Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Rotary Foundation – TRF KK-/TRF-seminar mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Rotary Foundation – TRF KK-/TRF-seminar mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 The Rotary Foundation – TRF KK-/TRF-seminar mars 2015

2 Tema The Rotary Foundation – hva – hvorfor – hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva plan- legger vi

3 Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR Vi må gjenkjennes i Prosjekter

4 Grunnleggerne Paul Harris – Grunnlegger Rotary International i 1905 Arch C Klump – Grunnlegger Rotary Foundation i 1917

5

6 Hva er Rotary Foundation Humanitært arbeid – en av bærebjelkene for Rotary Rotary Foundation oppstart 1917 Internasjonalt engasjement fra 1921 Etablert som egen stiftelse fra 1928 Størst utvikling etter andre verdenskrig Enorm innsats for å utrydde Polio siden 1985

7 Rotaryfondet er unikt Rotaryfondet er vårt fond Rettes mot de fundamentale behov TRF kan engasjere seg der politiske og religiøse kommer til kort Langsiktig bærekraftig fokus

8 Rotary Foundations formål Å gjøre Rotarianere i stand til å fremme forståelse, goodwill og fred i verden gjennom å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og lindre fattigdom Motto DOING GOOD IN THE WORLD!

9

10 The Rotary Foundation Basert på Rotarys motto Service Above Self og Rotary Foundation sitt motto: Doing Good in The World er fokus rettet mot: – Humanitært arbeid – Stipendier/utdanning – Yrkesveiledning

11 TRF – blant de beste

12 TRF’s fire fond

13 Rotary Centers for International Studies in peace and conflict resolution Vi kan bidra - avkastning fra fondet går hvert år til: Ca 50 ”Rotary Freds Stipend”- 2 år til mastergrad i internasjonale relasjoner, fredsstudier, konfliktløsning Studentene må konkurrere seg til plass på ett av fem ”Rotary Peace Centers” ved universiteter rundt om i verden https://www.rotary.org/en/peace-fellowships

14 PolioPlus

15 Rotary og Polio - Suksessen

16 Ny utfordring 2013-18 Bill & Melinda Gates Foundation matcher hver 1$ med 2$ Totalt 525 mill $ innen 2018 Målsetting – total utryddelse

17 DSG Humanitære og sosiale prosjekt LOKALE PROSJEKT INTERNASJONALE PROSJEKT 1’ 5’ 10’ 30’ 150’ Matching Grant (små) USD 5,000 – 25,000 Matching Grant (store) over USD 25,000 PROSJEKTVERDI, 1000 kr DISTRICT GRANT GLOBAL GRANT over USD 30,000 SAMFUNNS- PROSJEKTER VTT

18 Global Grant Initiert av kvalifisert klubb og/eller distrikt Støtte ett eller flere av fokusområdene Langsiktige prosjekter Bærekraftige resultater Målbare resultater Finansiering gjennom DDF og World Fund – World Fund match med DDF (100%) og med cash fra klubb (50%) Støtte til prosjekt/stipend – Match min. 15.000 USD fra ”World Fund”. Min. budsjett 30.000 USD

19 Global Grant (2) Krav til internasjonalt partnerskap, lokal Rotary- klubb Online søknader og rapportering gjør prosessen enklere og mer oversiktlig Aktivt rotarianer engasjement – en forutsetning Prosjekttyper: – Humanitære prosjekter – VTT (yrkesopplæring/-veiledning) – Stipend/utdanning

20 De 6 fokusområder Fredsarbeid og konflikt forebygging/-løsning Sykdomsforebygging og –behandling Vann og sanitær Barne- og mødrehelse Grunnutdanning og leseferdighet Økonomi- og samfunnsutvikling

21

22 Global Grant - planlegging Partnere – “hjemme og ute” – NB! Samarbeid mellom klubber Dokumentasjon av behov i lokalsamfunnet – Samtaler – Lokalkunnskap Prosjekt-/økonomiplan – Organisering – Bærekraftige løsninger – Tekniske eksperter – Identifiser målbare resultater

23

24 District Grant Til utdannings-, yrkesrettede og humanitære prosjekter i samsvar med Rotarys formål, men ikke krav om at prosjektet skal være innenfor de seks fokusområdene. Mindre/kortsiktige aktiviteter og prosjekter. Ingen minimum budsjett.

25 District Grant Lokale og internasjonale prosjekt/aktiviteter. ”Single blokk” stipend som tildeles årlig Lokale beslutninger, TRF-komitéen.

