Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infomøte lagledere/trenere 19.01.2011. Agenda –Hovedhensikt: Informasjon / oppdatering nye hjemmesider –Erfaringsutveksling - ris/ros –Litt om status.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infomøte lagledere/trenere 19.01.2011. Agenda –Hovedhensikt: Informasjon / oppdatering nye hjemmesider –Erfaringsutveksling - ris/ros –Litt om status."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infomøte lagledere/trenere 19.01.2011

2 Agenda –Hovedhensikt: Informasjon / oppdatering nye hjemmesider –Erfaringsutveksling - ris/ros –Litt om status 2010 / 2011 –Satsningsområder –Trener/laglederkontrakter –Økonomi –Arrangement på Aker stadion / dugnad

3 Medlemsregister Stort potensial for bruk av hjemmeside både for adm og trenere/lagledere Medlemsregister grunnlag for: –Fakturering –Registrering i FIKS (forsikringer) Må etablere gode rutiner for ajourhold av register, samt bruk av hjemmeside Trenere/lagleder kan ha et aktivt forhold til hvem som har betalt Trener/lagleder avtaler

4 Økonomi - 1 Treningsavgifter uendret fra 2010, men… Ordningen med gratis inngang på Aker legges om ! Alle spillere får anledning til å kjøpe et fullverdig sesongkort for netto kr 200,- (kr 400) –Like rettigheter –Enklere prosedyrer rundt inngang på stadion Trenere lagledere får sesongkort som tidligere

5 Økonomi - 2 Prosjekt tilhørighet (50/50) Grasrotmidler Diverse økonomi: –Tilskudd til avslutninger –Tilskudd til eksterne cuper / prosedyre –Refusjon av dommerregninger (11’er/7’er) –Dekning av reiseutgifter til seriekamper / bruk av fergekort –Dokumentasjon Informasjon skal tas inn i revidert utgave av laglederhåndbok / hjemmeside

6 Arrangement Aker stadion Stort behov for faste kioskansvarlige/faste kioskselgere Arrangement er basert på dugnadsinnsats fra foreldre / spillere Evaluering av opplegg fra 2010 mht: –antall dugnader –tidspunkt for dugnader –tettere oppfølging fra lagleders side –tettere oppfølging i etterkant Forventninger til dugnad skal være klart i god tid før sesongstart

7 Praktisk oppdatering av laglister Gjennomgang av innlegging av data og ajourhold

8 Kvalitetsklubb - målsetting Å etablere et kvalitetsklubb-system i kretsen. Gjennom systemet etablere tre ulike standarder for klubbdrift som vektlegger de mest sentrale områder i norsk breddefotball. –Utvikling –Utdanning –Fair play Utvikle klubbene og klubblederne fra lagstyrte klubber til klubbstyrte lag. Vektlegge lederutdanning,dommerutvikling og klubbutvikling Organisere kretsen i nødvendig grad for å møte denne nye utfordringen Etablere en regional sponsor til finansiering av kostnadene Bistå klubbene gjennom målrettede og avstemte tiltak til å bli bedre


Laste ned ppt "Infomøte lagledere/trenere 19.01.2011. Agenda –Hovedhensikt: Informasjon / oppdatering nye hjemmesider –Erfaringsutveksling - ris/ros –Litt om status."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google