Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vil vi med MUL? –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT. –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vil vi med MUL? –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT. –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vil vi med MUL? –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT. –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT. Gunstigere for brukerne - unngå dobbeltbehandling av saker. –Kan delingssaker flyttes fra UPT til MUL – er det lovlig? Trolig OK. –Evaluering av landbrukskontoret burde ideelt sett vært avsluttet før oppstart av Styring og ledelse Februar 2013

2 Skeptiske til komitemodellen –Erfaringer fra Øyer viser at saker tar lang tid –Vi kan bruke saksordfører selv om vi beholder utvalgsmodellen –Tenkesmia er en form for komite –Komitemodellen krever mye av administrasjonen Februar 2013

3 Positivt å slå sammen UHS og UKO –Brukerråd vil være bra –Brukerråd vil være bra opp mot utvalget (også mot de andre utvalgene) – vil styrke dialogen med innbyggerne –Brukerråd – ikke for en hver pris – må være bevisst på bruk Februar 2013

4 Vi skal ivareta helheten Vi skal ivareta helheten!!! Gjennomgående representasjon.Gjennomgående representasjon. Flertallet av utvalgsmedlemmene (inkl leder) må sitte i k- styret. Hvordan sikre involvering før forslag til innstilling/vedtak framlegges?Hvordan sikre involvering før forslag til innstilling/vedtak framlegges? Delegasjonsreglementet skal gjennomgås. Der bør det gjøres endringer som anses som hensiktsmessige. Må gjennomgås/drøftes grundig av politikerne. Bør arbeidet avventes til etter at evalueringen av landbrukskontoret er avsluttet?

5 Februar 2013 Ide at kommunestyret bruker 1 time hvert tredje (?) møte for å diskutere saker en ønsker å fremme for behandling (grupper –lande i helhet)?Ide at kommunestyret bruker 1 time hvert tredje (?) møte for å diskutere saker en ønsker å fremme for behandling (grupper –lande i helhet)? Fordelingsutvalg er trinn to – hvilket utvalg skal behandle saken før sluttbehandling i K-styret Utvalgene kan fritt fremme saker for administrasjonen. Mer interessant å være politiker dersom en kan følge en sak fra a-å.Mer interessant å være politiker dersom en kan følge en sak fra a-å. Må gjøre andre utvalg enn UPT, MUL og fjellstyret attraktive å sitte i Må ivareta rekruttering til politikken – de nye må få gjennomtenkte rollerMå ivareta rekruttering til politikken – de nye må få gjennomtenkte roller

6 Februar 2013 Må gjøre hverandre gode og ha godt samarbeidsklima – må skille person og sak Politisk arbeid må «framsnakkes» God folkevalgtopplæring er viktig – mer enn to dager. Konkret mot egen kommune.


Laste ned ppt "Hva vil vi med MUL? –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT. –MUL opprettholdes, men samordne aktuelle saker mellom MUL og UPT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google