Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenslåing av Karrieresenteret og Studieverkstedet i Ofoten Prosjektsamling 30. – 31.mars 2016, Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenslåing av Karrieresenteret og Studieverkstedet i Ofoten Prosjektsamling 30. – 31.mars 2016, Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenslåing av Karrieresenteret og Studieverkstedet i Ofoten Prosjektsamling 30. – 31.mars 2016, Bodø

2 Karrieresenteret Ofoten og Studieverkstedet Ble en enhet fra 1. august -15 og samlokalisert på studiested Oscarsborg. Opus Narvik – lokalisert en etasje over oss Deltakerne får karriere- og studieveiledning på et sted. «En dør» Karrieresenteret er kontaktstedet Studieverkstedet - en arena som benyttes til studiene. Oppstart i Ofoten

3 Ansatte i den «nye enheten» Per Ivar Lindberg, karriereveileder Oppstart/inntakssamtaler, vurderer voksenrett, realkompetansevurdering, hovedansvar vigo, bestiller fag, utvikling og oppfølging av excelark, har aktiviteter i Studieverkstedet. Ingrid How Indregard, karriereveileder Oppstart/inntakssamtaler, koordinator i Studieverkstedet; faglig innhold, kontrakt, oppfølging av deltakere, har aktiviteter i Studieverkstedet. Merete Leming, karriereveileder Oppstart/inntakssamtaler, har aktiviteter i Studieverkstedet. Karin Fjeld, leder av den nye enheten og karriereveileder Oppstart/inntakssamtaler, har aktiviteter i Studieverkstedet. Alle ansatte følger ordinære arbeidstidsbestemmelser

4 Andre ressurser: Hanne Jovison (matematikk, excel, geogebra, «helpdisk») Agneta Olsson Klubnes (labkurs naturfag) Helsefaglærer (førstehjelp, oppfølging praktiske læreplanmål) Marina Paulsen (prosjekt «Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere) Ansatte i den «nye enheten», fortsatt..

5 Oppstartskurs: Info om Studieverkstedet og studiekontrakt, studieteknikk, læreplanforståelse og kompetansemål, starthjelp, digitale tjenester, innføring i it`s learning. Matematikk: «Help- desk», basiskurs, excelkurs, geogebra og individuell veiledning Naturfag: labkurs Skrivekurs: Råd mot skrivesperre, disposisjon av skriftlige oppgaver og muntlige fremlegg. Eksamensforberedende kurs og infomøter: for elever og privatister Generell veiledning, oppfølging faglig og personlig, tilrettelegge for fagsamarbeid Informasjonsledd nettskole elev: permisjon og tilrettelegging Kurs og veiledning for videre søking til fagskoler/høgskoler/universitet Trekantmøte med NAV: forpliktelser og legge til rette for et godt fagmiljø Møter med deltakerne og hjelpeapparat, henvisning PPT/andre Innhold og veiledning i Studieverkstedet

6 Åpningstider Studieverkstedet hver dag: 08.00 – 15.00 Prøvedager: Tirsdager og fredager fra kl. 09.00 De ulike aktivitetene gjennomføres i perioder fordelt på året og ut i fra oppstart av deltakerne. Praktisk organisering

7 Studiekontrakt Når deltakerne har fått tilgang til fag fra Nettskolen i Nordland skrives det en «Studiekontrakt» mellom deltaker og Nettskolen i Nordland. Innhold: Hva de får tilgang til? Forpliktelse fra deltakerne Oversikt over fag med fagkoder

8 Forankring i ledelsen ved Narvik vgs Vilje/engasjement, tillit, deltakelse i pedagogisk ledergruppen, lokalisering. Karriere- og studieveiledning på et sted Innarbeidet gode rutiner for «en dør» - Karrieresenteret Excelarket – der ligger ALT Suksessfaktorer

9 Utarbeidet rutiner/rolleavklaringer for de ansatte i Karrieresenteret. «Trekantmøter» med NAV Forpliktelser og tilstedeværelse Samarbeidsavtale med OFO-opplæringskontor Oppfølging lærlinger Sms motivasjon og omsorg Suksessfaktorer forts..

10 Det fysiske oppmøte – forpliktelser???? Deltakere med personlige utfordringer. Endringer av prøver. Felles mal for its.learning, deltakere med flere fag blir frustrert. Prøver som ikke kommer til rett tid. Geografi i forhold til Knut Hamsun. Utfordringer

11 Denne enheten MÅ bli en permanent ordning. Navn, snarlig avklaring. Informasjon ut om den «nye enheten», NIN tilbudene, VO - rett mm – en godt bevart hemmelighet???? Økonomi – et felles budsjett/regnskap. Større fokus på faglig innhold i Studieverkstedene på samlingene for å hindre frafall. Innspill til permanent ordning


Laste ned ppt "Sammenslåing av Karrieresenteret og Studieverkstedet i Ofoten Prosjektsamling 30. – 31.mars 2016, Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google