Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan IFU- og OFU-kontrakter hjelpe frem forskningsbaserte etableringer? Spesialrådgiver Astrid Langeland Internasjonal forretningsutvikling, Innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan IFU- og OFU-kontrakter hjelpe frem forskningsbaserte etableringer? Spesialrådgiver Astrid Langeland Internasjonal forretningsutvikling, Innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan IFU- og OFU-kontrakter hjelpe frem forskningsbaserte etableringer? Spesialrådgiver Astrid Langeland Internasjonal forretningsutvikling, Innovasjon Norge Forny-forum 28.04.2006

2 2 Innhold Om OFU/IFU ordningen Om samspillet med FORNY Quiz

3 3 Our service is based on customer needs Innovation Internationalisation Profile building Skills-based financing Business development programs Consultancy Network building/cluster development Marketing campaigns and activities Innovation Norway want to build a long term partnership to our clients development processes. Focus areasInitiatives

4 4 One contact point – where businesses are Offices in all of Norway’s counties and in 34 countries

5 Vision ”We give local ideas global opportunities”

6 6 Hva ønsker KA assistanse til? Komme kontakt med kunder Markedsinformasjon

7 7 Avtale mellom leverandørbedrift (SMB) og kundebedrift (stor) om utvikling av et produkt el. løsning med teknologisk nyhetsverdi og markedspotensial, nasjonalt og internasjonalt. Formål: Styrke SMB-bedriftens markedsrettede forsknings- og utviklingskompetanse gjennom samarbeid med krevende kunde Kundebedriftens rolle: Krevende kunde, referanse, markedskanal Forsknings- og utviklings-kontrakter (OFU/IFU)

8 8 Strukturert kunde-/leverandørsamarbeid om innovasjon Felles interesse av å lykkes i markedet. Et tilbud til næringslivet og offentlige etater. Strategisk risikoavlastning Reduserte risikofaktorer og økt potensiale. Internasjonale markedsmuligheter skapes IN tilfører merverdi i prosjektene gjennom sine krav OFU/IFU; skjøtestykke mellom ide og marked

9 9 Det lønnsomme samarbeidet Kompetent norsk lev.bedrift Utviklings kontrakten Kompetanse Krevende kunde, referanse, markedskanal Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Nye løsninger til et internasjonalt marked Konkurransekraft Ny industri Intern. marked Verdiskaping Internasjonalt kundelokomotiv Innovasjon

10 10 The client company gives access to markets Client Supplier Market Project Commercialisation Possible commercialisation alternatives

11 11 Shared commercialisation Client Supplier Market 1 Project Commercialisation Market 2 Commercialisation

12 12 Kundebedrift ca. 60 – 70% Leverandørbedrift Offentlig finansiering normalt max 35 % Støtten utbetales etterskuddsvis - eventuelt ved delutbetalinger OFU/IFU - Finansieringsmodell

13 13 OFU/IFU bevilgninger mill kr År Årlige OFU/IFU bevilgninger Andel OFU

14 14 Utvalgs kriterier Produktene skal ha nyhetsverdi i et internasjonalt marked, dvs ikke eksisterende standardvare/hyllevare Høyt/vesentlig FoU innhold Stort internasjonalt markedspotensiale. Gjennomarbeidede forretningsplaner mhp. kreativ utvikling av allianser/ partnerskap, distribusjon etc. Egenkapitalmedvirkning dvs at prosjektet også utløser privat kapital Leverandørbedriftens bidrag tid/kompetanse-ressurs og økonomiske ressurser Kundebedriftens medvirkning: utviklings-, finansierings- og markedsutviklingsrollen.

