Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JORDMIKROBANE - VÅR STØRSTE HUSDYRGRUPPE Karl-Jan Erstad, Rådgivande Agronomar AS VEFSNA FORSØKSRING Stavbakteriar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JORDMIKROBANE - VÅR STØRSTE HUSDYRGRUPPE Karl-Jan Erstad, Rådgivande Agronomar AS VEFSNA FORSØKSRING Stavbakteriar."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 JORDMIKROBANE - VÅR STØRSTE HUSDYRGRUPPE Karl-Jan Erstad, Rådgivande Agronomar AS VEFSNA FORSØKSRING Stavbakteriar

3 FLEIRE TONN PÅ KVART DEKAR JORD  Sopp og bakteriar, med ulike undergrupper  Sopp dominerer i sur jord, lågare fart i arbeidet  Bakteriar dominerer i nøytral til kalkrik jord, rask omsetting og aktivitet – 1 mrd. individ i 1 g god kulturjord  Mikrobane – innverknad og føremonar i naturen  Høg stoffskifteaktivitet  Kort generasjonstid ~ 30 minutt  Ubikvitære – allestadsnærverande  Stor diversitet - artsrikdom Vår fascinerande mikroskopiske verd

4 PROTISTAR – Haeckel sitt forslag 1866 Plantar – Dyr – Protistar Protistar:  Algar  Protozoar  Soppar  Bakteriar  Virus  Alle protistar eincella, coenocytiske eller fleircella utan differensiering Planteriket: Sopp og algar Bakteriar: Eigenskapar av både plantar og dyr

5 Mikroorganismane si rolle i naturen 1.Bio-geokjemisk verksame krefter  Forvitring og danning av jordsmonn  Nedbryting av organisk materiale  Mineral i org.matr. som N, P, S, Fe  Primærproduksjon av org.matr. (blågrønalgar)  Avsetning av økonomiske viktige sambindingar: olje svovel, kol 2.Spesifikke patogene organismar 3.Produsentar av antagonistiske el. stimuler- ande sambindingar – antibiotika, vitamin 4.Symbiontar Vomma hos drøvtyggarar, produsentar tilvekst- faktorar hos høgare organismar, biologisk N- fiksering, mykorrhiza (sopprot) – P-tilførsel

6 Eukaryot celle (høgareståande & sopp) Skjematisk framstilling av ei dyrecelle med organellar: (1) kromosomar (2) cellekjerne (3) ribosom (4) vesicle,(5) røft endoplasmatisk reticulum (ER), (6) Golgiapparat, (7) Cytoskjelett, (8) glatt ER, (9) Mitokondrie, (10) Vakuole, (11) Cytoplasma, (12) Lysosom, (13) Sentriolekromosomar cellekjerneribosom vesicle endoplasmatisk reticulumGolgiapparat CytoskjelettMitokondrie Vakuole Cytoplasma LysosomSentriole

7 Prokaryot celle (enkelt bygd) Skilnad frå eukaryote:  Ikkje avgrensa cellekjerne  Mindre, færre organellar  Plasmamembran for spesialiserte funksjonar  3 forskjellige anatomiske regionar:  Vedheng som flagellar og pili  1 cellevegg og 1-2 cellemem- branar mot omgjevnadane  Cytoplasma med DNA/RNA og ribosomar Prokaryotar: Blågrønbakteriar, bakteriar, virus

8 STORLEIK EUKARYOTAR OG PROKARYOTAR Eukaryotar:  Protozoar 10.000-50.000 µm 3  Gjærceller 20-50 µm 3 Prokaryotar:  Blågrønbakteriar 5-50 µm 3  Bakteriar ca. 1 µm 3  Virus 0,01-0,00001 µm 3 Virus rekna som prokaryot grunna formeiringsevne – men ikkje prionar, som t.d. gir kugalskap (BSE – CJS)

9 Nitrogensyklus

10 Fosforsyklus

11 Fosfor – kritisk forsyning Bakteriar og sopp – pH- avhengige funksjonar

12 Svovelsyklus

13 Jern og jernoksiderande bakteriar Jernoksiderande bakteriar Thiobacillus ferrooxidans  Bruker toverdig jern (Fe 2+ ) som elektronkjelde, ved oksidasjonen Fe 3+ (Fe 2+ /Fe 3+ med potensial +0.77V)  Under sure forhold Fe 2+ ikkje så lett oksidert (mange jernoksiderande bakteriar obligat acidofile  Ved mangel på luft tar andre bakteriar O 2 frå Fe 2 O 3  vassjuk jord gir mykje Fe 2+, fremmar sølvbunke  Alternativt kan Thiobacillus ferrooxidans leve av å oksidere S  Fe 3+ fellast som HFe 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6  Tidlege livformer på jorda: Sulfolobus på pyritt FeS 2 Kirkenes hamn, Sydvaranger

14 GJÆRING I ENSILASJE Ulike fasar i ensileringa (silo) 1.Aerob fase: Restar av O 2 brukt opp til anding 2.Anaerob fermentering, høg pH 1-14 dagar, enterobakteriar dominerer – mjølkesyrebakteriar aukar på, mjølkesyre sterk organisk syre 3.Stabilisering i løpet av 14-30 dagar, pH til 4,2. Litt alkoholgjæring kan komme inn, ikkje pH-hemma. 4.Feilgjæring: Ved for sakte pH-seinking kan smørsyre- bakteriar (Clostridium spp.) herje – og listeriabakteriar 5.Varmgang ved utfôring – gjærsopp får luft - nedbryting Foto: Ensileringsmidler, LFR-Nordland, Gjert Are Valberg


Laste ned ppt "JORDMIKROBANE - VÅR STØRSTE HUSDYRGRUPPE Karl-Jan Erstad, Rådgivande Agronomar AS VEFSNA FORSØKSRING Stavbakteriar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google