Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevundersøkelsen 2015 Består av temaene; trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne, arbeidsfordeling og læring, vurdering og læring, medvirkning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevundersøkelsen 2015 Består av temaene; trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne, arbeidsfordeling og læring, vurdering og læring, medvirkning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevundersøkelsen 2015 Består av temaene; trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne, arbeidsfordeling og læring, vurdering og læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø, utdanning og yrkesrådgivning Score: 1 – 5. 5 er beste score. Det er plukket ut eksempler fra alle områdene som viser resultater med rom for forbedring og behov for refleksjon.

2 Elevundersøkelsen 2015- Trivsel AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 8226 -- 0 4,6

3 Elevundersøkelsen - Motivasjon Svært godtGodtNokså godtIkke særlig godtIkke i det hele tattSnitt Hvor godt liker du skolearbeidet? 04847174 3,2

4 Elevundersøkelsen – Hjem-skole AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 264526109 3,6 Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet 45372094 4

5 Elevundersøkelsen – støtte fra lærerne AlleDe flesteNoen fåBare enIngenSnitt Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 95742 --3,6 Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? 15593137 3,6 Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? 22394563 3,6 Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne 275228 --3,8

6 Elevundersøkelsen – Arbeidsforhold og læring AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem 93940206 3,2

7 Elevundersøkelsen – Arbeidsforhold og læring I alle eller de fleste fagI mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fagSnitt Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) 522462713 2,8

8 Eleundersøkelsen – vurdering og læring I alle eller de fleste fag I mange fagI noen fagI svært få fagIkke i noen fagSnitt Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 37363435 2,2 Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 0 -- 4441 1,9 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 321443114 2,7

9 Elevundersøkelsen – medvirkning Svært ofte eller alltidOfteAv og tilSjeldenAldriSnitt Hører skolen på elevenes forslag? 72950264 3,1

10 Elevundersøkelsen – medvirkning AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 734293214 2,9

11 Elevundersøkelsen – regler på skolen AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? 305618100 3,9 De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen 215430 --3,8 De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. 1536 196 3,3

12 Elevundersøkelsen – trygt miljø Helt enigLitt enigVerken uenig eller enigLitt uenigHelt uenigSnitt I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil. 224130158 3,5 Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min 512614915 3,8

13 Elevundersøkelsen – Trygt miljø Har du blitt mobbet av …Ikke i det hele tattEn sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i ukenFlere ganger i ukenSnitt elever i gruppa/klassen? 106 - 00 -4,9 andre elever på skolen? 102 - 00 -4,9 en eller flere lærere? 10260 --4,9 andre voksne på skolen? 108 - 00 -5

14 Elevundersøkelsen – utdannings- og yrkesrådgivning I svært stor gradI stor gradI noen gradI liten gradIkke i det hele tattSnitt Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen. 24532955 3,7

15 Elevundersøkelsen – oppsummering Det er 116 av 148 elever som besvarte undersøkelsen. Dvs. 78,4%. Tanker til refleksjon: God score på området «Trivsel», men alltid rom for forbedring – hva må til? Det er stort sprik i svarene som omhandler motivasjon, her er det lav score. Resultatet fra området «hjem-skole» bør kanskje brukes til diskusjon i foreldregruppen, det er store forskjeller i hvordan elevene opplever støtte hjemmefra. Vi bør også bruke resultatene fra områdene «støtte fra lærerne, arbeidsforhold og læring og vurdering og læring» i diskusjon. Jeg våger den påstand at vi trenger å stake ut en felles kurs og praksis her. Elevenes medvirkning måles lavt, hva gjør vi her? På området «regler på skolen» er det stor forskjell på svarene og vi bør kritisk diskutere om vi er fornøyd med en score på 3,3 på spørsmålet om voksne reagerer likt på regelbrudd. Angående trygt miljø – det kan virke som det må jobbes med klassemiljø og klasseledelse?. Vi må vurdere om måten vi arbeider med utdanningsvalg på fra 8.trinn og oppover er optimal, litt lav score her også. Svarene bør kanskje opp til diskusjon i elevrådet også? Hvordan skal personalet jobbe videre med dette og hvilke området bør prioriteres? Januar 2016


Laste ned ppt "Elevundersøkelsen 2015 Består av temaene; trivsel, motivasjon, hjem-skole, støtte fra lærerne, arbeidsfordeling og læring, vurdering og læring, medvirkning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google