Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Polymerer. Store molekyler som består av enheter i lange kjeder Mange polymerer fins naturlig, eks: – Proteiner – Polysakkarider Noen polymerer dannes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Polymerer. Store molekyler som består av enheter i lange kjeder Mange polymerer fins naturlig, eks: – Proteiner – Polysakkarider Noen polymerer dannes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Polymerer

2 Store molekyler som består av enheter i lange kjeder Mange polymerer fins naturlig, eks: – Proteiner – Polysakkarider Noen polymerer dannes ved å framstille dem gjennom ulike reaksjoner

3 Monomerer og polymerer En monomer er en kjemisk forbindelse der molekylene kan reagere innbyrdes og binde seg sammen i kjeder til store molekyler Disse store molekylene med repeterende enheter, kaller vi polymerer. Eks PVC (polyvinylklorid) som dannes av monomeren vinylklorid

4 Polymer brukes både om både stoffet på makronivå og om det enkelte kjedemolekylet på mikronivå Det er sterke, kovalente bindinger i kjeden og svake dipolbindinger mellom kjedene Vi kan forandre egenskapene til en polymer ved å gjøre kjedene kortere eller lengre, eller tilsette andre monomerer Vi ordner polymerene etter hvordan de framstilles: – Ved addisjonsreaksjoner – Ved kondensasjonsreaksjoner

5 Polymerer laget ved addisjonsreaksjoner I en addisjonsreaksjon dannes en polymer av monomerer ved at en dobbeltbinding i monomeren brytes

6 Dannelse av polyeten (PE) Polyeten (PE) er en polymer som dannes ved en addisjonsreaksjon der monomeren er eten CH 2 =CH. Kan framstilles på to måter: 1.PE kan framstilles i en høytrykksprosess. Vi får en lang polymer som kan ha sidekjeder, det gjør at polyetenmolekylene ikke kan pakkes så tett. Den kalles PE-LD, og brukes bl.a. i bæreposer, leketøy og tyggegummi

7 2.PE kan framstilles i en lavtrykksprosess ved hjelp av en katalysator. Da dannes en polymer uten sidekjeder og polyetylenmolekylene er tett pakket sammen. Polymeren får en krystallinsk struktur med høy tetthet. Den kalles PE-HD og brukes blant annet i bensin- og oljetanker, rør og miniski

8 Polypropen (PP) Polymer der monomeren er propen I polymerkjeden kan metylgruppa, -CH 3, sitte enten over eller under kjedeplanet – Isotaktisk polypropen: ved bruk av katalysator får vi en kjede der alle sidegruppene ligger på samme side av planet – Ataktisk polypropen: uten bruk av katalysator får vi metylgrupper både over og under kjedeplanet – Isotaktisk polypropen kan pakkes tettere og er hardt, tett og sterk. Brukes bl.a. i gulvbelegg. Ataktisk polypropen er mykere og brukes i membraner og andre vanntette belegg

9 Polymerer – en oversikt

10 Polymerer laget ved kondesasjonsreaksjoner I en kondensasjonsreaksjon blir det spaltet av vann når to monomerer settes sammen Hver monomer må ha en funksjonell gruppe i hver ende av molekylet, eks. H 2 N-R-NH 2

11 Polyestere En dialkohol og en dikarboksylsyre som de to monomertypene. Eks. PET som brukes mye i plastflasker

12 Polyamider Inneholder atomgruppen –CO–NH– Eksempler er nylon og kevlar Et polyamid kan f.eks. dannes i en kondensasjonsreaksjon mellom en karboksylsyre og et amin. Nylon:

13 Kevlar:


Laste ned ppt "Polymerer. Store molekyler som består av enheter i lange kjeder Mange polymerer fins naturlig, eks: – Proteiner – Polysakkarider Noen polymerer dannes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google