Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan vi ikke bare ta katten? Baard Birkeland Seniorrådgiver/Jurist Tilsynsavdelingen HK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan vi ikke bare ta katten? Baard Birkeland Seniorrådgiver/Jurist Tilsynsavdelingen HK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan vi ikke bare ta katten? Baard Birkeland Seniorrådgiver/Jurist Tilsynsavdelingen HK

2 Avgjørelse om personers rettigheter og plikter krever enkeltvedtak - Forvaltningsloven For Mattilsynet innebærer dette krav til: Det må foreligge brudd på en regel - dvl m/forskrifter Utredningsplikt – alle sider av saken. Forhåndsvarsling med noen unntak. Krav til skriftlighet. Krav til enkeltvedtak med begrunnelse. Partens innsynsrett. Klageadgang. Taushetsplikt – «skal»-unntak fra offentleglova Mulighet for domstolsprøving og SOM

3 Andre grunnleggende prinsipper Forvaltningen kan ikke gjøre større inngrep eller pålegge større byrder enn det som er nødvendig for å oppnå regeletterlevelse. Dyr skal ha et tilfredsstillende levemiljø. Dyr skal ha mat og drikke av akseptabel kvalitet. Syke og skadde dyr skal få adekvat behandling. Dyr skal ha tilfredsstillende ly.

4 Når har vi hjemmel til å avvikle dyrehold – ta katten? Når det er «nødvendig»! Det oppnås ikke regeletterlevelse på mindre inngripende måter. Dyr lider eller står i akutt fare for å lide.

5 Akutte dyrevelferdssaker Om å ta dyr i midlertidig forvaring Overta omsorgen midlertidig for å avklare om dyret skal returneres, omplasseres eller avlives. Mattilsynet har ikke oppstalling og ivaretakelse av dyr som sin rolle. Vurderinger deretter Returnere dyrene? Samtykke til/egnet for omplassering? Avlive dyrene? Hva skjer dersom eier etter kort tid skaffer seg nye dyr?

6 Regulering av framtidig dyrehold «Forbud mot aktiviteter» Når det er «nødvendig» for å unngå framtidig brudd på regelverket. Ikke for å straffe. Framtidig brudd være sannsynlig.

7 Eksempel på arbeid med avvikling – 1 kjæledyr. Varsel fra publikum om dyr som lider Tilsyn med vedtak om midlertidig forvaring Utredning av årsak til lidelse Vedtak om at dyret ikke kan tilbakeleveres Vedtak i klagesak Avgjørelse om hvor dyret skal plasseres Behandling av krav om erstatning


Laste ned ppt "Kan vi ikke bare ta katten? Baard Birkeland Seniorrådgiver/Jurist Tilsynsavdelingen HK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google