Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Fröbel til ulike perspektiver på lek Av Emilie Foyn-Bruun Johansson J.E. (2004). Fritt tenkande och samhandlande barn. I pedagogikkens mange ansikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Fröbel til ulike perspektiver på lek Av Emilie Foyn-Bruun Johansson J.E. (2004). Fritt tenkande och samhandlande barn. I pedagogikkens mange ansikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Fröbel til ulike perspektiver på lek Av Emilie Foyn-Bruun Johansson J.E. (2004). Fritt tenkande och samhandlande barn. I pedagogikkens mange ansikter (s.260-274) Løvlie L., Steinsholt K. (red.) universitetsforlaget

2 Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 - 1852).Fröbel

3 Inspirert av Rousseau og Emilè A man is born free but everywhere he is in chains. Var den første som definerte barndom som en fri og selvstyrt periode.

4 Kindergarten fra 1840 Opprinnelse til dagens barnehage Daginstitusjonsutvalget fra 1972. Hva skal institusjonen hete? To tradisjoner –Daghjem tidligere barneasyl/krybbe –Fröbelbarnehagene Førskole eller daghjem = barnehage

5 Premissene for barnehageideen Bygger på: En sfærisk lov som selve grunnen for verden og kosmos, og dermed også for mennesket og pedagogikken Romantisk filosofi (panteisme gud som en stadig skapende kraft som gjennomsyrer naturen) Pedagogisk teori (Pestalozzi) Naturvitenskaplig kunnskap (matematikk og krystallografi: tingenes antall, form, og navn) (Johansson, s.262, 2005)

6 En klar bevisst pedagogisk profil Lekens betydning –Lekegaver –Bevegelsesleker –Hagearbeid Pedagogens rolle

7 Lekegavene en helhetspedagogikk Ulike matematiske formler i naturmateriale –Ball –Klosser Fra det enkle til det komplekse. Lek, eksperimentering, forsøk skulle føre til opplevelse av helheten. Ytre og indre læringsopplevelser

8 leken Indrestyrt Leken representerte barnets natur En fri uttrykksform og som grunnlag i det pedagogiske arbeidet Den voksne et lekende samspill, sette ord på begreper, i dialog med barn om lekende prosjekter med lekegavene Instrukser for lekegaver Sang og reglelek Fra det naturgitte til et sammfunnsindivid

9 Bevegelsesleker Systematisk bruk av bevegelse –Sangleker –Ringleker –Regelleker Barnets forståelse av sin betydning for gruppa og fellesskapet. Mennesket som en del av et hele. Kommuniserende, lærende og samhandlende

10 Hagearbeidet Hagen representerte naturen. –Naturens kretsløp og årstidens gang –Begynnende økologisk bevissthet Mennesket knyttet til naturen som et resultat av utvikling og mangfold Naturen som forsørger, men er avhengig av kultivering foredling. Symbolverdien for barna var at de ville se seg selv som et naturens produkt og avhengige av kjærlig omsorg og undervisning for å utvikles

11 Lek og læring Pedagog og barn sidestilte Ingen objektiv kunnskap Barn og voksne som likestilte subjekter overfor den objektive kunnskapen.


Laste ned ppt "Fra Fröbel til ulike perspektiver på lek Av Emilie Foyn-Bruun Johansson J.E. (2004). Fritt tenkande och samhandlande barn. I pedagogikkens mange ansikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google