Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5 Motivasjon. 2 Motivasjon Definisjon: Psykologiske prosesser som aktiverer, regulerer og opprettholder atferd Vanlig å skille mellom innholds-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5 Motivasjon. 2 Motivasjon Definisjon: Psykologiske prosesser som aktiverer, regulerer og opprettholder atferd Vanlig å skille mellom innholds-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5 Motivasjon

2 2 Motivasjon Definisjon: Psykologiske prosesser som aktiverer, regulerer og opprettholder atferd Vanlig å skille mellom innholds- og prosessteorier som er relatert til Innsatsvilje Ytelse Prestering

3 3 Motivasjon og ytelse Studier av motivasjon har vanligvis ytelse som det egentlige målet Ytelse er likevel resultatet av en rekke faktorer, hvor motivasjon er ett element

4 4 Behovsteori Behov er en mangeltilstand, som resulterer i drivere (handling) for å tilfredsstille mangelen Enkelte forfattere hevder at psykologiske behov egentlig er preferanser Vanlige teorier er Maslows behovspyramide Alderfers ERG teori McLellands prestasjonsbehov

5 5 Herzbergs To-faktorteori Skiller mellom Hygienefaktorer (kan føre til misnøye når de ikke er til stede) Motivasjonsfaktorer (ligger til grunn for tilfredshet/motivasjon når de er til stede) De to faktorene er uavhengige, og virker ikke “motsatt”: fravær av motivasjonsfaktorer gjør en f.eks. ikke misfornøyd

6 6 Hackman og Oldham fig. her

7 7 V. Vrooms forventningsteori Bygger på VIE (Valens – Instrumentalitet - Expectancy) Kjerne: den enkelte vurderer alternativene, velger det som gir best utbytte (eller minst tap), og handler i tråd med dette Bygger på forestillingen om det “økonomiske menneske” (rasjonell og nyttemaksimerende)

8 8 Equity-teorien Tar som utgangspunkt at ansatte kontinuerlig sammenligner seg med andre når det gjelder innsats og utbytte Det er de relative forhold (brøkene), og ikke de absolutte størrelsene som teller Både vurderingsprosessen og kriteriene er subjektive Opplevd urettferdighet resulterer i bruk av strategier for å gjenopprette rettferdighet

9 9 Målsettingsteori Tar som utgangspunkt at mål virker motiverende i seg selv Noen mål virker mer motiverende enn andre: Mål må være akseptert og den enkelte må ha forpliktet seg til å nå dem Mål må være SMART (Spesifikk, Målbar, Ambisiøs, Realistisk, Tidsavgrenset) Deltakende ledelse og tilbakemelding er viktig for at målsetting skal fungere

10 10 Mikro- og makromotivasjon Motivasjonsmekanismer på individnivå kalles mikromotivasjon Mekanismer på organisasjons- og samfunnsnivå kalles makromotivasjon Makromotivasjon Nasjonal kultur mht. arbeidsinnsats Arbeidstidsreguleringer Fremmedgjorthet


Laste ned ppt "Kapittel 5 Motivasjon. 2 Motivasjon Definisjon: Psykologiske prosesser som aktiverer, regulerer og opprettholder atferd Vanlig å skille mellom innholds-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google