Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.05.09 UHR. Dir skole 1 Samarbeid mellom faglig og administrativ ledelse på fakultetsnivå. Knut Fægri Mat.-nat. Fakultet, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.05.09 UHR. Dir skole 1 Samarbeid mellom faglig og administrativ ledelse på fakultetsnivå. Knut Fægri Mat.-nat. Fakultet, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.05.09 UHR. Dir skole 1 Samarbeid mellom faglig og administrativ ledelse på fakultetsnivå. Knut Fægri Mat.-nat. Fakultet, UiO.

2 07.05.09 UHR. Dir skole 2 Samspill mellom Hvem?  Fakultetetsdirektører er mennesker (det er dekaner også)  Gode dager, dårlige dager, drømmer, håp, sorger, ambisjoner, kulturbakgrunn, familie, venner,…  ”Personkjemien må stemme” – det kan kreve arbeid

3 07.05.09 UHR. Dir skole 3 Ett felles mål  Få fakultetet til å fungere best mulig!  Er dette entydig? Studiepoeng Forskning Dokumenter og rundskriv (forvaltning) Økonomi Eksterne oppdrag og finansiering  Fakultetsledelse er en dårlig arena for private maktkamper og imperier

4 07.05.09 UHR. Dir skole 4 Valuta og verdier Faglig  Vit. meritering  Publikasjoner  Int’l samarbeid  Faglige verv  Dr. gradsprod.  Lønn Administrativt  Arbeidsoppgaver  Møter  Reiser  Prosjekter  Komiteer  Lønn

5 07.05.09 UHR. Dir skole 5 Tradisjonell delt ledelse RektorDekan Inst.leder U-dirFak.dirKontorsjef

6 07.05.09 UHR. Dir skole 6 Enhetlig ledelse RektorDekanInst.leder U-dirFak.dirKontorsjef

7 07.05.09 UHR. Dir skole 7 Administrasjon som profesjon  God administrasjon som profesjon er sterkt undervurdert ved norske universiteter (i hvert fall av det vitenskapelige personalet)  Fakultetsdirektøren skal sørge for at det leveres administrative tjenester av høy standard både for fakultet og grunnenheter.

8 07.05.09 UHR. Dir skole 8 Ansvar og muligheter  Fakultetsdirektøren er ansvarlig for kvaliteten på saksbehandlingen  Denne utføres av Fakultetssekretariatet Instituttadministrasjonene  Fakultetsdirektør er overordnet kompe- tanseinstans for instituttenes administra- sjoner. Dette krever direkte kontakt.

9 07.05.09 UHR. Dir skole 9 Hvor går grensene?  Er fag bare fag og adm. bare adm? Selvsagt ikke! Tar vi vekk fag, trenger vi heller ikke adm. (Ikke alle har oppdaget dette)  Derfor bør Adm. være med på/koblet mot de faglige avgjørelser Faglig ledelse holdes informert om adm. avgjørelser Dette vil helt sikkert svikte på begge fronter.

10 07.05.09 UHR. Dir skole 10 Krisehåndtering  Dekanen fungerer dårlig  Fakultetsdirektøren fungerer dårlig  Samarbeidet fungerer dårlig

11 07.05.09 UHR. Dir skole 11 Dekansvikt  Dekan overstyrer/detaljstyrer  Dekan styrer tilfeldig/inkonsekvent  Dekanen meler egen kake  Dekan styrer ikke  I en kriseperiode kan fakultetsdirektøren bli nødt til å ”ta opp slakken”  Krisen må være reell!!

12 07.05.09 UHR. Dir skole 12 Dekanrollen  En får sjelden en dekan med erfaring (max 50% av gangene ved valg) (Dekaner har selvsagt annen erfaring – forskningsledel- se, instituttledelse, organisasjonskompetanse utenfra univ.)  Det er fakultetsdirektørens nest viktigste oppgave å sette dekan istand til å fungere som faglig leder (God administrasjon er en nødvendig forutsetning for dette)  Fakultetsdirektøren representerer kontinuiteten i overgangsfasen  Forsøk på å utnytte dette til egen fordel ved å svekke dekanen vil garantert straffe seg

13 07.05.09 UHR. Dir skole 13 Leveregler for et godt samarbeid?  Et godt samarbeid må være basert på holdninger og relasjoner, ellers er reglene unødvendige  Dekan og direktør må selv finne sitt samhandlingsmønster innenfor dette  Regler er glimrende for å regulere forhold man er enige om, ikke som våpen i interessekamp


Laste ned ppt "07.05.09 UHR. Dir skole 1 Samarbeid mellom faglig og administrativ ledelse på fakultetsnivå. Knut Fægri Mat.-nat. Fakultet, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google