppdraget (antatt at det er behov for ca. 3 vaktmestere per område) Det kreves erfaring fra tilsvarende oppdrag Leverandøren skal ha god kompetanse til å gjennomføre oppdraget Leverandøren skal ha gode rutiner og systemer for gjennomføringen av oppdraget (HMS og KS ).

8 Gjennomgang av konkurransegrunnlag Krav til tilbudet – Kapittel 2.4-Ønsket presentasjonsform Signert tilbudsbrev – Forbehold og avvik skal klart fremgå av tilbudsbrevet eller tilbudsskjema Dokumentasjon ift. tildelingskriteriene, jf. punkt 4.2 Minnepinne med komplett tilbud samt sladdet utgave av tilbudet Husk at manglende eller mangelfull innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning.

9 Samarbeidspartnere/underleverandører Forpliktelseserklæring – egen mal Bruk av underleverandør

10 Politiattester Før oppstart av kontrakt: det skal vedlegges politiattester for fast personell og vikarer Vær ute i god tid!

11 Gjennomgang av tildelingskriterier Økonomisk mest fordelaktige tilbud Evaluering – Pris - Vektes 70 % Områdepriser 80 % Timepriser 20 % – Kvalitet - Vektes 30% Tilbudt arbeidsleder/driftsleders kompetanse og erfaring 50 % Oppdragsforståelse 50 %

12 Spørsmål og svar

13 Oppsummering Oppdragsgivers kontaktperson Majken E. Bie Henvendelser skal kun skje via e-post, ikke per telefon postmottak@oby.oslo.kommune.no Tilbudsfrist 17/08/2015 kl. 11:00


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse Rammeavtale for vaktmestertjenester 23.06.15 Møterom Deichmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google