Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt BLINK Prosjekt BLINK – nye omsorgsboliger i Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt BLINK Prosjekt BLINK – nye omsorgsboliger i Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt BLINK Prosjekt BLINK – nye omsorgsboliger i Bodø

2 Prosjekt BLINK – nye omsorgsboliger i Bodø Prosjekt BLINK – nye omsorgsboliger i Bodø Søkt og fått innvilget kompetansetilskudd fra Husbanken Brukermedvirkning i alle faser av prosjektene fra definering av behov til innflytting Langsiktighet i utvikling av arealer og fleksible bygg som muliggjør endret bruk på sikt, samt avdekke boligbehov på et tidlig tidspunkt. Integrering av folk og bygg i nærmiljø og godt samspill med kommunens øvrige tjenestetilbud Normalisering av omsorgsboligen som et hjem, ikke bare en «arena for tjenesteproduksjon». Kostnadseffektivitet og treffsikkerhet i kostnadsberegninger ved valg av bolig- og tjenesteløsninger.

3 Bakgrunn Bodø kommune planlegger flere nye omsorgsboliger til ulike målgrupper. I den sammenheng ønsker kommunen i større grad «å treffe blink» når vi etablerer nye bo- og tjenestetilbud. Kommunen har stor befolkningsvekst og andel eldre i befolkningen vil innen 5-10 år stige raskt. Kommunen har også en rekke unge funksjonshemmede og andre personer med bistandsbehov som har, eller kommer til å få, et boligbehov som kommunen har medansvar for å dekke.

4 Delprosjekter – prosjekt BLINK Bolig og ressurskrevende helse- og omsorgstjenester for enkeltbrukere – KOA og RIBO - kartlegging foretatt – vurderer muligheter og begrensninger løpende Etablering av bolig med tjenestebase for 2 unge funksjonshemmede – igangsatt byggeprosjekt Vollen Etablering av bolig med tjenestebase for 6 + 4 unge funksjonshemmede – forprosjekt ferdig Helhetlig utvikling - Vollsletta, realisering av vedtatte nye botilbud og rasjonell bruk av kommunens eksisterende boligmasse – løpende vurderinger Den røde tråden - prosjektkoordinering, dokumentasjons- arbeid, formidling, brukerfokus, samhandling, alternativ- kostnader, saksframlegg – jobbes med kontinuerlig Prosjektperiode April 2015 – juni 2017

5 Brukermedvirkning - koordinering Bestiller Bodø kommune Økonomi Helhet Tjeneste/fag Brukere Behov Ønsker Innsikt Forventninger Utfører BKE Byggherre Kultur Metodikk Fag

6 Brukermedvirkning i alle faser av prosjektet

7 Skjematisk plan for gjennomføring av delprosjektene


Laste ned ppt "Prosjekt BLINK Prosjekt BLINK – nye omsorgsboliger i Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google