Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt …med referanse til Machiavelli Kjell Vesterås Konseptmestring as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt …med referanse til Machiavelli Kjell Vesterås Konseptmestring as."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt …med referanse til Machiavelli Kjell Vesterås Konseptmestring as

2 Lille Ole… Kristendomslæreren spør lille Ole; hva gjør du om noen slår deg på ditt venstre kinn? –Dø læreren, er det på kristendom eller ortn`li?

3 Alternative ord til makt – samarbeide, dele, solidaritet Ordet makt er negativt fordi vi knytter det til en sterk og en svak part. (David og Goliat) Regulering er et svar på makt –Konkurransetilsynet Ikke mulig å tenke makt uten sanksjoner –Dersom ikke prisen er riktig så kjøper vi ikke Utenkelig uten å være leder uten å være villig til å bruke makt

4 R.D. Laing: Knots They are playing a game. They are playing at not playing a game. If I show them I see they are, I shall break the rules and they will punish me. I must play their game, of not seeing I see the game.

5 Niccoló Machiavelli (1469-1527)

6 Machiavelli Bjartveit –Machiavelli prøver ikke å skildre ledelse slik det burde være, men slik det er. Det finnes allerede bøker for fyrster og ledere som fremhever nødvendigheten av å være barmhjertig, trofast og en god kristen.

7 Machiavelli Bjartveit –Hvis han hadde sett pensum på dagens handelshøyskoler, ville han blitt kvalm. Vanlig ledelseslitteratur er blottet for de mørke aspekter ved menneskene som Machiavelli trekker fram. Gode ledelsesbøker i dag fremviser flytskjemaer over menneskets motivasjon og forutsetter at vi alle strekker oss mot et felles harmonisk mål. Det stemmer ikke, sier Machiavelli. Ledelse i den virkelige verden er langt mer komplekst!

8 Sentrale forhold hos knyttet til Machiavelli Som ikke vil bli videreført her… Forsyn, dygd og anledning ”Historiske helter” –Romulus Discorsi

9 Machiavellis utgangspunkt ”Men da jeg har til hensikt å skrive noe som kan være til nytte for den som forstår det, anser jeg det for riktig å finne fram til tingenes virkelige sammenheng og ikke nøye meg med deres framtoning”.

10 Hvordan må fyrsten oppfattes Fyrsten må framstå som –”Slik at man ved hans opptreden med eget syn og hørsle får inntrykk av intet annet enn barmhjertighet, trofasthet, integritet, menneskelighet og den rene tro. Det finnes intet som er viktigere enn å ha skinn av disse egenskapene” –Men, ”En fyrste må aldri forlate det godes vei dersom det er mulig for ham, men heller aldri nøle med å ty til det onde, når forholdene krever det.”

11 Hva ville Machiavelli Reginald Pole - den siste katolske kardinal i storbritania –Jeg hadde knapt begynt å lese den (Fyrsten), før jeg forstod, at selv om et menneske er oppgitt som forfatter og den er skrevet på et menneskelig språk, så er det likevel Djevelen som her fører pennen Francis Bacon –Vi skylder Machiavelli og forfattere som ham, en stor takk, fordi de har gjort klart hva menneskene virkelig gjør, og ikke hva de burde gjøre Eller –Er det en jobbsøknad

12 Om det menneskene, og spesielt fyrstene, lastes eller æres for En som i all sin ferd bare ønsker å gjøre det gode, vil måtte gå under blant alle dem som ikke er gode. Derfor må en fyrste som tenker på sin egen opprettholdelse, lære seg å være ikke god og gjøre bruk av dette etter nødvendighetens bud.

13 Om å holde en gruppe motivert… …folks natur er ytterst skiftende; det er lett å overtale dem om noe, men det er vanskelig å holde dem fast ved denne overbevisningen. Derfor er det svært høvelig å ha ordnet seg slik at man med makt kan tvinge folk til å holde fast ved sin tro, selv når de ikke lenger tror.

14 Om fyrsten bør holde ord ”Enhver innser det prisverdige ved en sanndruelig fyrste som lever et helstøpt liv uten noen form for snedigheter. Likevel har vi i vår tid sett at de fyrster er kommet langt som ikke er gått av veien for å lyve og snedig visst å lure folk. Til syvende og sist har de på dette vis overgått de ærlige og aktverdige”

15 Om fyrsten bør holde ord ”En klok fyrste verken må eller kan være ordholden når dette ikke vil tjene han, eller når forutsetningene for et løfte ikke lenger er tilstede” Den har lykkes mest, som best har visst å kunne benytte seg av revens egenskaper. Det viktige er å kunne forskjønne en slik opptrede og vise dyktighet i sitt hykleri og sin forstillelse. Så enkle er menneskene, og i den grad adlyder de dagens bud at den som ønsker å fare med lureri alltid vil finne noen som lar seg lure.

16 Om fyrsten bør holde ord ”I menneskers gjerninger, og i fyrstens framfor alt, som er hevet over enhver domstol, er det resultatene som teller. Når en fyrste dermed klarer å opprette og beholde sin stat, vil midlene alltid ansees som verdig og berømmes av enhver. For pøbelen vil alltid bedras av skinnet og ledes av omstendighetene, og i hele verden er det ikke annet enn pøbel.” Pøbel, er ikke en bølle. Kunne vært formulert som: Folket vil alltid bli styrt av ”hvordan ting framstår” og i hele verden er det ikke annet enn folkelighet.

17 De arvelige prinsipater De arvelige prinsipater, hvor det regjerende dynasti har lange tradisjoner, er lettere å holde enn de nye. Her må fyrsten bare unngå å avvike fra sitt styresett og ellers legge seg på vinden skulle det skje noe uforutsett. En naturlig fyrste har færre problemer, fordi han har færre grunner for å krenke noen

18 3 metoder når du ”overtar” en ny bedrift, som er vant til å følge sine egne lover Legg den i ruiner Reis dit og slå deg ned der La dem leve videre etter egne lover –Sikre deg noen venner –Sikre inntekter

19 Om å følge store menn, men ikke ha samme kapasitet De bør forholde seg som de kloke bueskyttere når de skal forsøke å nå et mål som er hinsides deres buers dygd, og sikte langt over målet, ikke for å skyte så høyt, men for at de ved hjelp av et så høyt sikte, kan nå det mål de har satt seg

20 Den autoritære far kan du beskytte deg mot gjennom å ta avstand, mens den utflytende mor er det svært vanskelig å ta avstand fra


Laste ned ppt "Makt …med referanse til Machiavelli Kjell Vesterås Konseptmestring as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google