Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonskall i Excel Beregningsverktøy for kuldetekniske systemer og løsninger – Praktiske eksempler i EXCEL Gjennom praktiske eksempler vil det bli gjort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonskall i Excel Beregningsverktøy for kuldetekniske systemer og løsninger – Praktiske eksempler i EXCEL Gjennom praktiske eksempler vil det bli gjort."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonskall i Excel Beregningsverktøy for kuldetekniske systemer og løsninger – Praktiske eksempler i EXCEL Gjennom praktiske eksempler vil det bli gjort rede for hvordan det på en enkel måte kan utvikles egne beregningsverktøy knyttet til kuldetekniske anvendelser. Beregningsverktøy kan utvikles i Excel der termodynamiske data hentes fra ett sett av rutinebibliotek som inneholder tre ulike grupper av medier: Trygve M. Eikevik Professor Norwegian University of Science and Technology (NTNU) trygve.m.eikevik@ntnu.no http://folk.ntnu.no/tme Norsk Kjøleteknisk Forening Medlemsmøte 13. mars 2014 RnLib som gir termodynamiske data for kuldemedier HxLib som brukes til beregninger av fuktig luft KbLib som inneholder data for de mest brukte sekundærmedier (kuldebærere)

2 Installasjon Etablere området: C://kktdlls/bin Følgende filer skal ligge på dette området: KKTserver (applicasjonsfil) kktlibmaster (excel fil) ibgcc_s_dw2-1.dll (applicasion extension) libstdc++-6.dll (applicasion extension)

3 Tidligere brukere av RnLib Nødvendig å deaktivere folderen xlstart Dette kan gjøres ved å deaktivere denne folderen ved å «Rename» denne til C://kktdlls/x-xlstart Det er også forskjell på funksjonskall i den nye utgaven. Dette vil bli gått gjennom

4 RnLib – Funksjonskall i Excel Funksjonskall Eksempel: – R_cpgasTP C P =R_cpgasTP(«R717»;25,0; 857077,6) R_ viser at dette er funksjoner for kuldemedier Kuldemedium nummer (skal alltid være først i argumentet) cpgas: Returnerer verdien for Spesifikk varme i gassfase TP: T (temperatur i o C) + P (trykk i Pascal)

5 Beskrivelse av funksjoner cp- Spesifikk varme dh- spesifikk fordampningsvarme dv- dynamisk viskositet for mettet damp h- spesifikk entalpi p- trykk s- spesifikk entropi tc- termisk konduktivitet t- temperatur v- spesifikk volum x- dampfraksjon sat- mettet tilstand gas- gass liq- væske lqgs- tofaseområde x- tofaseområde max- maksimum min- minimum crit- kritisk punkt Kuldemediumnummer t- temperatur p- trykk s- spesifikk entropi h- spesifikk entalpi v- spesifikk volum x- dampfraksjon Inngangsverdi/erFunksjon Husk at alle verdier er i SI enheter: Trykk: Pa Temperatur: o C Spesifikk entalpi: J/kg Spesifikk entropi: J/kgK Spesifikk volum: m 3 /kg

6 Enkelt ett-trinns kuldeanlegg 2 4 3 1 EXCEL-eksempel

7 To-trinns kuldeanlegg 3 6 5 4 8 7 21 EXCEL-eksempel

8 Beskrivelse av funksjoner HxLib Inngangsverdi/erFunksjon FunksjonsnavnEnhetFunksjonskallInngangsparametere Entalpi fuktig luftJ/kgHX_H_trhlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); relativ fuktighet (%) J/kgHX _H_txlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); absolutt fuktighet (kg/kg) Relativ fuktighet%HX _RH_thlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); entalpi (J/kg) %HX _RH_ttlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); våtkuletemperatur ( o C) %HX _RH_txlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); absolutt fuktighet (kg/kg) Temperatur oCoCHX _T_hrhlufttrykk (Pa); entalpi (J/kg); relativ fuktighet (%) oC oCHX _T_hxlufttrykk (Pa); entalpi (J/kg); absolutt fuktighet (kg/kg) oC oCHX _T_xrhlufttrykk (Pa); absolutt fuktighet (kg/kg); relativ fuktighet (%) Duggpunkt oCoCHX _Tdugg_trhlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); relativ fuktighet (%) Spesifikk volumm 3 /kgHX _Vfukt_trhlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); relativ fuktighet (%) Spesifikk volumm 3 /kgHX _Vtoerr_trhlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); relativ fuktighet (%) Absolutt fuktighetkg/kgHX _X_thlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); entalpi (J/kg) kg/kgHX _X_trhlufttrykk (Pa); aktuell temperatur ( o C); relativ fuktighet (%)

