Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsgruppens bestilling til programkomiteen for 2014-15 v/Terje Fjellvang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsgruppens bestilling til programkomiteen for 2014-15 v/Terje Fjellvang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsgruppens bestilling til programkomiteen for 2014-15 v/Terje Fjellvang

2 Aktuelle fokusområder i 2014-15 1.God datakvalitet. Kontinuerlig oppdrag å ha oppmerksomhet på føringspraksis og indikatorer som inngår i produksjonsindeksen og tjenesteprofil. Det skal særskilt arbeides med å forbedre grunnlaget for personalstatistikk. Fortsatt fokus på lik føringspraksis i forhold til administrasjon. 2.Mer vekt på undersøkelser og forklaringer av forskjeller. Hva forklarer forskjellene i ressursbruk og effektivitet mellom kommune? Funn fra eksterne analyser som f.eks. Storbyforskningsprogrammet (Analyse av forskjeller i utgiftsnivå innen pleie – og omsorg) vurderes tas inn i rapporten for å forklare forskjeller. Andre aktuelle forhold som har forklaringskraft analyseres eventuelt ved hjelp av eksterne konsulenter f.eks. skolestrukturs forklaringskraft på utgiftsforskjeller og antall mottak av flyktningers betydning for utgiftsnivået innen sosialtjenesten.

3 Aktuelle fokusområder i 2014-15 3.Arbeidsprosesser innenfor økonomiområdet Ulike valg og løsninger i arbeidsprosesser innenfor økonomiområdet, fortrinnsvis gjennom læring mellom ASSS-kommunene på hvordan man løser ulike utfordringer og prosesser. Aktuelle områder i 2015 kan være: –Lønn- og priskompensasjon –Håndtering av innsparingstiltak –Vedtatte styringsmål –Selve budsjettprosessen – politisk involvering –Demografi –Vekst i frie inntekter –Hvilke retningslinjer/normer som leggs til grunn for budsjettering av finansinntekter og finansutgifter –Egne budsjettmodeller 4.Oppmerksomhet på god praksis. Det er viktig at nettverkene fortsatt har oppmerksomhet på læring gjennom deling av gode eksempler. Formidling av relevante eksempler/god praksis i SG-møter.


Laste ned ppt "Styringsgruppens bestilling til programkomiteen for 2014-15 v/Terje Fjellvang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google