Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av alder, sykefravær og årsaker til utgang fra arbeid i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Møte i OD 13.6.2000 Deltakere: OLF, LEDERNE,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av alder, sykefravær og årsaker til utgang fra arbeid i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Møte i OD 13.6.2000 Deltakere: OLF, LEDERNE,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging av alder, sykefravær og årsaker til utgang fra arbeid i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Møte i OD 13.6.2000 Deltakere: OLF, LEDERNE, NOPEF, NR, OFS, KRD (observatør)

2 Alder og helse i norsk petroleumsvirksomhet  I fokus over lang tid  Helsemessige konsekvenser for eldre arbeidstakere?  Riktig/rettferdig pensjonsalder?  ODs holdning:  ”..en av direktoratets oppgaver er å legge forholdene til rette for at arbeidstakerne på sokkelen kan være i arbeid inntil den etablerte pensjonsalder er nådd.”  Mange faktorer - Er helseproblemer en vesentlig årsak?  Hva kan vi gjøre, evt i samarbeid med næringen og arbeidstakerne for å møte problemene?

3 Alder og helse i norsk petroleumsvirksomhet  Formålet med møtet:  Presentere data fra kartlegging  Diskutere: Datagrunnlaget Eventuelle oppfølgingstiltak  Forholdet til pågående arbeidskonflikt

4 Seminaret i 1993 Ga klare indikasjoner på at:  Stor variasjon i aldersammensetning mellom virksomheter  Svært få arbeidstakere over 60 år  Liten mannskapsutskiftning i etablerte virksomheter  Tap av helseerklæring Langvarige plager – lite suksess med rehabilitering/attføring Mange i aldergruppen 50+  Over halvparten av oljearbeiderne vil miste arbeidet pga tap av helseerklæring før pensjonsalder

5 Datagrunnlaget i kartleggingen Operatørselskap218136822961415935389 Rederselskap292623746379672106 Andre kontraktorselskap45211851025599763335 Arbeidstakere20-2930-3940-4950-5960 +Sum 96131764066239223510830

6 Aldersammensetning Operatørselskap4,025,442,626,31,7 Andre kontraktorselskap13,929,635,418,03,2 Rederselskap %13,535,530,717,92,3

7 Tjenestetid i nåværende stilling

8 Sykefravær 1997-98

9 Sykefravær sokkel – selskapskategorier

10 Utgang fra arbeidet - årsaksfaktorer

11 Tap av helseerklæring 1992-1998

12 Tap av helsererklæring på sokkelen og antall nye uføretrygdede i Norge

13 Modelert tap av helseerklæring utfra beregnede sannsynligheter

14 Arbeidsbetinget sykdom og alder

15 Oppsummering – alder og helse  Gjennomsnittsalder øker og er høyere enn på land  Liten mobilitet i næringen i alle aldersgrupper og virksomheter  Lavt rapportert sykefravær sammenliknet med onshore  Ikke entydig økning i tap av helseerklæring, men 60+ åringene øker  Markert økning i helseproblemer for de mellom 60+ år  Om lag halvparten kan forventes å miste helserklæring før pensjonsalder  Nye ABS tilfeller ikke overrepresentert hos eldre

16 ODs oppfølging  Fokus på tilrettelegging av arbeidet  Organisering og bemanning av beredskapsfunksjoner  Etablere bedre oversikt over de faktiske forhold  Utfordring mht melding av arbeidsbetinget sykdom  Aktiviteter i samarbeid med næringen?


Laste ned ppt "Kartlegging av alder, sykefravær og årsaker til utgang fra arbeid i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Møte i OD 13.6.2000 Deltakere: OLF, LEDERNE,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google