Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 Adressebegrepet - i Norge Finn E. Isaksen Senioringeniør Statens kartverk Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 Adressebegrepet - i Norge Finn E. Isaksen Senioringeniør Statens kartverk Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 Adressebegrepet - i Norge Finn E. Isaksen Senioringeniør Statens kartverk Kristiansand

2 (2) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 Hvordan finne frem til fiskeriministeren vår?

3 Viktige adressebegrep (definisjoner) n Offisiell adresse 4 Vegadresse: Vegnavn (gatenavn) + Adressenr + ev. Bokstav - eller 4 Matrikkeladresse: Gårdsnummer + Bruksnummer + ev. festenummer + ev. undernummer + matrikkeladressenavn 4 + ev. bruksenhetsnummer: f.eks. H0203 4 + ev. tilleggsnavn: f.eks. Fylkeshuset n Atkomstadresse 4 vs. postadresse (3) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007

4 Alle offisielle adresser… n skal ha: 4 koordinater! 4 knytning/opplysning om ”kretsdata” opostnummer – Posten Norge ogrunnkrets – Statistisk sentralbyrå (SSB) ovalgkrets - Kommunene otett eller spredt bygd (urban/rural) - SSB okirkesogn – Den norske kirke - basert på punkt-i-polygon otilhørende eiendom (gårdsnr., bruksnr., etc.) otilhørende bygning (angitt med unikt bygningsnr.) n tildeles av kommunen n registreres/forvaltes i Matrikkelen – av kommunen (4) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007

5 n Vegadresse Knarrevikveien 58 (5) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 n Matrikkeladresse 21/3 Sørsjok 21/3 unr 1 Sørsjok 115 av 431 kommuner uten vegadresser!

6 Det formelle grunnlaget 1. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 4 Vedtas før sommeren 2. Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 3. Adresseveileder 4 utgitt av Miljøverndepartementet Iverksettes fra 1.1.2008 (?) 4. Lov om stadnamn 4 Gjelder skrivemåten av vegnavn (bl.a.) 4 En egen prosedyre og prosess (6) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007

7 Dataeier n Matrikkelen – med adresser – er et statlig eid register n Sentral matrikkelmyndighet: Statens kartverk n Lokal matrikkelmyndighet: Kommunene (7) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007

8 Distribusjon n Norsk Eiendomsinformasjon (www.eiendomsinfo.no)www.eiendomsinfo.no 4 ”Norsk Eiendomsinformasjon as er et heleid statlig aksjeseleskap som arbeider for å gjøre eiendomsinformasjon, kart- og plandata tilgjengelig for bruk og tilføring av verdi i samfunnet.” 4 Distribuerer også informasjon fra Grunnboken n Norge digitalt (www.norgedigitalt.no)www.norgedigitalt.no 4 ”Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.” 4 Omfatter alle kommuner, fylkeskommuner og aktuelle statlige myndigheter. 4 Alle gis tilgang til alles data! (8) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 Distribusjon av matrikkelinformasjon avklart Publisert: 30.1.2007 (www.statkart.no ) Norsk Eiendomsinformasjon as skal formidle matrikkeldata – informasjon fra Matrikkelen – til det kommersielle markedet. Statens kartverk skal selv distribuere matrikkelinformasjon til partene i Norge digitalt og til statlige registre som Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Postkretsregisteret.www.statkart.no

9 n Har vi et velfungerende adressesystem? 4 Nei! n Har vi nå et grunnlag for å utvikle et velfungerende adressesystem? 4 Ja.. (?) 4 Utfordringen blir adresseforvaltningen i kommunene. (9) Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007


Laste ned ppt "Nordisk adressemøte Torshavn 29. – 30. mai 2007 Adressebegrepet - i Norge Finn E. Isaksen Senioringeniør Statens kartverk Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google