Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERFARINGSOVERFØRING Branntilløp Norsk Gjenvinning Feil håndtering av farlig gods.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERFARINGSOVERFØRING Branntilløp Norsk Gjenvinning Feil håndtering av farlig gods."— Utskrift av presentasjonen:

1 ERFARINGSOVERFØRING Branntilløp Norsk Gjenvinning Feil håndtering av farlig gods

2 Feil håndtering av farlig gods førte til branntilløp hos Norsk Gjenvinning 2 Comet brovingsignal m/røyk og lys i restavfall fra Ekofisk C den 15.08.13

3 Merking av emballasje 3 Viktig! Eksplosiver er definert som farlig gods og manifest/kolli skal merkes med UN-nr. 0240 og fareseddel for klasse 1 (vist til høyre)

4 Dette ønsker vi å unngå: 4

5 Aktuelle prosedyrer Prosedyre 3626 «Lagring og håndtering av eksplosiver og pyroteknisk utstyr» Punkt 2.4.2 Håndtering Prosedyre 6354 «Transport, Lagring og Håndtering av farlig gods i ConocoPhillips» 5

6 Materialnr. 10682928 (EA) AvfallsklassifiseringAvfallsstoffnr.: 9930EAL-kode: - Transportklassifisering Ikke klassifiseringspliktig UN-nr : 0240Farekl./sub.risk: 1 / -Emballasjegr.: N/A Proper shipping name:Raketter, linekastere EmS: -MFAG: -Marine pollutant: - Ja takkKassert fyrverkeri, nødraketter og røyksignaler. Nei takk Rene eksplosiver brukt i forbindelse med perforering av brønner (sendes i retur til leverandør). Emballasje/forsendelse Eksplosiver må pakkes forsvarlig, legges i tydelig merkede kasser og fraktes til land med båt. Se prosedyre 3626 ”Lagring og håndtering av sprengstoff og pyroteknisk utstyr”. Kan ikke sendes i container sammen med annet farlig gods! Merking av emballasjeMerk emballasje med fareseddel 1, vist øverst til høyre. Hva skjer med avfallet ? Denne type avfall tilbakeleveres til leverandør eller importør, som har ansvar for å uskadeliggjøring eller destruere avfallet. Kommentarer Viktig! Eksplosiver er definert som farlig gods og manifest og kolli skal merkes med UN-nr. 0240 og fareseddel for klasse 1. Eksplosiver er ikke farlig avfall, man trenger derfor ikke fylle ut deklarasjonsskjema. 6 9930 - Eksplosiver

7 7 Diskusjon: Hva kan vi gjøre for å sikre at dette ikke skjer igjen?


Laste ned ppt "ERFARINGSOVERFØRING Branntilløp Norsk Gjenvinning Feil håndtering av farlig gods."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google