Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014

2 FO - historien NOSO NVF-1962 NBF FO Velferdsarbeiderne i : medlemmer –Yrkesaktive ca KS – ca Stat – ca Spekter – ca Virke – ca. 930 Oslo kommune - ca Private institusjoner uten tariffavtale Studenter, ikke yrkesaktive, pensjonister 2

3 FOs oppbygging Kongress Hvert fjerde år Delegater fra avdelingene + LS Landsstyret (LS) Representanter fra avdelingene, seksjonene + AU Arbeidsutvalget (AU) Øverste politiske ledelse Seksjonsråd Hovedansvar for yrkesfag Rådgivende utvalg og faggrupper 3

4 FOs organisasjon, oversikt KONGRESS (hvert 4. år, neste i 2015) SEKSJONSRÅD 3 stykker LANDSSTYRE Arbeidsutvalget, seksjonsrepr., avdelingsrepr, studentrepr. Kontrollkomité Valgkomité Yrkesetisk råd Arbeidsutvalget (5 medlemmer) Tariffpolitisk utvalg Helse- og sosialpolitisk utvalg Kvinnepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Redaksjonsutvalg Organisasjonsutvalg Godkjenningsutvalg/ evalueringskommisjoner

5 FO lokalt Årsmøte Representantskapet hvert 2. år Representantskap Valgte medlemmer fra lokale klubber, minst to ganger per år AvdelingsstyretKlubb Alle medlemmer under samme arbeidsgiver 5

6 Vedtektenes § 2 – tre pilarer ”FO skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og yrkesfag” Lønns- og arbeidsforhold Yrkesfag og yrkesetikk Helse- og sosialpolitikk

7 FO i LO FO er medlem i LO LO er største sammenslutning med ca medlemmer Opprettet forbund er tilsluttet LO 50% kvinner Store forbund i LO: 7 Fagforbundetca medlemmer Fellesforbundetca medlemmer Handel og kontorca medlemmer Norsk Tjenestemannslagca medlemmer

8 FOs plass i LO LO kongressen Hvert fjerde år LO representantskapet 2 ganger per år LO sekretariatet 1 gang per uke FO har 7 representanter Valgt på FOs kongress FO har 6 representanter Valgt på FOs kongress Forbundsleder er vara, møter fast 8

9 LO kommune LO Kommune er et av LOs to karteller. LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av følgende forbund i kommunal sektor: Til sammen har LO kommune ca aktive medlemmer, hvorav ca er i FO. 9 Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) EL & IT forbundet Musikernes fellesorganisasjon (mfo) Skolenes landsforbund (SL) Fellesforbundet

10 Andre hovedsammenslutninger 21 forbundca DELTAca (kommune, Spekter) PARATca (alle sektorer) AVYOca (NAV stat) m.m. 10 fagforbundca Utdanningsforbundetca Norsk sykepleierforbundca Forskerforbundetca Politiets fellesforbundca Norsk fysioterapiforbundca Norsk ergoterapeutforbundca Akademikerforbundetca Presteforening, skatterevisor, diakonca

11 Andre hovedsammenslutninger 13 medlemsforeninger, ca medlemmer Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, prester, psykologer, sivilingeniører, samfunnsvitere og andre akademikere Journalistlaget NITO Luftfartens funksjonærforening Frittstående 11

12 Arbeidsgiverorganisasjoner KS Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasj on Alle kommuner og fylkeskomm uner unntatt Oslo Spekter (10 avtaleområder): Spekter helse (område 10) område 4 og 9 er der FO hovedsakelig har medlemmer Staten Bufetat høyskoler Departement Direktorat Kriminalomsorgen NAV stat m.m. Oslo kommune Virke (tidligere HSH) Private og ideelle organisasjoner 7 avtaler 12


Laste ned ppt "FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google