Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for revisjon av Skiløypeplan for Nord-Fron kommune Gjeldande plan vedteke av kommunestyret 14.11.2002 (for perioden 2002-2006) Gjeldande plan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for revisjon av Skiløypeplan for Nord-Fron kommune Gjeldande plan vedteke av kommunestyret 14.11.2002 (for perioden 2002-2006) Gjeldande plan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for revisjon av Skiløypeplan for Nord-Fron kommune Gjeldande plan vedteke av kommunestyret 14.11.2002 (for perioden 2002-2006) Gjeldande plan vedteke av kommunestyret 14.11.2002 (for perioden 2002-2006) Skiløypeplanen skal styre oppkøyring av skiløyper til eigna område – unngå sårbare (vilt)område. Fastsetje trase, type løype, sesonglengde og evt tidspunkt for køyring. Skiløypeplanen skal styre oppkøyring av skiløyper til eigna område – unngå sårbare (vilt)område. Fastsetje trase, type løype, sesonglengde og evt tidspunkt for køyring. Heimel i nasjonal forskrift til motorferdsellova, § 3. Vedtaksretten ligg til kommunestyret. Heimel i nasjonal forskrift til motorferdsellova, § 3. Vedtaksretten ligg til kommunestyret. Ny skiløypeplan skulle vore klar frå sesongen 2006/2007, men arbeidet er utsett (m.a. endringar på Kvamsfjellet – kopla mot revisjon av reguleringsplan. Ny skiløypeplan skulle vore klar frå sesongen 2006/2007, men arbeidet er utsett (m.a. endringar på Kvamsfjellet – kopla mot revisjon av reguleringsplan.

2 Opplegg og innhald, Skiløypeplan for Nord-Fron kommune 2007 - 2011 Skiløypeplanen 2002-2006 opnar for fire løypekategoriar: - Preparert løype (A-løype) - Kvista løype (B-løype) - Hundeløype (C-løype) - Transportløype (D-løype) Skiløypeplanen 2002-2006 opnar for fire løypekategoriar: - Preparert løype (A-løype) - Kvista løype (B-løype) - Hundeløype (C-løype) - Transportløype (D-løype) Maksimal sesonglengde for både A- og B-løyper er fram til 1. mai. Maksimal sesonglengde for både A- og B-løyper er fram til 1. mai. Sjølve plandokumentet er stutt (7 s), hovudvekt er lagt på plankartet, der løypetrasear er teikna inn. Sjølve plandokumentet er stutt (7 s), hovudvekt er lagt på plankartet, der løypetrasear er teikna inn. Ved revisjon av skiløypeplanen nå – viktig å presisere: Skiløypeplanen GIR LOV TIL Å køyre opp løyper. Løypene i løypekarta har løypeansvarleg LOVA Å KØYRE OPP!!! Ved revisjon av skiløypeplanen nå – viktig å presisere: Skiløypeplanen GIR LOV TIL Å køyre opp løyper. Løypene i løypekarta har løypeansvarleg LOVA Å KØYRE OPP!!!

3 Døme på kart i Skiløypeplanen 2002-2006

4 Framdrift i arbeidet med Skiløypeplanen Melding om oppstart av planarbeid 15. mars 2007. Frist for innspel 13. april. Melding om oppstart av planarbeid 15. mars 2007. Frist for innspel 13. april. Oppstartmøte 22. mars. Oppstartmøte 22. mars. Møte med løypelaga etter påske (veke 15 og 16), evt også før påske (veke 13). AVTALE! Møte med løypelaga etter påske (veke 15 og 16), evt også før påske (veke 13). AVTALE! Behandle eit første planutkast i Utval for plansaker og Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker i mai. Behandle eit første planutkast i Utval for plansaker og Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker i mai. Sende planutkast på høyring i juni – høyringsfrist aug./sept. Sende planutkast på høyring i juni – høyringsfrist aug./sept. Ny behandling i de to utvala i okt, evt. ny høyring. Slutt- behandling i K.styre før jul. Ny behandling i de to utvala i okt, evt. ny høyring. Slutt- behandling i K.styre før jul.

