Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ACT Psykosebehandling og recovery. Behandlingsmodellene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ACT Psykosebehandling og recovery. Behandlingsmodellene."— Utskrift av presentasjonen:

1 ACT Psykosebehandling og recovery

2 Behandlingsmodellene

3 Community mental health team Relasjonsbehandling Alvorlig psykisk lidelse Ingen spesifikke krav til modell / drift Evaluering/rapportering til Helsedirektoratet Sponsor: Storbymidler og samhandlingsreform: Malvik kommune og PH. Assertive Community Treatment -team Alle for alle (– antirelasjon..?) Eksklusivt for schizofreni og psykosepasienter Egne, spesifikke ”Fidelity-krav” – fokus for forskning for Helsedirektoratet. Sponsor: Samhandlingsmidler: Helsedirektoratet, Melhus, Trondheim og Klæbu kommune, PH

4 Forskningsresultater ACT: Prof. Tom P Burns, Rotterdam 6.10.2011: Effektive ingredienser i ACT: Fler – og tverrfaglighet Faste møter i teamet Klart fokus på hjemmebesøk Psykiater som fullt medlem av teamet Oppsøkende Helse og sosialtjenester samtidig av teamet

5 ACT - TEAM- arbeid Et sted å bearbeide og reflektere Felles pasientansvar Daglig pasientrapport Prosessveiledning Kontinuerlig fagutvikling

6 Hvorfor tverrfaglig? Integrert behandling rus og psykiatri; kan være motstridende tilnærming i rusbehandling og psykisk helsevern Ulike tilnærminger til problemstillinger Større sjanse for helhetlige løsninger Manglende samarbeid og forståelse på tvers av behandlingsnivå og mellom ulike instanser

7 PASIENTGRUPPEN Relasjons- og kontaktproblemer Psykotiske og nærpsykotiske erfaringer Rus ofte problem og forsøk på mestring Utstøtelse og skam Ensomhet Ute av stand til å benytte ordinært hjelpeapparat

8 Skiftende kontakter i hjelpeapparatet Vansker med å nyttegjøre seg tilgjengelige velferdsordninger Dårlig eller manglende boevne Utslitte familier og sosialt nettverk

9 Hyppige akuttinnleggelser eller forsøk på avrusning Raskere sykdomsutvikling (eks.psykoseutvikling) enn andre pasienter Høy selvmordsrisiko

10 RECOVERY

11 FRISK eller MESTRING AV SYMPTOMER OG SYKDOM

12 RECOVERY FRISK eller MESTRING AV SYMPTOMER OG SYKDOM Hva er – eller blir – en kronisk tilstand?

13 Følelser er ikke hele virkeligheten… …men følelsene er ofte menneskets viktigste innfallsvinkel til å forstå hverdagen Følelser Fakta Virkelighet Realitet

14 Følelser er ikke hele virkeligheten… …men følelsene er ofte menneskets viktigste innfallsvinkel til å forstå hverdagen Følelser Fakta Virkelighet Realitet

15 Hvem skaper virkeligheten vi forholder oss til? Følelser Fakta Virkelighet Realitet

16 RECOVERY FRA BEHANDLERSIDEN

17 For schizophrenia (Torgalsbøen, 1999):Torgalsbøen, 1999

18 a reliable diagnosis of schizophrenia at an earlier time criteria for diagnosis not fulfilled at present out of hospital for at least 5 years present psychosocial functioning within a ‘normal range’ (e.g. scores > 65 on the Global Assessment Scale) not on antipsychotic drugs or only on a low dosage (less than half ‘ defined daily doses’). For schizophrenia (Torgalsbøen, 1999):Torgalsbøen, 1999

19 RECOVERY FRA BRUKERSIDEN

20 Davidson et.al, 2005b …overcoming the effects of being a patient in mental healthcare, to retain or resume some degree of control over one’s own life

21 …establishment of a fulfilling, meaningful life and a positive sense of identity founded on hopefulness and self- determination (Andresen et al, 2003)Andresen et al, 2003

22 …process of personal discovery of how to live (and how to live well) with enduring symptoms and vulnerabilities (Roberts & Wolfson, 2004)Roberts & Wolfson, 2004

23 …way of living a satisfying, hopeful and contributing life even with limitations caused by the illness (Anthony, 1993)Anthony, 1993

24 …development of new meaning and purpose as one grows beyond the catastrophe of mental illness (Anthony, 1993). (hentet fra The Psychiatrist, 2007,31)Anthony, 1993

25 Terapi på hjul Spesialisthelsetjenesten ut av sykehuset

26 Fokus på opplevd behov

27 Økonomi / ytelser Bolig, helse, tannhelse, fritid, arbeid Bruke alle kontakter innen rusomsorg, psykisk helsevern, 1.linjetjeneste, nettverk / familie

28 Terapeutisk relasjon i et ambulant perspektiv…

29 Ny behandlerrolle

30 Teamfokus viktigere enn individuelt behandleransvar Behandlerne ut av kontorene Være med – nytt for pasienten? – Opprettholde faglig kompetanse uten å være ”ekspert” – Være gjest i pasientens hjem – Være tilgjengelig også som ”seg selv” – fagperson i sivil

31 Makt


Laste ned ppt "ACT Psykosebehandling og recovery. Behandlingsmodellene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google