Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Musikk som behandlingstiltak Et pilotprosjekt om musikk som behandlingstiltak rettet mot personer med demens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Musikk som behandlingstiltak Et pilotprosjekt om musikk som behandlingstiltak rettet mot personer med demens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Musikk som behandlingstiltak Et pilotprosjekt om musikk som behandlingstiltak rettet mot personer med demens og psykiatrisk og/ eller atferdsmessig tilleggsproblematikk Et pilotprosjekt om musikk som behandlingstiltak rettet mot personer med demens og psykiatrisk og/ eller atferdsmessig tilleggsproblematikk

2 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Bakgrunn for prosjektet Musikk som satsningsområde – ønske om å bruke musikk som behandlingstiltak i sengepost

3 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak - Hvorfor musikk er bra for personer med demens:- Hukommelsesfunksjonene aktiveres Musikk vekker følelser og minner Det musikalske minnet er noe av det siste som forsvinner Musikk påvirker samhandling, spesielt gjelder dette sang

4 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Metoden individualisert musikk (Myskja,Lyngroth 2002) Kartlegge musikkpreferanse på individuell basis hos den demensrammede Iverksette musikkstund som systematisk tiltak for å øke velvære Evaluere effekten av tiltaket -

5 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Hypotese: Bruk av musikk som tiltak for personer med demens kan gi økt velvære. Vi ønsket også å undersøke hvorvidt tiltakene kunne forebygge / redusere BPSD-symptomer

6 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Vi ønsket å undersøke hvordan musikk kunne brukes ved utredningsposten. - hensikten med bruk av musikk til den enkelte - Hvilke konkrete tiltak som ble gitt, og effekten av disse. - hvordan musikk som behandlingstiltak kunne innpasses i posten

7 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Musikk som behandlingstiltak Musikk som behandlingstiltak Behandlingsmøtet drøftet og avgjorde om musikk skulle iverksettes og hvordan. Tiltaket og målet med å gi musikk skulle konkretiseres mest mulig.

8 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Resultater: MMS gjennomsnitt på 15, lavest skår tre poeng, høyest 25. Ingen innvirkning på musikk som tiltak. NPI- 12 symptomer. Konkretisert som angst, uro, ha reisetrang, liten evne til å være alene, utrygg. Musikkpreferanse – ulike preferanser ble dokumentert, lytting til musikk tok utgangspunkt i dette.

9 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Resultater: Hensikten med musikk som behandlingstiltak: 1)Pasienten trenger hjelp til å falle til ro og oppnå trygghet ( 6 pasienter ) 2) Pasienten trenger hjelp til å oppnå trivsel i hverdagen ( 7 pasienter) 3) Pasienten trenger hjelp til å venne seg til å være alene en liten stund daglig ( 1 pasient ) 4) Pasienten trenger hjelp til å lindre uro, angst og reisetrang ( 4 pasienter ) 5) Pasienten trenger hjelp til å hvile dagtid / falle til ro om natten ( 2 pasienter )

10 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Musikktiltak Antall ganger brukt Ja – det virket Nei – det virket ikke Usikker effekt Ubesvart L ytte til egne CDer på rommet 137946928 Lytte til CDer i fellesmiljø 2920162 Delta i felles sangstund 6351426 Synge sammen med pasienten på rommet 1212 Nynne/synge nordlandsnett er ved stell 11 Lytte på CDer eget rom sammen med personale 11

11 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Beskrivelser på effekt viste at musikk kunne øke velvære Eksempelvis: Pasienten virket interessert, foreslo sanger, trampet takten. Det så ut til at pasienten hadde det hyggelig, det ble god stemning.

12 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Om musikk som tiltak reduserte/ forebygde for BPSD-symptomer? Ingen direkte funn som kan underbygge dette, men vi så at musikk kunne gi velvære på tross av disse symptomene. Her og nå det viktigste!

13 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Anbefalte tiltak ved utreise: Pasienten liker å lytte til musikk, har med egen CD. Pasienten liker å delta i sangstund

14 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Integrering i egen post: Fått økt kompetansen i forhold til bruk av musikk Selve prosjektet krevde mer veiledning og undervisning enn først antatt Naturlig nok lettest å gi musikk til de pasientene som kan lytte til CD Det å nynne, synge krever mer mot, og erfaring – øvelse gjøre mester!.

15 Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Hva videre: -Musikk har vært verd å satse på -Behov for fortsatt undervisning av personale/ og til nyansatte - metodebok vil være aktuell Et videre prosjekt kunne være å undersøke om anbefalte musikktiltak kan brukes i kommunen, evt undersøke behovet for opplæring.


Laste ned ppt "Bente Marie Skogum Musikk som miljøtiltak Musikk som behandlingstiltak Et pilotprosjekt om musikk som behandlingstiltak rettet mot personer med demens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google