Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eit felles krafttak for lesedugleik Tidleg hjelp er god hjelp Fremjar læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eit felles krafttak for lesedugleik Tidleg hjelp er god hjelp Fremjar læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eit felles krafttak for lesedugleik Tidleg hjelp er god hjelp Fremjar læring

2 Kvifor satse på lesing? Grunnlag for meistring dei fleste fag Leseglede og oppleving Gjeld alle Ein god skule med gode resultat Sentrale føringar frå stortingsmelding nr 16 ”…og ingen stod igjen og hang”

3 Språkutvikling Fokus på språkstimulering Gode språklege prosessar Kva er god språkkompetanse? Kompetanseheving på språkutvikling i barnehage og skule (vidareføring til foreldregruppa)

4 Pedagogiske mål Styrke begynnaropplæringa i norsk Skape god progresjon i leseopplæringa Oppfølging av kartlegging Vurdering og rettleing på grunnlag av kartlegging-undervegsvurdering Sette inn tiltak tidleg

5 Organisatorisk mål Godt samarbeidsklima i og mellom organisasjonane Heving av kvalitet på praksis Lærande organisasjonar

6 Dokumentasjon Kartlegging og TRAS i barnehage og 1. klasse Bruk av karleggingsmateriell til å fremje lesedugleik. Planar for leseutvikling

7 Kven er med? Solsikka barnehage Fiskåbygd barnehage Fiskåbygd skule Vanylven kommune Andre aktørar: PPT, helsestasjonen, IMTEC..

8 Prosjektgruppe(r) Prosjektgruppe: - Reidar Vidnes (prosjektleiar) - Marta Bøstrand (delprosjektleiar frå barnehagane) - Albert Solibakke (rektor) - Geir E. Sandnes (tillitsvald) - Kirsten Brandal (teamleiar 4.-7.steg) - Anja Stokseth Rætta ( teamleiar 1.-3.steg) Storgruppe: -PPT, kommunen, helsestasjonen, begge barnehagane på Fiskå, FAU og Fiskåbygd skule.

9 Kompetansemiljø PPT IMTEC (International Movement Towards Educational Change) Eventuelt andre

10 Spreiing PedIt Foreldremøter Skuleleiarmøter Sjustjerna Utdanningsdirektoratet

11 Aktivitetar knytta til borna Språkstimulering på grunnlag av kartlegging Lesekurs etter nivå Leselystaksjonen Lesing i alle fag Litteratur i fokus- avtale med biblioteket i Syvde- eige skulebibliotek Kartlegging Elevsamtale Foreldrekonferansen med eleven tilstades

12 Kompetanseheving i personalet Vurdering – undervegsvurdering Lesing- leseførebuing, språkstimulering Organisasjon Kartlegging og oppfølging

13 Foreldremedverknad Fokus på lesing på foreldremøta på skulen FAU med i Storgruppa Tett kontakt barnehage og foreldre med tanke på språkstimulering Skape engasjement og kunnskap om lesedugleik i foreldregruppa Konkrete tilbakemeldingar frå lærarane Korleis vere bevisst på lesing i samband med leksearbeid


Laste ned ppt "Eit felles krafttak for lesedugleik Tidleg hjelp er god hjelp Fremjar læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google