Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHH-Ombygging auditorium Dag Coward Informasjonsmøte / anbudsbefaring for entreprise K202 Totalentreprise NHH-infomøte/anbudsbefaring 09 02 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHH-Ombygging auditorium Dag Coward Informasjonsmøte / anbudsbefaring for entreprise K202 Totalentreprise NHH-infomøte/anbudsbefaring 09 02 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHH-Ombygging auditorium Dag Coward Informasjonsmøte / anbudsbefaring for entreprise K202 Totalentreprise NHH-infomøte/anbudsbefaring

2 Agenda 1.Innledning (v/ Statsbygg) 2.Norges Handelshøyskoles virksomhet (v/NHH) 3.Orientering om prosjektløsningen – bygning og tekniske installasjoner (v/Arkitekt og Statsbygg) 4.Brukerutstyr levert av NHH (v/NHH) 5.Befaring på byggetomt (v/Statsbygg og NHH) Tomtens avgrensninger Aktuelle riggområder Tilgjengelig teknisk infrastruktur for byggerigg (el, tele, vann, avløp) Veisystemet på området 6.Oppsummering m/eventuelle spørsmål NHH-infomøte/anbudsbefaring

3 Organisering av prosjektet Oppdragsgiver og bruker:NHH Byggherre:Statsbygg Prosjektledelse: Statsbygg v/Per Jørgen Østensen Ass. Prosjektledelse :Statsbygg v/Helge J Hestad og Jon Kjetil Gram Fagressurser program.:Statsbygg v/Erland Grjotheim Arkitekt programmering:Fortunen v/Nils Mannsåker og Siri Lise Sunde NHH-infomøte/anbudsbefaring

4 Utlevert materiell  Invitasjon til konkurranse  Tilbudsskjema  Avtaledokument  Totalentrpriseboka (endringer og presiseringer til NS8407)  Byggeprogram inkl Romfunksjonsprogram  Ytelsesbeskrivelse for totalentrepriseprosjektering  Tegninger  Utkast til forretningsrutiner  SHA-plan NHH-infomøte/anbudsbefaring

5 Hva skal leveres? Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet. Komplett tilbudsskjema i utfylt stand. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier Attester for skatt og merverdiavgift HMS-egenerklæringsskjema/StartBANK-ID Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, vil kunne bli avvist. NHH-infomøte/anbudsbefaring

6 3.3Enhetspriser NHH-infomøte/anbudsbefaring Tilbyderen fyller inn enhetspriser eks mva, men inkludert alle påslag, herunder sosiale utgifter, reise, diett og fortjeneste, samt materialkost, installasjon, testing og dokumentasjon, dog ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Totalentrepriseboka pkt 17.2

7 3.4Tilbudsevaluering NHH-infomøte/anbudsbefaring Ved tilbudsevalueringen vil alle timesatser ovenfor bli multiplisert med 40 timer, summert og lagt til tilbudssum under punkt 1. En netto inntakskost for materialer på NOK eks mva tillagt angitt påslagsprosent i punkt 3.2 ovenfor, vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Summen av enhetsprisene i punkt 3.3 ovenfor multiplisert med den mengden som er angitt for den enkelte enhetspris, vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen.

8 Tildelingskriterier Pris 80% Organisering av prosjektet10% Kvalitet10% NHH-infomøte/anbudsbefaring

9 Innlevering av tilbud NHH-infomøte/anbudsbefaring Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket ”NHH – Ombygging auditorium Dag Coward K202 Tilbud til konkurranse med forhandling” til: Statsbyggalt.Statsbygg Region Vest v/ resepsjonen i 7. etg.v/resepsjonen Biskop Gunnerus gt. 6Vestre Strømkaien Oslo5838 Bergen Tilbudet kan eventuelt sendes som vanlig post til Statsbygg, Postboks 8106, Dep., 0032 Oslo. Tilbyderen har da risikoen for at tilbudet når frem til Statsbyggs lokaler i Biskop Gunnerus gt. 6 innen fristen. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen, vil ikke bli godtatt. Fristen for innlevering av tilbud er mandag 3. september 2012 kl. 14:00. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.


Laste ned ppt "NHH-Ombygging auditorium Dag Coward Informasjonsmøte / anbudsbefaring for entreprise K202 Totalentreprise NHH-infomøte/anbudsbefaring 09 02 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google