9 t:temperatur fuktig luft ( o C) t:våtkuletemperatur ( o C) h:entalpi (J/kg) rh:relativ fuktighet (%) v:spesifikk volum (m 3 /kg) x:konsentrasjon (kg/kg tørr luft) tt: betyr: lufttemperatur + våtkuletemperatur Parametere i HxLib

10 Kuldebærere i KbLib Kuldebærer nr.Norsk BetegnelseEngelsk betegnelse Eutektisk temperatur ( o C) Eutektisk konsentrasjon (vekt %) KB101VannWater KB110AmmoniakkAmmonia-10033 Glykoler KB201EtylenglykolEthylene glycol (EG)-5157 KB202PropylenglykolPropylene glycol (PG)-5060 Alkoholer KB301EtylalkoholEthyl alcohol (EA)-11893,5 KB302MetylalkoholMethyl alcohol (MA)-11687,7 Glyserol KB401GlyserolGlycerol (GL)-4767 Salter KB501KaliumkarbonatPotassium carbonate-37,540 KB502KalsiumkloridCalcium chloride-5030,5 KB503MagnesiumkloridMagnesium chloride-3321,8 KB504NatriumkloridSodium chloride-2123,4 KB505KaliumacetatPotassium acetate (KAC)-5245 Kuldebærer nummer er ikke et offisielt nummer, men brukes for å forenkle valg av medium

11 FunksjonsnavnEnhetFunksjonskallInngangsparametere Spesifikk varmeJ/kgKKB_cp_ttfkuldebærer nummer; temperatur; frysepunkt J/kgKKB_cp_txkuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%) Dynamisk viskositetPa sKB_dv_ttfkuldebærer nummer; temperatur, frysepunkt Pa sKB_dv_txkuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%) Aktuell temperatur oCoCKB_t_hxkuldebærer nummer; entalpi; konsentrasjon (%) Termisk konduktivitetW/mKKB_tc_ttfkuldebærer nummer; temperatur; frysepunkt W/mKKB_tc_txkuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%) Frysepunkt oCoCKB_tf_xkuldebærer nummer; konsentrasjon (%) Spesifikk volumm 3 /kgKB_v_ttfkuldebærer nummer; temperatur; frysepunkt m 3 /kgKB_v_txkuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%) Tetthetkg/m 3 KB_rho_txkuldebærer nummer; temperatur; konsentrasjon (%) Konsentrasjon%KB_x_tfkuldebærer nummer; frysepunkt Maks temperatur oCoCKB_tmaxKuldebærer nummer (gir gyldig maksimumstemperatur) Min temperatur oCoCKB_tminKuldebærer nummer (gir gyldig minimumstemperatur) Kuldebærer navn - KB_CoolantDe scrNO Kuldebærer nummer Kuldebærer navn- KB_CoolantDe scrKuldebærer nummer - KB_GetAllNam esGi et kuldebærer nummer – returnerer alle nummer som ligger i biblioteket

12 KbLib t:aktuell temperatur ( o C) tf:frysepunkttemperatur ( o C) h:entalpi (J/kg) x:konsentrasjon (%) Forsøk på beregninger med konsentrasjoner høyere en EUTEKTISK punkt vil ikke returnere med pålitelige verdier til EXCEL.


Laste ned ppt "Funksjonskall i Excel Beregningsverktøy for kuldetekniske systemer og løsninger – Praktiske eksempler i EXCEL Gjennom praktiske eksempler vil det bli gjort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google