Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiebarometeret 2013 Regresjonsanalyser HiST-avdelinger Utført av Norfakta på oppdrag fra HiST Basert på rådata stilt til disposisjon av NOKUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiebarometeret 2013 Regresjonsanalyser HiST-avdelinger Utført av Norfakta på oppdrag fra HiST Basert på rådata stilt til disposisjon av NOKUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiebarometeret 2013 Regresjonsanalyser HiST-avdelinger Utført av Norfakta på oppdrag fra HiST Basert på rådata stilt til disposisjon av NOKUT

2 2 Kundetilfredshet - regresjonsanalyse Kundetilfredshet – regresjonsanalyse Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for kundenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R 2 (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «priser», «service» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65% av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35% av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kundenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi.

3 3 Kundetilfredshet - regresjonsanalyse I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: Totaltr²=65KTI Uavhengig variabel 10,2282 Uavhengig variabel 20,2177 Uavhengig variabel 30,1978 Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre… Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet… Modellens forklaringskraft… KTI Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 65% av kundenes totale tilfredshet I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen.

4 4 Regresjonsmodell – HiST totalt Total tilfredshet HiST = 74 poeng De 8 faktorene med målbar innvirkning forklarer 53 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer HiST totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,21 poeng (til 74,21 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 8 faktorene forklarer 53 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 47 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som god. Totaltr² = 53 Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff0,21 Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende0,16 I hvilken grad studieprogrammet er faglig utfordrende0,15 I hvilken grad studieprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet0,14 Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet0,14 Tilfredshet med eget læringsutbytte når det gjelder teoretisk kunnskap0,14 I hvilken grad studieprogrammet er engasjerende0,11 I hvilken grad studieprogrammet gir gode jobbmuligheter0,1

5 5 Regresjonsmodell – AFT totalt Total tilfredshet ved AFT = 77 poeng De 6 faktorene med målbar innvirkning forklarer 54 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer AFT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel omfangen av lærestoff er for stort med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,3 poeng (til 77,3 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 6 faktorene forklarer 54 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 46 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som god. Totaltr² = 54 Omfanget av lærestoff er for stort0,3 I hvilken grad studieprogrammet er faglig utfordrende0,26 Tilfredshet med eget læringsutbytte når det gjelder evne til å tenke nytt0,24 Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff0,22 Den individuelle oppfølgingen av studentene0,2 Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet0,18

6 6 Regresjonsmodell – AHS totalt Total tilfredshet ved AHS = 67 poeng De 4 faktorene med målbar innvirkning forklarer 53 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer AHS totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,38 poeng (til 67,38 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 4 faktorene forklarer 53 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 47 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som god. Totaltr² = 53 Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp0,38 I hvilken grad studieprogrammet er faglig utfordrende0,28 I hvilken grad studieprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet0,26 Tilfredshet med eget læringsutbytte når det gjelder samarbeidsevne0,25

7 7 Regresjonsmodell – AITeL totalt Total tilfredshet ved AITeL = 76 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 64 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer AITeL totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,39 poeng (til 76,39 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 3 faktorene forklarer 64 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 36 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som meget god. Totaltr² = 64 I hvilken grad studieprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige i arbeidslivet0,39 I hvilken grad studieprogrammet er engasjerende0,32 I hvilken grad studieprogrammet er faglig utfordrende0,3

8 8 Regresjonsmodell – ALT totalt Total tilfredshet ved ALT = 69 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 46 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer ALT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel faglig utfordrende med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,36 poeng (til 69,36 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 3 faktorene forklarer 46 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 54 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som bra. Totaltr² = 46 I hvilken grad studieprogrammet er faglig utfordrende0,36 Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende0,26 Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp0,21

9 9 Regresjonsmodell – ASP totalt Total tilfredshet ved ASP = 69 poeng De 6 faktorene med målbar innvirkning forklarer 85 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer ASP totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel består av emner som henger godt sammen med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,36 poeng (til 69,36 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 6 faktorene forklarer 85 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 15 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som svært god. Totaltr² = 85 I hvilken grad studieprogrammet består av emner som henger godt sammen0,36 I hvilken grad studieprogrammet er engasjerende0,29 Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet0,28 Tilfredshet med eget læringsutbytte når det gjelder evne til å tenke nytt0,22 Tilfredshet med eget læringsutbytte når det gjelder evne til refleksjon og kritisk tenking0,21 Tilfredshet med eget læringsutbytte når det gjelder muntlig kommunikasjonsevne0,16

10 10 Regresjonsmodell – Handelshøyskolen totalt Total tilfredshet ved Handelshøyskolen = 78 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 68 % av studentenes totale tilfredshet Forklaring: Klarer Handelshøyskolen totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel består av emner som henger godt sammen med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,4 poeng (til 78,4 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 3 faktorene forklarer 68 % av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 32 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som meget god. Totaltr² = 68 I hvilken grad studieprogrammet består av emner som henger godt sammen0,4 I hvilken grad studieprogrammet gir gode jobbmuligheter0,4 Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende0,28


Laste ned ppt "Studiebarometeret 2013 Regresjonsanalyser HiST-avdelinger Utført av Norfakta på oppdrag fra HiST Basert på rådata stilt til disposisjon av NOKUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google