Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan gjere greie for typiske trekk ved den ortodokse kyrkja.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan gjere greie for typiske trekk ved den ortodokse kyrkja."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan gjere greie for typiske trekk ved den ortodokse kyrkja

2 Den ortodokse kyrkja Foto: Vsia Osetia

3 Den ortodokse kyrkja Den ortodokse kyrkja er det nest største kyrkjesamfunnet i verda. Kyrkja har flest tilhengar i de austlege delane av Europa. Den ortodokse kirke Den katolske kirke Protestantisme Sunniislam Shiaislam Jødedom Ill: San Jose Til saman regner man med at om lag 240 millionar menneske hører til i den ortodokse kyrkja

4 Den ortodokse kyrkja Den katolske kyrkja og Den ortodokse kyrkja var orginalt samla som ein eining. Kyrkja var organisert under fem patriarkar. I år 1054 førte usemje mellom patriarkane i Roma og Konstantinopel til at kyrkja vart splitta. Istanbul. Fram til 1930 het denne tyrkiske byen Konstantinopel. Foto_ Josep Renalias

5 Den ortodokse kyrkja Den ortodokse kyrkja er i dag organisert i ulike nasjonale kyrkjer. Kvar nasjonal kyrkjer vert leia av ein patriark eller ein erkebiskop. Patriarken i Konstantinopel innehar ei særstilling innafor den ortodokse kyrkja. Bilde: Massimo Finizio Bartholomeos I har sida 1991 vært patriark av Konstantinopel.

6 Den ortodokse kyrkja Nasjonale kyrkjer vert leia av patriarkar Biskopar leiar kyrkja si verksemd Prestane Diakonane (prestens tenar) Berre menn, gifte menn kan bli prestar, men kan ikkje gifte seg etter å ha vorte innvia som prest. Munker og nonner

7 Den ortodokse kyrkja Den ortodokse kyrkje si tro og lære baserer seg på skrift og tradisjonar. Bibelen er kyrkes heilage skrift. Tradisjonane går tilbake til apostlane. Det var Den Hellage Ande som gjor slik at kyrkja oppstod. Denne anda har forma kyrkja gjennom to tusen år.

8 Den ortodokse kyrkja Å Gud ble menneske (inkarnasjon) for at mennesket skulle bli guddommelig Jesus har gitt menneskja seier over døden Helgenane kan hjelpe dei som trur. Den hellige Nicolaus

9 Den ortodokse kyrkja Gudstenesta blir sansane brukt: vakre bilete, musikk, røykelse, levande lys –musikkmusikk Todelt gudsteneste: 1) Første del består av bønn og bibellesing. 2) Nattverden finner sted i andre del. Ortodokse gudstenester kjenneteiknas av at dei syngast. Det nyttast som regel ikkje andre instrument enn den menneskelege stemma. И. Максим

10 Den ortodokse kyrkja Ortodokse kyrkjebygg er delt i tre områder. Her finnes en forhall, et hovudrom og et kor. Hovudrommet og koret er skilt av en vegg som kalles ikonostasen. Ill: Phiddipus

11 Den ortodokse Kyrkja Den ortodokse kyrkje har sju sakrament som særleg viktige. Dåp Dåpen,full neddykking i vatn. Barn døypas kort tid etter at de er født. Krismering Krismering gjeng føre rett etter dåpen. Man mottar Den Heilage Ande. Skriftemål Skriftemålet gir menneske tilgjeving for dei syndene man har gjort. Nattverd Gjennom nattverden får man ta del i Kristi lekam og blod. Ekteskap Ekteskapet er heilag, men kyrkja opnar for at skilte kan gifte seg på ny. Sykesalving Sykesalving formidlar læking på lekam ( kropp) og sjel. Ordinasjon Berre menn kan ordinerast til å bli prest eller biskop innan den ortodokse kyrkje. Foto: JustTooLazy

12 Den ortodokse Kyrkja Ikonar spiller en sentral rolle innafor den ortodokse kyrkja. Ikon er bileter av heilage personer. Menneska ber til helgenane om at de skal gå i forbønn for den enkelte hos Gud. Foto: Preost Ikon finner vi både i kyrkjer og i private heimar.

13 Den ortodokse Kyrkja Medlemmer av den ortodokse kirke kan velge å gå i kloster. Som munk eller nonne må man leve i sølibat. Kristne idealer som fellesskap, fattigdom og lydighet står sterkt i klostrene. Norsk kloster Bildene viser Katarina-kosteret i Egypt. Klosteret er kristenhetens eldste. Foto: Nina Aldin Thune Foto: Joonas Plaan

14 Den ortodokse Kyrkja Faste spiller en sentral rolle innafor ortodoks kristendom. Ikkje ete kjøtt, fisk, egg og mjølkeprodukt. Fasta avløysas av høgtider gjennom hele kyrkjeåret. Veka er også inndelt i fastedagar og festdagar. Onsdag og fredag er fastedager, mens lørdag og søndager er festdager. Foto: Maggas

15 Den ortodokse Kyrkja Vasilijkatedralen i Moskva er et av de mest kjente byggverk innenfor den ortodokse kirke. David Crawshaw Sara Goldsmith Deror Avi Stan Shebs Anne - Laure Peretti Neiden

16 Den ortodokse kyrkja Den ortodokse kyrke seier at Gud er éin. Den treeinige Gud består av Faderen, Sonen og Den Heilage Ande. Treenighetslæra seier at Gud er éin natur og éin vilje, men at han viser seg for menneskeheten i tre likeverdige personer.

17 Den ortodokse kirke Bilde:Lenke:Rettigheter: Forsodehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Church_in_Vladikavkaz.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License Istanbulhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Istanbul_-_Beyoglu_amb_el_B%C3%B2sfor_al_fons.JPGhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Karthttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Europe_religion_map_en.pnghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Treenighethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:H_Agia_Triada_Moni_Vatopediou_Agion_Oros.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Den Hellige Åndhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Holy_Spirit_as_Dove_(detail).jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Dåphttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Russian-baptism.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Krismeringhttp://www.flickr.com/photos/90616144@N00/1952929818/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Sykesalvinghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Extreme_Unction_Rogier_Van_der_Weyden.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Ordinasjonhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthodox_clergy.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License Patriarkhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartolomew_I.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Klosterhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Catherine_Sinai.jpghttp://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0 Klosterhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Munk.sinai.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Festhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Receiving_the_Holy_Light_at_Easter.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Nattverdhttp://www.flickr.com/photos/massalim/1801436812/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Arkitekturhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthodox-Church-interior.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyrights Vasilijhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Basils_Cathedral_closeup.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Vasilijhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedralat_Basil_IMG_6801.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Vasilijhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Basil_inside_hdr_mantiuk.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Vasilijhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Basils_Cathedral-500px.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Vasilijhttp://www.flickr.com/photos/saragoldsmith/3645393756http://www.flickr.com/photos/saragoldsmith/3645393756/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Ikonhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthodox_prayer_corner.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License


Laste ned ppt "Kan gjere greie for typiske trekk ved den ortodokse kyrkja."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google