Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inspire/Objektkatalog Kompetansegruppe 11.Juni 2009 Flåm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inspire/Objektkatalog Kompetansegruppe 11.Juni 2009 Flåm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inspire/Objektkatalog Kompetansegruppe 11.Juni 2009 Flåm

2 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 2 Deltagere Hersir Gislason Idar Kirkhorn Magnus Storsjø Anders Lintner Jørn Kristiansen Ellen Strandenæs Jan-Ove Stadheim

3 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 3 Inspire Anders holdt et innlegg om status i Inspire arbeidet i Danmark, med vekt på KMS og FOT De følgende sider gir et sammendrag:

4 INSPIRE Det Europæiske INSPIRE direktiv er på vej til realisering. I Danmark er direktivet omsat til lovgivning og nu følger realiseringen af de 32 datatemaer som er beskrevet i 3 bilag,som skal omsættes til operationelt niveau efter en fast tidsramme. For NVF 11 er det datatemaet transportnet som er omdrejningspunktet Vil du vide mere om INSPIRE kan du læse her: http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/29CB7F13-DD0A-4F67-B99A- 8351B7F9C13A/0/artikel_om_inspire_august_2006.pdf http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/29CB7F13-DD0A-4F67-B99A- 8351B7F9C13A/0/artikel_om_inspire_august_2006.pdf Den danske lov om stedbestemt information finder du her: http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20081/lovforslag /L12/som_vedtaget.htm http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20081/lovforslag /L12/som_vedtaget.htm

5 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 5 INSPIRE Arbejdet med datatemaer er organiseret med Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) som tovholder og arbejdet kan følges via denne portal: http://www.inspire-danmark.dk/http://www.inspire-danmark.dk/ Der har været afholdt høringer om de datatemaer som er omfattet af bilag 1. Der ligger et omfattende materiale for sidste høring som er fra 5.februar i 2009. Det kan anbefales at kigge på de bilag der var fremlagt tilhøringen. Fra dagsordenens punkt 5 er følgende citat : "Der blev orienteret om den igangværende proces og de vanskeligheder der er med at få koordineret høringerne. Der er flere signaler fra landene om utilfredshed med høringsfristen. Materialets omfang og kompleksitet indebærer en væsentlig belastning for de der deltager. Der er p.t. lobby aktiviteter i gang for at markere behovet for mere tid. Hvis det ikke lykkes at afgive koordinerede svar for alle specifikationerne vil KMS som kontaktpunkt og på vegne af følgegruppen gøre opmærksom på denne problemstilling. I forbindelse med høringsseminaret den 14. januar blev det aftalt hvem der koordinerer og hvem der deltager i kommenteringen af det foreliggende materiale. Det er lykkedes, at få organiseret arbejdet for 8 af de 9 temaer. Det er p.t. ikke sandsynligt at der bliver afgivet et koordineret svar på transporttemaet. Kommunerne har meddelt at de ikke har ressourcer til at deltage i arbejdet.” Der udestår således gode udfordinger før målopfyldelsen er hjemme for det er allerede i 2011.

6 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 6 INSPIRE FOT ( fælles objekttyper) er et fællesprojekt mellem stat og kommunerne om fælles detaljeret kortlægning. FOT kan blive Danmarks bidrag i INPIRE sammenhæng, men der er gode udfordringer i dette. Der er tale om detaljeret kortlægning, men er INSPIRE ikke snarere et behov for overordnede data ? Og hvordan skal vi håndtere forskellige referencetyper som anvendes i stat og kommune se her http://www.fotdanmark.dk/Menu/Projekter/Arbejdsprogrammet+2008- 2009/2.7+Vejtemaet http://www.fotdanmark.dk/Menu/Projekter/Arbejdsprogrammet+2008- 2009/2.7+Vejtemaet Således må vi tålmodigt deltage i den videre proces og forhåbentlig nås målet

7 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 7 Hvordan modelleres datakvalitet? NorgeDanmarkFinlandIslandSverige SK/SVV SOSI og Datakata logen – pågåend e prosjekt. KMS Metadata bl.a FOT MML har produkt- spesifika sjoner og meta- databas e Enkel metadata- base på lmi.is Det enkelte fagmiljø har egne produkt- spesifika sjoner

8 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 8 Standardbasert objektkatalog? NorgeDanmarkFinlandIslandSverige TC211 SOSI TC211 FOT Metadata: JHS158 basert på 19115 Ikke overgripende men LMI for egne produkter Vägverket

9 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 9 Hvordan modelleres livssyklus ? NorgeDanmarkFinlandIslandSverige SOSI og Plan og Bygning sloven Objektka talog i FOT n/a Må avklares

10 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 10 Hvordan kategoriseres objekter ? NorgeDanmarkFinlandIslandSverige Kapitler (Bygg, etc) i SOSI Objektkatalog i FOT n/a Delvis standardisert IST120:2007 Objektkatalog

11 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 11 Høstmøtet i Stockholm 19/10 Presentasjon av Inspire Transportnett – –Hva skal til / er absolutt nødvendig? Innleder: vi ønsker oss en fra Lantmäteriet Ansvar: Idar tar kontakt med Lars-Olov Lissel. Max 20 minutter presentasjon fra hvert land om status i objektkatalogarbeid og tanker om fremtiden.

12 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 12 Foredragsholdere/ansvarlige NorgeDanmarkFinlandIslandSverige Ellen Stranden æs Anders Lintner Magnus Storsjö Hersir Gislason Mona Dahlin

13 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 13 Forslag til foredragstittel Norge: Ny versjon av SOSI vegnett og Datakatalog harmonisering Island: Ny vegdatabase, datakatalog og metadata Finland: PATINE – Nasjonal GIS strategi Sverige: Kvalitetsobjekter i NVDB Danmark: FOT og Inspire

14 110609 FlåmNVF Informasjonssystemer Inspire/Objektkatalog 14 Arbeid ift overordnet plan: Gruppen mener det vil være nyttig å avholde et åpent seminar i 2010 som en avslutning på 2 års arbeid. Eventuelt 2 grupper deler en dag ifb høstmøtet 2010 –Det finnes masse stoff og foredragsholdere –Stor interesse –Implementasjonen av Inspire er en viktig driver –Et tema som egner seg godt til Nordisk samarbeid


Laste ned ppt "Inspire/Objektkatalog Kompetansegruppe 11.Juni 2009 Flåm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google