Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd Kompetansesamling 2. februar 2016 Ingrid Knotten Haugberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonstilskudd og avløsertilskudd Kompetansesamling 2. februar 2016 Ingrid Knotten Haugberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd Kompetansesamling 2. februar 2016 Ingrid Knotten Haugberg

2 Dagens tema Endringer i regelverket Saksbehandling av PT-søknader pr. 1.1.2016 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2

3 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Mye er som før… Grunnvilkår o Disponert dyr pr. 1.1.2015 eller ha slaktet dyr i 2014 o Faktiske utgifter til avløsning o Avløsertjenesten må være knyttet til foretakets drift Maksimalt tilskudd beregnes av Landbruksdirektoratet (AVLE-900) Samme søknadsskjema som PT Maksimalt tilskudd for 2015 er kr 74 200 Minsteutbetaling er kr 5 000 Refusjonsordning - utgiftene må kunne dokumenteres Kan få tilskudd til utgifter til egen ansatt avløser (arbeidsgiveransvar) og kjøp av tjenester fra avløserlag eller -ring 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 3

4 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 4 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Mye er nytt… Også avløsertilskudd for kjøp av avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag eller -ring Alle typer foretak må kunne dokumentere avløserutgiftene sine, også ANS, DA, AS og andre Alle typer foretak må oppgi avløserutgifter i søknadsskjemaet Ikke lenger maskinelle kontroller av avløsertilskudd, hverken mot Skatteetaten eller avløserlag Kontroll av avløsertilskudd blir en del av kommunenes 5 %-kontroll

5 Hvilke tjenester gir grunnlag for avløsertilskudd Tjenester relatert til foretakets husdyrdrift Opp til foretaket selv å bestemme hvilke avløsertjenester foretaket trenger Arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at jordbrukere utfører selv o Tradisjonell fjøsavløsning o Saueklipping og klauvskjæring o Vedlikehold av driftsbygning (maling eller snekkerarbeid) o Rundballpressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, gjerdehold, beiterydding, frakt av dyr til og fra beite NB! Omfatter bare selve tjenesten NB! Fakturaer må spesifiseres! NB! Mva. inngår ikke 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 5

6 Krav til faktura Fakturadato (i riktig avløserår) Fakturanummer (tildelt maskinelt eller forhåndstrykt) Selgers navn og org.nr. Kjøpers navn, adresse og org.nr. Klar beskrivelse av tjenesten (og varen) Kvantum og omfang av det som er levert Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Vederlag og betalingsforfall Evt. mva. Aktuelle vedlegg (timeliste) 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 6

7 Kontroll av dokumentasjon Foretakene må kunne fremvise dokumentasjon på faktiske utgifter etter forespørsel fra kommunen Trenger ikke skje ved stedlig kontroll Eksempler på dokumentasjon: o A-melding o Bankbilag og faktura o Bilag fra avløserlag Faktura må være spesifisert, dvs. vise hva som er leie av personell og hva som er utgifter til maskinleie og/eller andre varer 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 7

8 Regelverk - avløsertilskudd Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 6 Rundskriv 2015-41 (kommentarrundskriv), kapittel 6 Rundskriv 2015-46 (saksbehandlerrundskriv), kapittel 6.6.11 og kapittel 16.2 Brev 20.11.2015 fra Landbruksdirektoratet med presiseringer Veiledningshefte til søknad om PT og avløsertilskudd 20.8.2015 og 1.1.2016 – revidert utgave 14.12.2015, Kapittel 1.3.5, kapittel 3.11 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 8

9 Søknadsomgangen pr. 1.1.2016 2. februar 2016 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 9 Husk å bruke gjeldende rundskriv og oppdatert informasjon NB! Bare to inputkontroller denne søknadsomgangen Første frist 23. februar. Alle søknader som skal gå til maskinell utbetaling må være ferdig behandlet. ”Tomme søknader” – Avvis i Wespa og skriv merknad Ikke endre til søkers gunst Driftsfellesskap – Manuell behandling aktuelt Avkortingsvurderinger Beregne avkorting Skjerpede krav til søker


Laste ned ppt "Produksjonstilskudd og avløsertilskudd Kompetansesamling 2. februar 2016 Ingrid Knotten Haugberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google