5 Generelle problemstillingar I Avklare, på detaljert nivå, framføring av skiløyper i og ved regulerte hytteområde. (Avklart i nyaste planar, ikkje i eldre reguleringsplanar) Avklare, på detaljert nivå, framføring av skiløyper i og ved regulerte hytteområde. (Avklart i nyaste planar, ikkje i eldre reguleringsplanar) Aukande interesse for brøyting heilt inn til hyttene, jf døme frå Kvamsfjellet ------> Aukande interesse for brøyting heilt inn til hyttene, jf døme frå Kvamsfjellet ------> Funksjonshemma med snøscooterløyve sin bruk av skiløyper. Funksjonshemma med snøscooterløyve sin bruk av skiløyper. Innmåling av løypenett med GPS er ønskeleg. Realistisk? Innmåling av løypenett med GPS er ønskeleg. Realistisk?

6 Generelle problemstillingar II Kan oppkøyrd løypenett reduserast i enkelte område? Kvalitet framfor kvantitet? Kan oppkøyrd løypenett reduserast i enkelte område? Kvalitet framfor kvantitet? Pakking av løyper tidleg i sesong for å leggje såle. Nødvendig, ønskeleg? Korleis? Pakking av løyper tidleg i sesong for å leggje såle. Nødvendig, ønskeleg? Korleis? Tilpassing av løypenett til stadig mildare vintre. Behov for å unngå våte myrområde og vatn? Tilpassing av løypenett til stadig mildare vintre. Behov for å unngå våte myrområde og vatn? Grunneigar si godkjenning, jf motorferdsellova. Kan grunneigarlaga gje dette? Grunneigar si godkjenning, jf motorferdsellova. Kan grunneigarlaga gje dette? Økonomiske rammevilkår for oppkøyring av skiløyper. Ikkje tema i tidlegare planar – men kommunen har få verkemiddel her ……. Økonomiske rammevilkår for oppkøyring av skiløyper. Ikkje tema i tidlegare planar – men kommunen har få verkemiddel her …….

7 Innspel til planarbeidet så langt Konkrete innspel og lokalt løypenett bør drøftast i separate møte, AVTALE dette NÅ i vekene 13, 15 og 16. Ser for oss 3 møter: Kvamsfjellet/Sødorpfjellet, Fefor/Gålå og Kvikne/Skåbu Konkrete innspel og lokalt løypenett bør drøftast i separate møte, AVTALE dette NÅ i vekene 13, 15 og 16. Ser for oss 3 møter: Kvamsfjellet/Sødorpfjellet, Fefor/Gålå og Kvikne/Skåbu Innspel til planen så langt : Mindre justeringar i løypenettet mellom Vardfjell og Skjedalen. Mindre justeringar i løypenettet mellom Vardfjell og Skjedalen. Løypenettet i Skåbu, reduksjon? Løypenettet i Skåbu, reduksjon? Behov for kryssing, Murudalen? Behov for kryssing, Murudalen? Detaljering av løypenettet i regulerte hytteområde. Detaljering av løypenettet i regulerte hytteområde. Løype mellom Slangen og Skardfjellet i Skåbu og mindre justeringar, Slangen Løype mellom Slangen og Skardfjellet i Skåbu og mindre justeringar, Slangen Nytt løypenett, delvis justeringar, Resset, fremre Sødorpfjellet. Nytt løypenett, delvis justeringar, Resset, fremre Sødorpfjellet. Større omleggingar av løypenettet på Kvamsfjellet, brøyting av vegar, ny løype Låvåshaugen mm. Større omleggingar av løypenettet på Kvamsfjellet, brøyting av vegar, ny løype Låvåshaugen mm.

8 TIL OSS ALLE: GOD TUR!


Laste ned ppt "Bakgrunn for revisjon av Skiløypeplan for Nord-Fron kommune Gjeldande plan vedteke av kommunestyret 14.11.2002 (for perioden 2002-2006) Gjeldande plan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google