15 15 OPPDRAGSBREVET 2006 Større, mer programmatiske satsinger En betydelig økning i 2006 i forhold til de foregående årene. Nærings- og handelsdepartementet er særlig positive til det arbeidet som er gjort i Innovasjon Norge i 2004 og 2005 med å identifisere og støtte større og mer fokuserte prosjekter og satsinger innenfor utvalgte områder. Innovasjon Norge skal forsterke arbeidet med denne typen satsinger i 2006. Fokus på næringsområder hvor Norge har naturlige forutsetninger for å lykkes samt viktige offentlige innsatsområder som for eksempel: helse og forsvar videreføre satsingen på større maritime FoU-prosjekteri sammenheng med MARUT, den nye bevilgningen på 20 mill. kroner til satsing på maritim utvikling og gassteknologi og bygging av gassferger. miljø og energi, marine næringer og olje- og gassvirksomhet. Innovasjon Norge skal videre samordne sin innsats med de næringsrettede brukerstyrte forskningsprogrammene i Norges forskningsråd.

16 16 OFU/IFU + OFU/IFU+ har en ramme på 100 mill i 2006 og innebærer alle prosjekter som: forventes i løpet av 3-5 år gi god lønnsomhet og en omsetning på minimum 50 mill kroner, har integrert den nye teknologien i et banebrytende forretningskonsept som grunnlag for å lykkes i internasjonale markeder. har fått en utvidet saksbehandling (avhengig av prosjektets kompleksitet og engasjementets størrelse) Alle prosjekter med tilskudd større enn 4 mill skal være et OFU/IFU+ engasjement.

17 17 BUSINESS- CONSEPT From a GOOD idea to a GREAT idea J. Collins: “Good to great” PRODUCT Core- delivery Added values Alliances Leadership Capital Knowledge Services Technology

18 18 Innovation possibilities International network Idea genererating Idea valuing Financing Technology partners Supply partners Distribution partners Demanding customer Technology- what is it? Potential of tecnology- What can it do? Business opportunity – What size market?

19 19 Hva koster vann?

20 20 Saksbehandlingsgangen for OFU/IFU-prosjekter, Styret > 10 mill K0 < 10 mill Lokal styre <2 mill Kundean svarlig DK IFOR UK Financial engineering Ekstern kompetanse Forretnings- utviklingsråd Saks innstilling Skriftlig skisse fra kunde Utviklings trender Ny kunnskap om bruker behov Teknologi Leverandør bedrift For prosjekt ?

21 21

22 22 Finansiering Utvikling av teknologi for håndtering av ballastvann: Utviklingsprosjekt over to år:42,3 MNOK IFU tilskudd11,5 MNOK27% Prosjekt støtte Statoil/LUP10,5 MNOK25% Skattefunn 3,2 MNOK 8% Venture capital17,0 MNOK40%

23 23 Kapital: Hvem, Hva, Hvor? 015 mill500 k5 mill30 mill1 mill60 mill Skatte- insentiv Kommersielle kilder Skattefunn ”FFF” Såkornfond Private investorer Venture capital & PE OTC INs risikolåneordning FORNY Etab.stipend Oslo børs OFU -IFU INK Ikke kommersiell kilder

24 24 FORNY og OFU/IFU Antall FORNY bedrifter i perioden 1997-2005: ca 250 Antall OFU prosjekter i perioden 1998-2005: ca 350 Antall IFU prosjekter i perioden 1998-2005: ca 450

25 25 BedriftsnavnFORNYIFUOFU Aquafence20002002 Biosense19972003 Predictor19942002 Cruisin20032004 Cybernetica20002001 Dolphiscan20022004 iMed20012003 IOR Chemco2003 Isocare2001 Lauras19992000 Light structure200220052003 Mammoscan2003

26 26 BedriftsnavnFORNYIFUOFU Marine cybernetic2003 Mison19981999 Multimedicus19972005 Norsk reseptan.19992000 Nordiag20002005 Oceansaver20032004 Octaga20012004 Optinose20002001 Smart energy appl2003 Well diagnostics2000 CSAM20052006

27 27 Hvorfor fungerer verdikjeden slik?


Laste ned ppt "Hvordan kan IFU- og OFU-kontrakter hjelpe frem forskningsbaserte etableringer? Spesialrådgiver Astrid Langeland Internasjonal forretningsutvikling, Innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google