Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Alle skal bo trygt og godt” Fylkesmannen i Troms v/ rådgiver Eva Angell 23.05.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Alle skal bo trygt og godt” Fylkesmannen i Troms v/ rådgiver Eva Angell 23.05.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Alle skal bo trygt og godt” Fylkesmannen i Troms v/ rådgiver Eva Angell 23.05.2011

3 Boligsosialt arbeid Arbeidet med å skaffe de fattigste og svakstilte i samfunnet egen bolig, hjelp til å mester sin bosituasjon og til å finne sin plass i nærmiljøet

4 Vanskeligstilte på boligmarkedet En stor gruppe med forholdsvis enkle behov for bolig. Primært trenger hjelp til å fremskaffe bolig i den private eller kommunale boligmassen Økonomisk bistand for å dekke sine boutgifter Bolig som er er tilpasset nedsatt funksjonsevne Behov for sammensatte tjenester

5 Koordinert innsats Brukere med sammensatt tjenestebehov krever en koordinert innsats fra flere tjenesteenheter Verktøy i denne sammenheng er individuell plan (IP) Boligsosial handlingsplan Politisk forankring

6 Virkemidler Fylkesmannen/ direktoratenes tilskuddsforvaltning på områdene rus og boligsosialt -Booppfølging -Styrking av ordinære tjenester Husbankens virkemidler

7 Suksesskriterier? Helhetlig tilnærming til det boligsosiale arbeidet -gjennomtenkt strategi for innsatsen på området -boligsosial handlingsplan (systemnivå) -forankring i på politisk plan -nødvendige ressurser -individuell plan (individnivå)


Laste ned ppt "”Alle skal bo trygt og godt” Fylkesmannen i Troms v/ rådgiver Eva Angell 23.05.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google