Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014

2 FO - historien NOSO -1959 NVF-1962 NBF -1968 FO-1992 + Velferdsarbeiderne i 2006 2014: 26 200 medlemmer –Yrkesaktive ca. 20.700 KS – ca. 12 000 Stat – ca. 2300 Spekter – ca. 2600 Virke – ca. 930 Oslo kommune - ca. 1400 Private institusjoner uten tariffavtale Studenter, ikke yrkesaktive, pensjonister 2

3 FOs oppbygging Kongress Hvert fjerde år Delegater fra avdelingene + LS Landsstyret (LS) Representanter fra avdelingene, seksjonene + AU Arbeidsutvalget (AU) Øverste politiske ledelse Seksjonsråd Hovedansvar for yrkesfag Rådgivende utvalg og faggrupper 3

4 FOs organisasjon, oversikt KONGRESS (hvert 4. år, neste i 2015) SEKSJONSRÅD 3 stykker LANDSSTYRE Arbeidsutvalget, seksjonsrepr., avdelingsrepr, studentrepr. Kontrollkomité Valgkomité Yrkesetisk råd Arbeidsutvalget (5 medlemmer) Tariffpolitisk utvalg Helse- og sosialpolitisk utvalg Kvinnepolitisk utvalg Internasjonalt utvalg Redaksjonsutvalg Organisasjonsutvalg Godkjenningsutvalg/ evalueringskommisjoner

5 FO lokalt Årsmøte Representantskapet hvert 2. år Representantskap Valgte medlemmer fra lokale klubber, minst to ganger per år AvdelingsstyretKlubb Alle medlemmer under samme arbeidsgiver 5

6 Vedtektenes § 2 – tre pilarer ”FO skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og yrkesfag” Lønns- og arbeidsforhold Yrkesfag og yrkesetikk Helse- og sosialpolitikk

7 FO i LO FO er medlem i LO LO er største sammenslutning med ca. 902.000 medlemmer Opprettet 1899 23 forbund er tilsluttet LO 50% kvinner Store forbund i LO: 7 Fagforbundetca. 340 000 medlemmer Fellesforbundetca. 148 000 medlemmer Handel og kontorca. 65 000 medlemmer Norsk Tjenestemannslagca. 50 000 medlemmer

8 FOs plass i LO LO kongressen Hvert fjerde år LO representantskapet 2 ganger per år LO sekretariatet 1 gang per uke FO har 7 representanter Valgt på FOs kongress FO har 6 representanter Valgt på FOs kongress Forbundsleder er vara, møter fast 8

9 LO kommune LO Kommune er et av LOs to karteller. LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av følgende forbund i kommunal sektor: Til sammen har LO kommune ca. 178 000 aktive medlemmer, hvorav ca. 12 000 er i FO. 9 Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) EL & IT forbundet Musikernes fellesorganisasjon (mfo) Skolenes landsforbund (SL) Fellesforbundet

10 Andre hovedsammenslutninger 21 forbundca. 227 500 DELTAca. 62 000 (kommune, Spekter) PARATca. 35 000 (alle sektorer) AVYOca. 3000 (NAV stat) m.m. 10 fagforbundca. 320 000 Utdanningsforbundetca. 157 000 Norsk sykepleierforbundca. 101 000 Forskerforbundetca. 18 500 Politiets fellesforbundca. 15 000 Norsk fysioterapiforbundca. 10 000 Norsk ergoterapeutforbundca. 3 500 Akademikerforbundetca. 4 000 Presteforening, skatterevisor, diakonca. 3 400 10

11 Andre hovedsammenslutninger 13 medlemsforeninger, ca. 178 000 medlemmer Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, prester, psykologer, sivilingeniører, samfunnsvitere og andre akademikere Journalistlaget NITO Luftfartens funksjonærforening Frittstående 11

12 Arbeidsgiverorganisasjoner KS Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasj on Alle kommuner og fylkeskomm uner unntatt Oslo Spekter (10 avtaleområder): Spekter helse (område 10) område 4 og 9 er der FO hovedsakelig har medlemmer Staten Bufetat høyskoler Departement Direktorat Kriminalomsorgen NAV stat m.m. Oslo kommune Virke (tidligere HSH) Private og ideelle organisasjoner 7 avtaler 12


Laste ned ppt "FELLESORGANISASJONEN 1 FO i fagbevegelsen Grunnbolk 1a Arbeidslivskurs 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google