Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiledelse/miljø & Varmepumpeprosjekt ved SUS FSTL 15-17.04.2013 Ståle Jårvik, Helse Stavanger HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiledelse/miljø & Varmepumpeprosjekt ved SUS FSTL 15-17.04.2013 Ståle Jårvik, Helse Stavanger HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiledelse/miljø & Varmepumpeprosjekt ved SUS FSTL 15-17.04.2013 Ståle Jårvik, Helse Stavanger HF

2 Egen utvikling fra år til år. Hvordan ligger vi an i forhold til andre? Hvordan er utviklingen? Hvem ser ut til å ha gjort noe bra? Hva har de gjort dvs. erfaringsutveksling –Bruk av VP –Reduksjon av ventilasjon dag/natt –Etc. Hva har vi gjort selv? –Ser vi effekten av egne tiltak? Hva viser nøkkeltallene for energi

3 Energiforbruk 2010-2011

4 Bør en sammenligne kWh/m2 eller m2/pasient? (Noen sykehus har sliter med arealknapphet og vil dermed ha et høyere forbruk pr. m2). Lik praksis for arealberegning (netto, brutto, oppvarmet, renholdt). Graddagskorrigering må gjøres for å utligne klimatiske forskjeller. Videre er det viktig å sette strenge energikrav til nybygg og ombygginger. Hvordan kan en sammenligne tall

5 De fleste sykehus har vært en del av energinettverk i regi Enova og tidligere enøk sentre. For Helse Vest RHF er det NFN arenaen vi har for å kunne videreføre dette arbeidet ved å delta i energinettverk. Erfaringer

6 Vi hadde et tradisjonelt kjøleanlegg med kjølemaskiner og åpne kjøletårn. Anlegget var gammelt og umoderne. Kjølekapasiteten var allerede for liten i forhold til det som kundene ute forventet. Dette sammen med nye utbygginger krevde en utvidelse av kjøleanlegget. Et prosjekt som SUS har gjennomført: Frikjøling fra sjø og bruk av Varmepumper

7 Vi så på 2 alternativer: –Satse tradisjonelt med nye kjølemaskiner og kjøletårn –Eller tenker utradisjonelt med fjernkjøling fra sjø og varmepumper.

8 Det ble valgt en løsning med VP og fjernkjøling via sjøvann fra Gandsfjorden. Enova støttet prosjektet med 4,2 mill kr av en totalkostnad på 53 mill. kr. Anlegget var ferdig jan 2011. Prosjektet var et samarbeid med ROM eiendom (NSB sitt eiendomsselskap) som også vil bruke samme teknologi i forb. med utbygginger i området. Resultat

9 Det er bygget en pumpestasjon for inntak av sjøvann. Det er lagt en 750 m lang sjøledning fra pumpestasjon og ut i Gandsfjorden med en inntaksdybde på 100 m. Det er boret en 450 m lang tunell i fjell fra SUS til Paradisområdet bla. under Jærbanen. Tekniske arbeider i varmesentral og pumpestasjon –Varmepumper –Vekslere –Etc. Hva er så gjort

10 Trase for ledninger

11 Energiforbruk tom 2012 redusert med 5,6 mill. kWh som tilsvare ca. 4,5 mill. kr i reduserte utgifter til naturgass. Dette tilsvarer en reduksjon av C0 2 utslippene på 1 400 tonn. Energi og Miljøbesparelser for SUS


Laste ned ppt "Energiledelse/miljø & Varmepumpeprosjekt ved SUS FSTL 15-17.04.2013 Ståle Jårvik, Helse Stavanger HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google