Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingskonferanse SIS, HAFS, Høyanger, Balestrand, Bremanger Jenny Følling Ordførar i Gaular 17.12.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingskonferanse SIS, HAFS, Høyanger, Balestrand, Bremanger Jenny Følling Ordførar i Gaular 17.12.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingskonferanse SIS, HAFS, Høyanger, Balestrand, Bremanger Jenny Følling Ordførar i Gaular 17.12.10

2 Status for kommunane - Legevaktsamarbeid Legevaktsamarbeid mellom 9 kommunar er etablert i tilknytning til Sentralsjukehuset april 2009 Førde, Naustdal, Jølster, Gaular, Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Høyanger, Balestrand God erfaring etter omlag 2 års drift Kvalitet for pasientane Nærleik til sjukehus Meir nøgde fastlegar – betre rekruttering Prøver ut telemedisin i Høyanger og Askvoll Utgreier overgrepsmottak (barnevernstjeneste, politi) Initiativ til interkommunal samfunnsmedisinsk ordning i tråd med Nasjonal Helseplan

3 Samhandlingsreforma - status Etablert arbeidsgruppe for helse og omsorg i SIS og HAFS samt Balestrand, Høyanger og Bremanger (12 kommunar) Prosjektdirektiv er utarbeidd Prosjektet er forankra i kommunane Finansiering på 1,62 mill er på plass I ferd med å tilsette prosjektleiar Vidare involvering av kommunane Kartlegge kompetanse i kommunane Samarbeid med Helse Førde

4 Samhandlingsreforma – hovudpunkt og utfordringar Stortingsmelding 47 Rett behandling – på rett stad – til rett tid Pasienten i fokus Planlegg vår løysing for 1½ linjeteneste /lokalmedisinsk senter Vert Samhandlinsgreforma iverksett etter intensjonane? Manglar detaljert utforming – tidsplan - omfang Økonomi for kommunane er ikkje avklara Gå i takt med omstillingsprosessar i Helse Førde Avhengig av tett samarbeid med Sentralsjukehuset Avhengig av Sentralsjukehuset sin kompetanse

5 Sentralsjukehuset – viktige tenester for våre innbyggarar Lokalsjukehusfunksjonar for våre kommunar Spesialisthelseteneste for heile fylket Sentralsjukehusfunksjonar i vårt fylke; Revmatologi, nevrologi, auge, øyre, nase, hals, kreftsengepost, lindrande team, hud, ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi, geriatri, rus, psykiatri og polieklinikkar Hjerte - Haukeland/Feiring Viktig med ambulanseteneste og luftambulanse Pasienthotell

6 Lokalmedisinsk senter (IKS) Kartlegge behov/omfang i kommunane Planlegge logistikk for pasientane Kva tenester skal vi løyse sjølv Oppgåver som treng interkommunalt samarbeid Kva tenester treng nærleik til spesialisthelsetenesta Kva finst av tenlege lokale Resultat og gjennomføring er avhengig av økonomi Trengs ”friske” midlar God samarbeidsvilje i vårt område

7 Viktige avklaringar Avklare kva oppgåver kommunane skal løyse i Samhandlingsreforma Avklare økonomiske rammer Sikre paralelle løp Helse Førde – interkommunale planar


Laste ned ppt "Samhandlingskonferanse SIS, HAFS, Høyanger, Balestrand, Bremanger Jenny Følling Ordførar i Gaular 17.12.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google