26 District Grant Finansiering lokalt – klubb og fra District Designated Fund Egne retningslinjer for District Grant i distriktet Søknadsfrist: 1. oktober 2015

27

28

29

30 Global & District Grants DISTRICT I samsvar med Rotarys formål Ingen minimum budsjett Kortsiktige aktiviteter og prosjekter Støtte til studier på alle nivåer, lokalt eller internasjonalt Aktivt rotarianer engasjement Tilfredsstille krav i ”Grant terms and conditions” Lokale beslutningsprosesser etter vide retningslinjer fra TRF Finansiering lokalt – klubb og fra District Designated Fund GLOBAL Innenfor de 6 fokusområdene USD 30,000 minimum budsjett Langsiktige, bærekraftige prosjekt Støtte til studier på universitetsnivå Aktiv deltakelse fra Rotarianere Tilfredsstille krav i ”Grant terms and conditions” Målbare resultater Samarbeid med lokal klubb i landet der prosjektet gjennomføres

31 Kvalifisering Distrikt og klubber må kvalifiseres for å kunne søke om å få støtte fra TRF til Grant prosjekter Skal gi en god finansiell forvaltning og kontroll av prosjektene Kvalifikasjonsprosessen er enkel Distriktet er kvalifisert og skal gjennomføre opplæring for å kvalifisere klubbene

32 Kvalifisering av klubbene Klubber må være kvalifisert for å søke om District Grant og Global Grant For å bli kvalifisert må klubben: – Innkommende president eller leder av TRF-komiteen må delta på TRF-seminar – Lese gjennom, godta og implementere ”Club Qualification Memorandum of Understanding” – President og innkommende president skal signere på dokumentet – Samtykke i retningslinjer fra distriktet

33 Memorandum of Understanding Innhold: Klubb kvalifikasjon - info TRF ansvarlig i klubben sitt ansvar Krav til økonomikontroll Krav til bankkonto Rapportering om bruk av midler Dokumentasjon / arkivering Rapportering av eventuell feil bruk av midler Kvalifikasjonen gjelder for ett år og må fornyes årlig

34 Opplæring, kvalifisering Opplæring på KK-seminarene i vår 7. mars: Hamar 21. mars: Ålesund Informasjon/invitasjon er sendt klubbene – med forhåpning om at alle klubber deltar. Alle som planlegger å søke om TRF-midler må delta.

35 Hvor kommer bidragene fra Rotarianere gjennom selvstendige innbetalinger Rotaryklubbene –del av kontigent, overskudd av prosjekt osv Donasjoner fra andre –Kontanter, gaver, eiendom

36 Bidrag til The Rotary Foundation Bidrag til Rotary Foundation er «frivillig» Viktig basis for vårt internasjonale engasjement Innbetalte bidrag til Annual Fund føres tilbake til distriktene som prosjektmidler Distriktets aktivitetsnivå følger innbetalingene til fondet. 3 års syklus (SHARE systemet)

37 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50% World Fund USD 20.000 USD 40.000 Fra Annual Program Fund til World Fund og District Designated Fund 50% District Designated Fund USD 20.000

38 Bidrag til The Rotary Foundation Innbetaling/bidrag med skattefradrag 1.Den enkelte – individuell avtalegiro 2.Klubben - samlet - innbetaling av bidrag fra medlemmene 3.Klubben – samlet - innbetaling av inntekter fra f eks en konsert Mer informasjon i “H åndbok TRF – norsk”H åndbok TRF – norsk

39 Årlig innbetaling til TRF D2305 $25

40 TRF-midler – tilgang og bruk

41

42 Antall avtalegiro- avtaler pr 31.12. 2014

43 Avtalegiro – avtale om månedlig innbetaling til TRF

44 Men, hjelper det…? Distriktets nettsider for TRF

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Gå inn på www.rotary.orgwww.rotary.org Velg «My Rotary»

55 Rotary Club central

56 TRF-budsjett 2014-15

57

58 Paul Harris Fellowship Oversikt på distriktets nett- sidernett- sider – Søknadsskjema – Veiledning – Skjema for medalje

59

60 PHF - oversikt over klubbens status

61 Alumni

62 Målsettinger for 2015-16 Nye prosjekter – District Grant og Global Grant Mål pr medlem: 100 USD i årlig innbetaling til TRF – tilsvarer kr 50 pr måned - ca 1 krone pr dag etter skatt… Økt forståelse for hva TRF er og hvordan vi bruker dette verktøyet for «Doing good in the world»

63 TRF-komitéen Rune Bye, leder Åshild Lundgaard, Raufoss RK Kjell Høydal, Volda RK Einar Øfsti, Brumunddal RK DGE

64 Spørsmål? Kommentarer? Ta gjerne kontakt for mer informasjon TRF-komitéen stiller gjerne opp i klubbene for å informere om TRF

65 Årsmelding fra TRF 2013-14


Laste ned ppt "The Rotary Foundation – TRF KK-/TRF-seminar mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google